A pedagógus életpálya modell | Felsőfokon.hu

A pedagógus életpálya modell

Oktatás
közoktatás
Vezérkép: 
A pedagógus életpálya modell

A Nkt. 95. § (3) értelmében a pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-én lép hatályba. A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt, az illetményalap százalékában a Nkt. 65. § (1) 7. melléklete állapítja meg.

  Főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan százaléka Nkt. 65. § (2)

Egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka Nkt. 65. § (2)

Jutalom éves összege Nkt. 65. § (4) nem haladhatja meg:

   Intézményvezető esetében a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 15 %-t

Beosztott esetében az éves illetményének, munkabérének 15 %-t.

Az új rendszerben jelentős alapilletmény növekedést az a pedagógus ér el, aki megszerezte a Pedagógus II. illetve a Pedagógus III. fokozatba kerüléshez szükséges minősítést. Az egyes fokozatok a munkaviszony időtartamának növekedésével további fizetési kategóriákra tagozódnak. (A gyakornoki fokozat 1, a Pedagógus I. fokozat 2-3, a Pedagógus II. fokozat 2-12, a mesterpedagógusi és a tudóstanári fokozat pedig maximálisan 10 fizetési kategóriára tagozódik.  )

A minősítés dönti el, hogy a pedagógus milyen speciális szakmai feladatokat láthat el (osztályfőnök, munkaközösség-vezető, vizsgáztató tanár, vizsgaelnök, intézményvezető, mentor, szakértő, szaktanácsadó), és a kötelező óraszámok tekintetében is különbségek lehetnek az egyes fokozatok között.

A Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba történő továbblépés kötelező, a Pedagógus III. (mesterpedagógusi) szint elérése azonban már nem.

A minősítést követően a pedagógus a következő fokozat első fizetési kategóriájába kerül, függetlenül attól, hogy hány év után szerezte meg a minősítést. Aztán 3 évente nő kb. 5 %-kal a szorzószám...

A minősítési eljárás során fokozottan figyelembe kell venni a pedagógusok alapvető kötelezettségeinek teljesítését.

A már pályán lévő pedagógusok első minősítése a 2017/2018-as tanév végéig megtörténik. Az új rendszerbe való belépés feltétele a minősítő vizsga teljesítése (a minősítés megszerzése). Amíg a már pályán lévő pedagógus nem lép be az új rendszerbe, addig a Kjt. általános, és az adott időpontban hatályos szabályai vonatkoznak rá.

A rendszer bevezetésekor már legalább 2 éve pályán lévők első sikeres minősítésüket követően a Pedagógus I., a legalább 8 éve pályán lévők pedig a Pedagógus II. fokozatba kerülnek majd. A legalább 14 éves tanári tapasztalattal, pedagógus-szakvizsgával, illetve tudományos fokozattal rendelkező pedagógusok első minősítésüket követően Pedagógus III. (mesterpedagógusi), illetve tudóstanári fokozatba kerülnek. A sikeres minősítést megszerző pedagógus a következő fokozat első fizetési kategóriájába kerül.

Azokra a pedagógusokra, akik a rendszer bevezetését követő 10. tanév (a 2022/23-es tanév) végéig elérik a nyugdíjkorhatárt, nem vonatkozik a minősítési kötelezettség. Ha nem szereznek minősítést, akkor rájuk a mindenkori hatályos Kjt. szabályai érvényesülnek.

A GYES-en, GYED-en töltött évek 50 százalékban ledolgozott évnek számítanak, amennyiben a pedagógus munkaviszonyban van a gyermeknevelés ideje alatt. A pedagóguspályára való visszatérést követően leghamarabb két év elteltével tehető le a minősítő vizsga, illetve szerezhető meg a minősítés. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a nem pedagógus munkakörben dolgozó, majd pedagógus pályára lépő vagy pályára visszatérő pedagógusokra is.

A mindenkori nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől a pedagógusok dönthetnek úgy, hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak, fizetésük pedig csak az óraszám-csökkentés mértékének 50 százalékával csökken. (10 százalékos óraszám-csökkentés esetén például a pedagógus alapbére 5 százalékkal csökken.) Az óraszámcsökkentést választó pedagógus nem vállalhat túlórát.

A kedvezményes befejező szakaszt csak azok a pedagógusok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár előtti ötödik évet megelőzően legalább 20 évet töltöttek a pedagógus pályán. A kedvezményes befejező szakasz választáson alapul, a munkáltató nem kötelezheti rá a dolgozót.

Egy éves alkotói szabadságra a legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógusok pályázhatnak. Az alkotói szabadság feltétele, hogy a pályázó egy éves szakmai munkatervét jóváhagyja a minősítő bizottság. Az intézmény vezetője a bizottság döntésének és a fenntartó véleményének ismeretében határoz az alkotói szabadság engedélyezéséről. Az adott intézményben egy tanévben alkotói szabadságot élvező pedagógusok létszáma nem haladhatja meg a nevelőtestület összlétszámának 5 százalékát.

Az alkotói szabadságon töltött idő munkajogi szempontból a fizetés nélküli szabadsággal azonos elbírálás alá esik. Az alkotói szabadság idején a pedagógusok állami ösztöndíjat kaphatnak.

folytatása következik....


Ajánlott bejegyzések

 • Szakkönyv ajánló

  Gonda István - Apáti Ferenc (szerkesztők): Versenyképes almatermesztés

  A kertészeti szektorban EU-csatlakozásunk óta jelentősen élesedett a versenyhelyzet. A hosszú távon fennmaradni szándékozó almatermesztő vállalkozások évről évre...

  Bejegyzés elolvasása >>>
 • Képzési felhívás

  Az Artemisszió Alapítvány Innovatív módszertani képzések segítô szakembereknek

  címmel megvalósuló projektje keretében az alábbi négy képzést szervezi a bevándorlókkal jelenleg, illetve a jövôben foglalkozó, foglalkozni kívánó, a szociális területen dolgozó, illetve...

  Bejegyzés elolvasása >>>
 • Újabb rétisas-mérgezések Dél-Dunántúlon

  Néhány hét leforgása alatt négy rétisas pusztult el a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területén, a madarakat valószínűleg megmérgezték. A rétisas hazánk legnagyobb ragadozó madara, fokozottan védett, természetvédelmi eszmei értéke egymillió forint...

  Bejegyzés elolvasása >>>
 • Trapp Dominika, Domonkos Bernadett, Mester Anett kiállítása

  Trapp Dominika, Domonkos Bernadett és Mester Anett közös kiállítása nyílik csütörtökön a SOKSZEM alapítvány központjában a Fejér György utca 1. szám alatt este 7-kor.

  ...

  Bejegyzés elolvasása >>>
 • Olyat láthatsz, amit eddig sosem

  A következő bámulatos videóban bemutatja a NASA, hogyan nézne ki, ha valamilyen kontrasztanyaggal megfestenénk a Föld tengereinek és óceánjainak felszíni áramlatait. A filmben nincs narrátor és semmi szöveg, mindössze a képekhez tartozó időpontokat látjuk. A videóért...

  Bejegyzés elolvasása >>>

Hozzászólások

Felsofokon.hu © 2010-2015 Felsőfokon.hu Nonprofit KFT | Jogi nyilatkozat