Főoldal » Biztosítási jogviszony időtartama

Biztosítási jogviszony időtartama

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § w) pontja értelmében mezőgazdasági őstermelőa személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. §-ának 18. alpontjában meghatározott személy.

Az Szja tv. 3. § 18. pontja szerint mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott mezőgazdasági termelő magánszemélyt, valamint a termőföldről szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minősülő magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.

Az Szja tv. 3. § 18 b) pontja alapján őstermelői igazolvány az őstermelői tevékenységből származó bevételek nyilvántartására alkalmas, hitelesített, kormányrendelet által előírt eljárási rendben kiadott, illetve érvényesített igazolvány.
A mezőgazdasági őstermelői tevékenység kezdetének az őstermelői igazolványban feltüntetett időpontot kell tekinteni.

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint az igazolvány az adóévre kiadott érvényes értékesítési betétlappal együtt érvényes.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a kiállító az értékesítési betétlapot

a) az év első napjától érvényesíti, ha azt az adott év március 20. napja előtt adja ki;

b) a kiállítás napjától kezdődően érvényesíti, ha azt az a) pontban említett időpont után adja ki.

A kifejtettek alapján, ha a mezőgazdasági őstermelő az értékesítési betétlapot legkésőbb március 19-én érvényesíti, akkor az év első napjától rendelkezik érvényes betétlappal.

Abban az esetben azonban, ha az érvényesítésre március 20-án kerül sor, úgy csak március 20-tól kerül érvényesítésre.

Ennek megfelelően a mezőgazdasági őstermelő ez utóbbi esetben a január 1. és március 19. közötti időben nem minősül mezőgazdasági őstermelőnek (kivéve, ha regisztrációs számmal rendelkezik), így a biztosítási kötelezettséget sem lehet e címen erre az időtartamra megállapítani.

(f: NAV)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.