Főoldal » Egy hét Tatán

Egy hét Tatán

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Táborozási pályázat halmozottan hátrányos helyzetű 10-16 év közötti tanulók részére.

A pályázat célja:
Az Esély Budapest (Fővárosi Gyermek és Ifjúsági) Alapítvány Kuratóriuma díjmentes táborozás biztosítására pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány táborozási szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

Pályázók köre:
Minden olyan szervezet, mely bizonyítottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatásáról is gondoskodik. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a fővárosi gyermekek táboroztatását szervező pályázók.

Kedvezményezettek köre:
Halmozottan hátrányos, 10-16 éves korú gyermekek, tanulók, illetve kísérőik.

Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a pályázó által az Alapítvány címére (1086. Budapest, VIII. Magdolna u. 5-7.) postai, illetve elektronikus úton (eselybp@gmail.com) elküldött pályázattal lehet.
– Pályázati határidő: 2017. június 16. 24.00 óra.
– A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2017. augusztus 31. napjáig 16. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;
– 15 fő gyermek után egy fő felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
– Amennyiben a csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoport mellé a pályázónak 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania.
– A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak
– A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal ellátott, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
– Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
– A pályázatokat az Alapítvány 2017. júniusig 23-ig bírálja el;
– Az elbírálást követően a pályázók a pályázatban rögzített e-mail címre kapnak értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2017. június 25. napjáig;
– A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
– A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi – magukkal kell vinniük a táborozásra. (Letölthető: http://www.eselybudapest.hu)

A támogatás tartalma:
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást a tábor időtartamára. A tábor ideje: 2017. július 10-15. (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati ebédet követő távozással, első étkezés hétfőn vacsora, az utolsó pedig szombat ebéd).
A táborban résztvevők létszáma (kísérőkkel együtt): 10-16 éves korcsoport: 120 fő.
Az Alapítvány a kísérők részére is szállást és étkezést nyújt a tábor idejére.
Biztosított szolgáltatás:
– díjmentes szállás (4+6 személyes, emeletes ágyas, komfort nélküli nyári tábori szobákban, az épület melletti külön épületben elhelyezkedő vizesblokkal) és
– térítésmentes napi háromszori étkezés az érkezés napján vacsorával kezdve, s a távozás napján ebéddel zárva.
– egy nagy foglalkoztató helyiség díjmentes biztosítása,
– a vetítőterem 3 alkalommal történő díjmentes biztosítása,
– a tábor területén található sportpályák díjmentes használatát.

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:
– A pályázó bemutatkozása (különös tekintettel a halmozottan hátrányos gyermekekért tett eddigi tevékenységére vonatkozóan).
– A tábor részletes programját. (Ennek költségeihez, illetve megszervezéséhez sem anyagi, sem személyi segítséget nem biztosít az Alapítvány.)
– A pályázó szervezet (intézmény, szolgáltató) képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia: a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyának fennállásáról; hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel készítéséhez és annak Alapítvány általi felhasználásához.
(letölthető: http://www.eselybudapest.hu)

A pályázatkiírók a tábor időpontját illetően a változtatás jogát fenntartják.

Tájékoztatás: Az Esély Budapest Alapítvány a táborban kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

Egyéb információk: Szeri Éva, titkár +36/30-7540657

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.