Főoldal » Állati hullák ártalmatlanításának támogatása…

Állati hullák ártalmatlanításának támogatása…

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) 2012-ben is meghirdeti az állati tetemek elszállítási és ártalmatlanítási költségeire fordítható támogatást, amelyre az idén mintegy 2,4 milliárd forint jut.

A rendelet szerint a gazdálkodók vissza nem térítendő támogatást kérhetnek az elhullott ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, baromfi, nyúl elszállításakor, ártalmatlanításakor felmerülő költségeik csökkentésére.

A VM kiemelt figyelmet fordít az állattenyésztés helyzetére. Az ágazat segítése elsőbbséget élvez a nemzeti támogatási rendszerben, ezért a tárca minden olyan lehetőséget megad, amelyet az Európai Unió közös agrárpolitikája lehetővé tesz. A forrásból a 2011-ben kerettúllépés miatt ki nem fizetett jogos igényeket is megtérítik, az idén elvégzett szolgáltatásokon felül.

A támogatás hozzájárul az állattartó telepeken keletkező állati hulla ellenőrzött, biztonságos elszállításához és ártalmatlanításához. Az intézkedéssel javul a hazai állattartó telepek egészségügyi biztonsága.

Állati hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó tájékoztatóA jelenleg hatályos  45/ 2012. (V.8.)VM rendelet újabb szabályozása lehetővé teszi az állattartók meghatározott köre részére egyes állatfajták hulláinak elföldeléssel történő ártalmatlanítását.

Az elhullott kedvtelésből tartott állatok, az állattartó ingatlanán, az elhullott lófélék hullájának kivételével, valamint az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kis létszámú állattartó telepeken elhullott baromfit, nyulat, továbbá a 3 hetesnél fiatalabb malac hulláját az állattartó saját telkén- évente 100 kg össztömegig elfedheti a következő feltételek betartásával:

  • Elhullott állatok elföldelése ott végezhető, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 1,5 méternél nem emelkedik magasabbra.
  • Az elföldelést úgy kell végrehajtani, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1 méter távolság legyen
  • Az elföldelés helye és a szomszédos ingatlan határvonala között legalább 1,5 távolságnak kell lennie

Az évente ilyen módon elföldelt elhullott állatok fajáról, koráról és becsült tömegéről az állattartó köteles nyilvántartást vezetni, azt legalább két évig megőrizni, és az eljáró hatóságnak ellenőrzéskor bemutatni.

A fentieknél nagyobb mennyiségű, illetve a nagyobb egyedi testtömegű állatok hulláját közvetlenül, vagy a települési állati melléktermék gyűjtőhelyen keresztül az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai szerint engedélyezett létesítménybe kell szállítani

A támogatási kérelmet folyamatosan be lehet adni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). 

A rendelet szövege itt olvasható.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.