Főoldal » Fiatal gazda pályázat 2014.

Fiatal gazda pályázat 2014.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Megjelent a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet az EMVÁ-ból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről.

Támogatást vehet igénybe az a természetes személy, aki:

a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik

b.a) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,

b.b) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettségek legalább egyikével, vagy

b.c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy oklevéllel;

c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képező SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH részére; valamint

d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

A további részletes feltételek a 34/2014. (IV. 4.) VM rendeletben olvashatók.

A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete

a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,

b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,

c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A rendelet szerint a rendelkezésre álló keret 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg, ami kb. 400 fiatal gazda támogatását teszi lehetővé, forrásátcsoportosítás nélkül.

A támogatási kérelmeket 2014. május 1. és május 15. között lehet benyújtani postai úton.

A kérelemmel elérhető max. pontszám 120.

A várható pontszámának kiszámolását mindenki el tudja végezni a beadás előtt, a csatolt táblázat segítségével.

Rendelet elérhető itt: http://upload.agrya.hu/fg_2014_34_2014%20VM%20rend..pdf

Pontozási tábla elérhető itt: http://upload.agrya.hu/fg_2014_pontszamitasi_tabla.pdf

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.