Abonyi Tibor horoszkóp oldala
Zodiákus jegyek párosítása
Horoszkóp házak jellemzői
Bolygók által jelképezett tulajdonságok
Linktár
A bolygók által jelképezett tulajdonságok

Nap
Hold
Merkúr
Vénusz
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
Plútó

NAP

A horoszkópban a Nap jelképezi az egyén legközvetlenebb belső Én-jének megnyilvánulásait, életerejét, akaratának érvényesítését, teremtőkészségét, irányítói és uralkodói képességét.

- HA TÚL KEVÉS A NAP ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Nap által jelképezett tulajdonságok gyengén vagy gátoltan nyilvánulnak meg. A szülöttnek kevés az önbizalma, bátortalan, nyugtalan, bizonytalan, határozatlan. Túlságosan függ a körülményektől. Mások érdekeit előtérbe helyezi, de ugyanakkor szenved is ettől. Túlérzékeny, nem találja a helyét. Feszültségek, szorongások és félelmek gyötrik. A következmény idegesség, allergiák, depresszió, és pszichoszomatikus problémák a Nap jegyhelyzete szerint.

- HA TÚL SOK A NAP ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Nap által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban vannak. A szülött beképzeltté, hiúvá, kérkedővé, gőgőssé, nagyképűvé válhat és zsarnoki módon viselkedik. Pompakedvelő, élvezethajhászó, vakmerő, kockázatvállaló lesz. Hajlamos lehet szívinfarktusra és agyvérzésre.

A két eltorzult megnyilvánulás oka ugyanaz. A szülött nem érzékeli a kapcsolatot saját örök életű belső énjével. Mindig kívűlről várja az elismerést. Ha tudatában lenne belső teremtő erejének, belső hatalmának, akkor nem igényelné a kívülről jövő önigazolást.

- HA A NAP ENERGIÁJA HARMONIKUSAN NYILVÁNUL MEG: A Nap által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött öntudatos, bátor, nagyvonalú, tiszteletre méltó, méltóságteljes, önérzetes, tiszteletet parancsoló, igazságos, nagylelkű, segítőkész, nyit, őszinte.

HOLD

A horoszkópban a Hold jelképezi az érzelmi-lelki életet, a képzeletvilágot, az érzelmi azonosulás képességét, a gondoskodó és pártfogoló hajlamot.

- HA TÚL KEVÉS A HOLD ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Hold által jelképezett tulajdonságok gyengén vagy gátoltan nyilvánulnak meg. A szülött túlzottan racionálissá, rideggé, érzéketlenné, őnzövé és célratörővé válhat. Érzéseit elnyomja, nem akarja és nem is tudja kifejezni. Ugyanakkor elkeseredetten vágyódik arra, hogy szeressék. Úgy érzi, hogy rendkívül sokat tesz másokért. De ez az érzése sajnos egyoldalú. Viszonzást remél, amit nem kap meg. Ezért neheztel, sértődötten reagál mindenre. Depresszióra hajlamos. Képtelen megtalálni belső otthonát, lelki nyugalmát. Földi otthonában is nehezen tud meghittséget, melegséget árasztani. Csont- és ízületi problémák, meszesedés, sorvadások jelentkeznek rendszerint a Hold jegyhelyzete szerinti testrészeken.

- HA TÚL SOK A HOLD ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Hold által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban vannak. A szülött képzelgővé, szeszélyessé, határozatlanná, tétovává, önállótlanná, félénkké, nyughatatlanná, hullámzó hangulatúvá, érzelgőssé, túlérzékennyé és túlságosan befolyásolhatóvá uálik. Értelmi kötődéseivel ránehezedik másokra. Túlzottan aggódik a hozzátartozóiért, a gyermekeiért, vagy az anyjáért. Könnyen megbántódik, megsértődik. Az érzelmi élet zavarai a folyadékháztartás problémáihoz vezethetnek a Hold jegyének meg felelő testrészekben, valamint nők esetében a nemi szervek működési zavaraihoz.

Mindkét eltorzult kifejeződés oka az, hogy a szülöttnek nincs elég belső biztonságérzete. Lelki-, érzelmi- és képzeletvilága nem kiegyensúlyozott. Fél befelé tekinteni önmagába és belül keresni a nyugalmat, a védettséget, az igazi belső otthont.

- HA A HOLD ENERGIÁJA HARMONIKUSAN NYILVÁNUL MEG: A Hold által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött képzeletvilága derűs és harmonikus. Magatartása gyengéd, kedves, barátságos, szolgálatkész, másokkal együttérző. Érdeklődik az érzék feletti világ dolgai iránt.

MERKÚR

A horoszkópban a Merkúr jelképezi az értelmi képességeket, valamint az információk felvételét, feldolgozását és továbbadását.

- HA TÚL KEVÉS A MERKÚR ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Merkúr által jelképezett tulajdonságok gyengén vagy gátoltan nyilvánulnak meg. A szülött nehezen tanul, gátlásosan fejezi ki magát, rossz előadó, érdeklődési köre beszűkült, esetleg beszédhibás, vagy mozgáskorlátozott. Zavarosan fogalmaz, hibásan ír. Aprólékos és pontosságot igénylő munkára alkalmatlan.

- HA TÚL SOK A MERKÚR ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Merkúr által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban uannak. A szülött túl sok téma iránt érdeklődik egyszerre, számtalan tevékenységbe belekezd, de semmit sem fejez be. Szétforgácsolja magát. Beleüti az orrát olyasmibe, amihez semmi köze. Pletykálkodó, fecsegő, szószátyár, kotnyeles, meggondolatlanul vagy bántóan és rosszindulattal kritizáló. Idegrendszeri problémái is lehetnek.

Mindkét eltorzult kifejeződés oka az összhang hiánya a racionális gondolkodás és az ösztönös megértés között.

- HA A MERKÚR ENERGIÁJA HARMONIKUSAN NYILVÁNUL MEG: A Merkúr által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött értelmes, jó felfogású, logikus, minden iránt érdeklődő, mozgékony, talpraesett, találékony. Beszéd- és íráskészsége kitűnő. Jó a műszaki érzéke is.

VÉNUSZ

A homszkópban a Vénusz jelképezi a harmóniaérzéket, a szépérzéket, az ízlést, a kapcsolatteremtő képességet.

HA TÚL KEVÉS A VÉNUSZ ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Vénusz által jelképezett tulajdonságok gyengén vagy gátoltan nyilvánulnak meg. A szülött vitatkozó, követelődző, harcias, akaratos, modortalan. Társaságban zavartan, nem megfelelően viselkedik. Vágyódik jó párkapcsolatra, de ezt nehezen tudja elérni. Igyekszik alkalmazkodni, de ez nem mindig sikerül. Nincs tekintettel másokra. Sért és bánt mindenkit, akkor is, ha kedves akar lenni. Rossz az ízlése, elhanyagolja a külsejét és a környezetét, nem ad magára. Nem talál örömöt az életben. Nehezen fejezi ki a szeretetérzését. Anyagcsere- és hormonzavarai lehetnek.

- HA TÚL SOK A VÉNUSZ ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Vénusz által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban uannak. A szülött túl sokat törődik a formákkal és a külsőségekkel. Mindenáron tetszeni akar. Békére és kiegyezésre törekszik, még saját akarata tejes feladásával is. Állandóan másokhoz alkalmazkodik. Túlságosan kedveli a kényelmet és a fényűzést. Ellustulhat, csak a szórakozás érdekli. Mindig tudatosan “viselkedik, mintha szerepelne. Mesterkéltté, modorossá válik a beszéde és a viselkedése. Anyagcsere zavarok és cukorbaj fenyegeti.

A két eltorzult kifejeződés oka azonos. A szülöttből hiányzik a belső harmónia és a kiegyensúlyozottság, az igazi derű. Az ilyen nő elveszti vonzerejét. Az ilyen férfi nehezen talál megfelelő női partnert.

- HA A VÉNUSZ ENERGIÁJA HARMONIKUSAN NYILVÁNUL MEG: A Vénusz által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött vonzó, barátságos, szeretetre méltó, életvidám, harmóniára törekvő, kiegyensúlyozott, békeszerető. Kedveli a szabad természetet. Érdeklődik a művészetek iránt, esetleg művészi tehetsége is van. Jó a szépérzéke, a forma- és arányérzéke. ízléses, kedveli a szép környezetet.

MARS

A horoszkópban a Mars jelképezi a tetterőt, a kezdeményezőkészséget, a cselekvőképességet, a küzdést, a szexualitást (főleg férfiai esetében), valamint az önérvényesítési és önfenntartási ösztönt.

- HA TÚL KEVÉS A MARS ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Mars által jelképezett tulajdonságok gyengén vagy gátoltan nyilvánulnak meg. A szülött félénk, gyáva, visszahúzódó, másokra hagyatkozó, mindent másoktól váró, kezdeményezésekre és döntésekre képtelen. Szexuális gátlásokkal kiad. Lassan és nehézkesen cselekvő, lusta. Vérszegénységre és meghűlésekre hajlamos.

- HA TÚL SOK A MARS ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Mars által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban vannak. A szülött vakmerő, elszánt, minden áron győzni akar, agresszív, kötekedő, harcias, erőszakos, brutális, túl heves, indulatos, veszekedő, tolakodó, túl szenvedélyes, pusztító hajlamú. Lázas, gyulladásos betegségekre hajlamos.

Mindkét eltorzult megnyilvánulás oka az akaraterő diszharmonikus kifejezése.

- HA A MARS ENERGIÁJA HARMONIKUSAN NYILVÁNUL MEG: A Mars által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött bátor. öntudatos, határozott, erőteljes, merész, tevékeny, szorgalmas, kezdeményező, küzdőképes, nyílt, őszinte, gyors, lelkesedő, jó vezető és az önérvényesítéssel sincs gondja.

JUPITER

A horoszkópban a Jupiter jelképezi a világnézetet, a távlati szemléletet, a magasabb szellemiséget, a bölcsességet, a hitet, az igazságérzetet, a lelkesedést, az ösztönös megértést, az optimizmust, a jóindulatot, a magasabb tanulmányokat.

- HA TÚL KEVÉS A JUPITER ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Jupiter által jelképezett tulajdonságok gyengén vagy gátoltan nyilvánulnak meg. A szülött nem találja az élet értelmét, nehezére esik a tanulás, nem tud saját világszemléletet kifejleszteni. Kevés a hite. Lehangoltságra, depresszióra hajlamos.

- HA TÚL SOK A JUPITER ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Jupiter által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban vannak. A szülött túlzásokra hajlamos, vakbuzgó, mértéktelen, felelőtlenül ígérgető, nagyhangú, nagyot mondó, hencegő, kérkedő, pazarló, túlságosan magabiztos, nagyzoló, csavargó természet. Mértéktelen az élvezetekben, evésben, ivásban, mulatozásban. Könnyen elhízhat és májműködési zavarai lehetnek.

Mindkét eltorzult kifejeződés oka az, hogy a szülött kívülről várja a boldogságot, ahelyett, hol befelé fordulna és önmagában keresné.

- HA A JUPITER ENERGIÁJA HARMONIKUSAN NYILVÁNUL MEG: A Jupiter által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött bölcs, derűs, kedélyes, nemes lelkű, jóindulatú, emberszerető, ösztönösen megértő, segíteni kész, bizakodó, derűlátó, nagyvonalú, szétáradó és távlati szemléletű.

SZATURNUSZ

A horoszkópban a Szaturnusz jelképezi a felelősségérzetet, a kötelességtudást, a lelkiismeretet, a céltudatosságot, az összpontosítást, a lényeglátást, a célra törekvést, a megszilárdulást, az alaposságot, a korlátozásokat, a gátlásokat, az akadályokat.

A szülött úgy érzi, hogy a SZATURNUSZ által jelzett életterületeken nehezen érhet el sikereket és súlyos akadályokkal kell megküzdenie. Ennek az az oka, hogy ezeket az életterületeket nagyon komolyan veszi és feltétlenül a tökéleteset akarja itt elérni. Az akadályokat éppen a kudarctól való félelme váltja ki. Ha könnyedebben szemlélné a dolgokat és sikeresnek könyvelné el a nem egészen tökéletes eredményeit is, akkor megszűnne belső félelme és ezzel együtt a gátlások is.

- HA TÚL KEVÉS A SZATURNUSZ ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Szaturnusz által jelképezett tulajdonságok gyengén nagy gátoltan nyilvánulnak meg. A szülött visszariad az akadályoktól és hajlamos túl hamar abbahagyni, amibe belekezd. Érzelmileg nagyon sebezhető, kevés az önbizalma. Nem képes fegyelmezni magát és figyelmét egy dologra összpontosítani. Lusta, álmodozó, nincs érzéke a realitáshoz. Emésztési zavarai lehetnek.

- HA TÚL SOK A SZATURNUSZ ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Szaturnusz által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban vannak. A szülött merev, rideg, nehézkes, lassú, mogorva, bizalmatlan, makacs. Görcsösen ragaszkodik a véleményéhez. Túlságosan kritizáló. Búskomorságra hajlamos, bizalmatlan, fukar, kicsinyes. Munka-alkoholista, aki állandóan csak dolgozik, és másokat is hajt a munkára. Túlságosan célratörő, semmi más nem érdekli, csak a maga elé tűzött cél. Elhatározását bármi áron is keresztülviszi, nem törődik mások érzéseivel Magas vérnyomásra, ízületi merevségre, meszesedésre, kőképződésre hajlamos.

Mindkét eltorzult kifejeződés oka a szülött nem mindig tudatos belső félelemérzete, szorongása. Ezt az váltja ki, hogy nincs eléggé tudatában saját belső énjének.

- HA A SZATURNUSZ ENERGIÁJA HARMONIKUSAN NYILVÁNUL MEG: A Szaturnusz által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött kiegyensúlyozott, céltudatos, nyugodt, lelkiismeretes, kötelességtudó, megbízható, kitartó, határozott, szorgalmas, körültekintő, megfontolt, türelmes, szilárd, takarékos, szigorú de igazságos, mértékletes, szellemi beállítottságú. Nagyon jó a koncentráló készsége és a memóriája. Van érzéke a matematikához és mindenféle tudományos, rendszerező munkához.

URÁNUSZ

A horoszkópban az Uránusz jelképezi a szülött intuitív gondolkodását, találékonyságát, ötletességét, függetlenségét, szabadságigényét.

- HA TÚL KEVÉS AZ URÁNUSZ ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: Az Uránusz által jelképezett tulajdonságok gyengén vagy gátoltan nyilvánulnak meg. A szülött szellemi dolgokban lassú és nehézkes. Nyugtalan, ideges, nem találja a helyét. Tanulási problémái vannak. Változtatásokra képtelen, ügyetlen, balesetekre hajlamos. Nehezen illeszkedik be a társaságba, félszeg. Mindig úgy érzi, hogy elnyomják és nem engedik, hogy kifejezze igazi önmagát. Önmegvalósítási problémái vannak. Szenved, mert nem értik meg vagy félreértik. Képtelen kifejezni a gondolatait, vagy téveszméi vannak. Pszichoszomatikus problémák jelentkezhetnek, esetleg érrendszeri, idegrendszeri, szívműködési zavarok vagy az Uránusz jegyhelyzete szerinti egyéb rendellenességek.

- HA TÚL SOK AZ URÁNUSZ ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A szülött türelmetlen, lázadozó, indulatos, ingerlékeny, felforgató hajlamú, feltűnést kereső, nyughatatlan, vitatkozó féktelen, zabolátlan, minden korlátot széttörő. Senkire sincs tekintettel, csak a saját feje után megy. A saját elgondolásait zseniálisnak tartja, minden körülmények között ragaszkodik hozzájuk. Megköveteli, hogy mindig neki legyen igaza. Tévedéseit képtelen elismerni. Senkit nem tisztel

Mindkét megnyilvánulás oka az, hogy a szülött nincs harmóniában az egyetemes energiákkal a gondolkodás területén. Ahhoz, hogy Uránuszi megnyilvánulásai kiegyensúlyozottakká váljanak, önös szemléletét közösségivé kell alakítania. Nem a saját tehetségének az elismertetésére kell törekednie, hanem arra, hogy tehetségével az emberiség hasznára váljon.

- HA AZ URÁNUSZ ENERGIÁJA HARMONIKUSAN NYILVÁNUL MEG: Az Uránusz által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött értelmes, tehetséges, ötletes, szellemes, találékony, eredeti, intuitív. Sokszor zseniális, közősségi érzésű, mások érdekét is képviselő, mások gondolatait vagy jogait is figyelembe vevő és tisztelő, szellemi dolgokra fogékony az ilyen ember.

NEPTUNUSZ

A horoszkópban a Neptunusz jelképezi a mély lelki életet, az álomvilágot, a művészi érzékeket (főleg zenét, színeket és képeket), az érzék feletti jelenségeket, az önösség mindenfajta feloldását, az egyetemes szeretetet, a tudat kitiltását, a megérzéseket, a rajongást, a meghatározhatatlan és körülhatárolhatatlan érzéseket.Az egyetemes szeretet a feltétel nélküli, önzetlen szeretetet jelenti.De a Neptunusz jelképezi a ködős, zavaros, megtévesztő dolgokat is.

- HA TÚL KEVÉS A NEPTUNUSZ ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Neptunusz által jelképezett tulajdonságok gyengén vagy gátoltan nyilvánulnak meg. A szülött érzéketlen minden olyan jelenség iránt, ami fizikai érzékszervekkel nem érzékelhető. Hiányzik belőle az együttérzés más élőlényekkel. Kétkedő, hitetlen, mindent kritizáló. Semmiben sem talál jót és szépet. Nehezen engedi el magát, nem tud lazítani. Rideg, merev, materialista. Befolyásolhatatlan. Képtelen mindenfajta feloldódásra. Szigorú bírája az összes szabálytalanságnak és erkölcsi botlásnak. Nem tudja átadni magát az önfeledt boldogságnak. Depresszióra hajlamos.

- HA TÚL SOK A NEPTUNUSZ ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Neptunusz által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban vannak. A szülött érzékennyé, képzelgővé, befolyásolhatóvá, kritikátlan rajongóvá válik. Megtéveszti önmagát és másokat. Engedi, hogy becsapják. Túlságosan önfeláldozó. Nem találja a helyét a világban. Mindenképpen menekülni igyekszik a zord valóság és a felelősségvállalás elől. Ez a menekülés egészségtelen szenvedélyekbe és kötődésekbe hajthatja, mint például alkohol, dohányzás, mértéktelen evés, túlzott gyógyszerfogyasztás, kábítószerek, stb. Ezek idővel tönkreteszik az egészségét. Álomvilágban él, földi kőtelességeit, még a saját személyével való törődést is, elhanyagolja. Hajlamossá válik mindenfajta mérgezésekre és nehezen diagnosztizálható, főleg pszichés betegségekre. Saját érgének háttérbe szorítását olyan mértékig eltúlozhatja, hogy mártírrá válik.

Mindkét eltorzult kifejeződés oka az, hogy a szülött érzelmi életéből hiányzik az összhang. Diszharmonikus a kapcsolata a saját tudatalattijával. Meg kell találnia az egyensúlyt az egészséges önzés és az önfeláldozás között.

- HA A NEPTUNUSZ ENERGIÁJA HARMONIKUSAN NYILVÁNUL MEG: A Neptunusz által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen fejeződnek ki. A szülött emberszerető, együttérző, segíteni kész, szolgálatkész, gazdag képzeletvilágú. Jó a művészi érzéke, kötőnősen a zene és a képzőművészetek terén. Érdeklődik a tudatkitágítás egészséges módszerei iránt, mint a jóga, a meditáció, a pszichológia. stb. Lelki elmélyedésre és érzékfeletti érzékelésekre hajlamos.

PLÚTÓ

A horoszkópban a Plútó jelképezi valaminek a teljes átalakulását, az egyetemes energiával és akarattal való kapcsolatot, a makacs erős ragaszkodásokat, a szenvedélyes vágyakat, a kötődéseket.

A Plútó mindig kényszerít bennünket arra, hogy szembenézzünk önmagunkkal, hogy befelé forduljunk, és felszínre hozzuk tudatalattinkból azt, amit eltemettünk, amire nem szívesen gondolunk, ami fájdalmat, szomorúságot, vagy szégyenérzetet okoz. A Plútó a nagy kutató, a nagy nyomozó. Leás a mélybe és felszínre hozza a titkokat, a rejtett és elfojtott érzéseket.

A Plútó energiájának pozitív felhasználási lehetőségei közé sorolhatók a pszichikus gyógyításon kívül az asztrológia, a jóga és a meditáció útjai is.

A Plútó kapcsolatban van az érzelmi kötődésekkel, a születéssel, a szexualitással és a halállal.

- HA TÚL KEVÉS A PLÚTÓ ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Plútó által jelképezett tulajdonságok gyengén vagy gátoltan nyilvánulnak meg. A szülött tele van félelemmel és szorongással. Erősen ragaszkodik mindenhez, amit tulajdonának tart, és retteg attól, hogy ezeket elveszítheti. Halálfélelmek kínozzák. Nem mer szembenézni önmagával, nem meri kifürkészni a titkokat. Érzelmeit, indulatait elfojtja, nem fejezi ki. Ezek azonban valamilyen csatornán egyszer mégis felszínre jutnak, esetleg pszichoszomatikus betegségek, paranoiás zavarok, depressziók, szexuális problémák és gátlások formájában.

- HA TÚL SOK A PLÚTÓ ENERGIÁJA A HOROSZKÓPBAN: A Plútó által jelképezett tulajdonságok túlsúlyban vannak. A szülött nem bírja kordában tartani az érzelmeit. Negatív érzései felerősödve szenvedélyekké fokozódnak. Ezeket gátlástalanul kiéli. Rombolóvá, pusztítóvá, fanatikusan elszánttá válik. Vágyainak eléréséért mindenre képes. Így kíméletlen, kegyetlen és erőszakos lesz. Különösen szexuális természetű késztetéseit nem bírja és nem is akarja féken tartani. Vágyainak kielégítésére az erőszaktól sem riad vissza. Ugyanakkor lelkileg túl érzékeny. A sértéseket képtelen elfelejteni. Féltékeny és bosszúálló. Pszichikus erőit és képességeit önző és pusztító célokra használja.

Mindkét eltorzult megnyilvánulás oka az, hogy a szülött akarata nincs összhangban az egyetemes akarattal. Az önös, önző akarás mindig tévutakra vezet.

- HA A PLÚTÓ ENERGIÁJA HARMONIKUSAN NYILVÁNUL MEG: A Plútó által jelképezett tulajdonságok helyes arányban és természetesen nyilvánulnak meg. A szülött mély érzésű, kutató hajlamú, önmegismerésre és önfejlesztésre kész, kitartó, megbízható, lelkiismeretes. Hatalmas lelkierővel és pszichikai energiákkal rendelkezik. Ennek tudatában is van. Energiáit segítő és gyógyító célra fordítja. Az élet mélyebb dimenzióit kutatja. A meditáció és a jóga újain haladva megtapasztalja a születések, a halálok és az újraszületések mibenlétét.


 
[Jegyek párosítása] [Horoszkóp házak] [Bolygók energiája] [Linktár]
Felsőfokon.hu a Szakmai Blogmagazin - Szaktudást a szakértőktől: érthetően.