Főoldal » A hársfák fekete éve: 2013.

A hársfák fekete éve: 2013.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Alig sirattuk el a Piliscsabai 146 éves hársfát, máris újabbakra csap le a láncfűrész. Nem olyan öregek, de 18-an vannak. Ma még ( április 18.) a Parlament előtti Kossuth téren állnak, holnap ….nos nem tudjuk hol lesznek, ki fűti majd velük a lakását. ( Mérhetetlen cinizmusnak tartom, hogy a piliscsabai hársfáról nyilvánosságra hozták: a szegényeknek adták, tüzelésre. Így már szinte örülünk neki, hogy kivágták. Semmi mással nem lehetett nekik segíteni?)

Tehát a Kossuth tér. 18 nagylevelű hárs áll az építkezés útjában. Ne féljetek, nem diszkrimináció áldozatai, mert velük került halállistára a mögöttük álló kb. 20 fenyő és egyéb lombos fa is. Összesen negyven körül vannak, akik zavarják a városképet és a tér történelmi arculatának helyreállítását.

Nézem a turistákat, akik a Parlamenti bebocsájtásra várakoznak, a földre ülve, télen belefagynak, nyáron beleolvadnak az aszfaltba. Valóban méltatlan körülmények között kell ott várakozni diákcsoportnak, turistának. Kell tehát valamilyen látogató központ, meg a parkolást is meg kell oldani. De miért mindig a zöld a terület kárára?[token node title-raw]

Nézem a tér új látványtervét. Árnyas fák alatt sétáló emberek, napsütés, boldogság. Csak az a baj, hogy a képen látható lombokat kb. ötven éves fák vetik. Ehhez pedig kb. 50 év kell.

Irigylem a dédunokáimat…. Ha addig valaki újra át nem építi a teret és ki nem vágja a fákat.

Nézem a hársfákat: 18-19 fa egy-egy sorban, Kossuth két oldalán. Lehet, hogy valaki úgy értelmezi Kossuth mutató ujját, hogy ezeket kell kivágni?! Pattannak a rügyek, készülnek a lombfakadásra. Arra, hogy június végére a hárs semmivel össze nem téveszthető kesernyés, édeskés, bódító illatával töltsék be a teret. Fáradt öregek, víg fiatalok, szerelmesek andalognak, üldögélnek, sétálnak, gyerekek gördeszkáznak, turisták, fényképezkednek, nézelődnek, süttetik magukat a nappal. Nyáron menekülnek a forró lakásokból a fák hűvöse alá.  Csaz ezek az apróságok tünnek el az életünkből, nyomtalanul.

Hallgatom a madarak énekét. Hol fognak lakni ezután? Vannak-e már tojásaik? Mi lesz a fiókákkal? Tudnak még a szülők új költőhelyet találni?

Nézem a rügyeket. Ez még az a „vegetációs időn kívüli” állapot, ami alatt fát lehet vágni? Mikortól él egy fa? Ha a gyerek a fogantatásától, az 500 évig élő fa?????

Vagy ez is csak egy a számtalan képmutatásunk közül? Tudniillik, hogy lombok nélkül könnyebb kivágni? Mi lenne, ha átírnánk a Btk-t, hogy alvó embert meg lehet ölni. Humánus cselekedet, érzéstelenítésben ölni. Láncfűrésszel.

Nézem a fákat, akik a barátaim, jó ismerőseim, madár-barátaim lakóhelyéül szolgálnak, és nem akarom elhinni, hogy holnaptól negyvennel kevesebben lesznek.

Nézem a tiltakozókat. Egyetlen párt képviselői (LMP), a sajtó képviselői és néhány helyi lakos. Alig vagyunk annyian, mint a védendő fák. „Ha nem tudom nem fáj”…énekelhetnénk Korda György után szabadon. Biztosan könnyebb annak, akiben a belenyugvás, az „úgysem tehetünk semmit” érzése erősebben van jelen, mint bennem. De én nem tudok nem sírni ennyi pusztítás láttán. Tudom, hogy holnap reggel végük. Élőt nem szoktunk virrasztással búcsúztatni, csak holtat. Ha emberi halálra ítéltek lennének, még megkérdeznék őket, mi az utolsó kívánságuk. Egy növénynek nincsenek jogai, kívánságai. Utolsó sem. Az ember azt tehet velük, amit akar. ( Kérdezem tisztelettel, biztos, hogy azt tehetjük, amit akarunk???? Biztos, hogy ha megtehetjük, akkor meg is kell tennünk?)

Kicsit arrébb, már 76 fát kivágtak korábban és kb. 400m2 cserjét.

Amikor a mi kertünkben ki kellett vágni a balesetveszélyes nyárfákat, a hivatal szigorú őre elmagyarázta: minden kivágott fa helyett 3 darab, legalább 3 méter magasságú, nem díszfát kell ültetnünk. Osztok, szorzok: 76+40= 116. x 3 = 348 fával jön nekünk az építtető!!!!!!!!

Ekkor kijön a matek. Kár, hogy a fákat nem darabszámra mérjük.

Kilóra és darabra már csak a holt, kivágottk fákat mérjük, eladásra.

Olvasom a transzparenseket: NE VÁGJÁTOK KI A FÁKAT! Csak a gyökerek irtják a fákat! Stb. Vajon elérünk valamit? Nyilván nem. Nem számít a véleményünk. A favágó döntött arról, hogy ki kell vágni őket? A vágás előtti nap az erre alkalmas idő, amikor már minden eldőlt? Köszönet az LMP-nek, hogy megpróbálkozott a reménytelennel.

A favágás-döntnökök biztosan konzultáltak a helyi lakosokkal, a környéken dolgozókkal, a házban dolgozó parlamenti képviselőkkel, és mindenki a fák ellen szavazott. Mert ha nem így lenne, nem vágnák ki őket.

Történik mindez abban az V. kerületben, ahol a lakosságnak ingyen osztogatnak virágokat tavasszal (évtizedek óta), abban a kerületben, ahol a legszebbek a közparkok, ahol ápolják a lámpaoszlopokra telepített virágokat, a parkokat, közterületeket….

Valami nagyon komoly bűnt követhettek el ezek a fák, hogy nem akad védelmezőjük, csak ez a maroknyi ember, aki 2013. április 18-án zöld szalaggal a karján álldogált a Néprajzi múzeum lépcsőjén, és végső búcsút vett a fáktól. A járókelők kerülgettek bennünket és az építkezés útakadályait, mintha mi sem történt volna.

Tényleg! Mi is történt???? Észre sem vesszük, hogy százával tűnnek el a fák.

 

Akit érdekel, hogy hogyan lenne szabad kivágni egy fát, hogyan kellene gondoskodni a pótlásáról, olvassa el alább.

Mert azt már megszoktam( ?), hogy a természet törvényeire fittyet hányunk. De a magunk alkotta törvényeket nem kellene betartani? Esetleg.

 

Ráolvasom a területre a 125/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletet a fás szárú növények védelméről

5. § (1) Közterületen közművezetéket – a 8. § (3)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – úgy kell elhelyezni, hogy az a fás szárú növényt ne veszélyeztesse, közvetlenül vagy közvetetten ne károsítsa.

A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

6. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

(2)7 Az engedély kiadására irányuló kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

3)9 A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;

b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy

c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

(4)10 Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.

(5)11 A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint – ha a település ilyennel rendelkezik – a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. Ez esetben az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

7. § (1) Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból – a 6. §-ban foglaltaktól eltérően – történt kivágása esetén

a)12 a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;

b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

(2)13 A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el.

8. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

(2)14

(3) Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.

(4) Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.

 

Mire a cikket feltöltöm, április 19. van.

A www.nol.hu –n megjelent a tér, csupasz, fátlan képe. Bevégeztetett.

Köszönjük, hogy eddig velünk voltak. Béke poraikra!

Online matematika kurzusok felső tagozatosok számára

3 csomagajánlattal készültünk a felső tagozatos diákok számára. Az online kurzusok nem csak a felvételire, de akár már az érettségire való készülésben segítséget nyújthatnak. Válaszd ki, hogy melyik csomagban rejlő tudásra van most a legnagyobb szüksége gyermekednek.
RÉSZLTEKÉRT KATTINTS IDE

KIEMELT AJÁNLATOK

KÉPES VAGY RÁ!
MATEKZSENI SZÜLETIK!
TE IS OKOS VAGY!
 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.

Vélemény, hozzászólás?