Főoldal » Helyes Gazdálkodási Gyakorlat

Helyes Gazdálkodási Gyakorlat

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár-környezetgazdálkodási célprogramjainál a gazdálkodó által vállalt egyik kötelezettség, hogy a teljes támogatási időszak alatt a gazdaság teljes területén be kell tartani a HGGY előírásait. A HGGY tartalmazza azokat az alapvető előírásokat, amelyek segítségével a környezettudatos gazdálkodás elősegíthető.

Ezek közül ismertetek néhány fontos előírást:

 1. Monokultúrás termesztés alkalmazása nem lehetséges, kivéve az évelő takarmány-növényeknél.
 2. Vetésforgó kialakításánál figyelembe kell venni, legalább ötévente egyszer pillangós vagy zöldtakarmány növényt kell termeszteni, beleértve a másodvetést is; napraforgó 5 évente egyszer kerülhet ugyanarra a táblára, kukoricát csak alacsony nitrogénigényű növény követhet; a vetésforgóban a kalászosok és a kukorica együttes részaránya nem haladhatja meg a 75%-ot.
 3. A mechanikus gyomirtást a gyomok virágzása előtt el kell végezni.
 4. Évente eltérő mélységű talajművelés alkalmazása.
 5. A szalmabálákat egy hónapon belül le kell hordani a tábláról.
 6. Tápanyag-gazdálkodás: ötévente – a célprogram első és utolsó évében – talajvizsgálatot kell végeztetni akkreditált talajlaboratóriumban.
 7. Hektáronként kiadható maximális nitrogén (N) hatóanyag mértékei: nitrát-érzékeny területeken: 170 kg/ha, nem nitrát érzékeny területeken: 300 kg/ha; Kedvezőtlen Adottságú Térségek esetében nitrát érzékeny területen: 170 kg/ha, nem nitrát érzékeny területen: 200 kg/ha.
 8. Hígtrágya, tisztított szennyvíz, szennyvíziszap kijuttatás és talajjavítás a talajvédelmi hatóság engedélye alapján végezhető.
 9. Trágya nem juttatható ki felszíni víztől, forrástól, kúttól 10 m-es sávban.
 10. Tilos a trágya kijuttatása december 1. és február 15. között. Nem juttatható ki trágya fagyott, összefüggő hótakaróval borított talajra.
 11. Ideiglenes trágyakazal, trágyaszarvas mezőgazdasági tábla szélén legfeljebb 2 hónap időtartamra adható ki a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek betartása mellett.
 12. Növényvédelem: a gazdálkodóknak a gazdálkodás során felhasznált növényvédő szerekről és termésnövelő anyagokról, valamint az azokkal való tevékenységekről permetezési naplót kell vezetnie.
 13. A mezőgazdasági tevékenység során kizárólag hatóságilag engedélyezett növényvédő szert és termésnövelő anyagot lehet felhasználni a technológiai és felhasználásra való jogosultsági előírások maradéktalan betartása mellett.
 14. Növényvédő szert emberi és állati tartózkodásra, valamint élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló helyiségtől elkülönített és zárható raktárban vagy szekrényben, tűz- és robbanásveszélyt kizáró, egészséget és környezetet nem veszélyeztető módon szabad tárolni.
 15. A növényvédelmi tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú növényvédelmi gépek és növényvédő szer kijuttatására szolgáló berendezések használhatók.
 16. Gondoskodni kell a növényvédelmi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről, ártalmatlanításáról.

A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak betartását helyszínen is ellenőrzik. Ha a támogatott az előírásokat részben vagy teljes egészében nem tartja be, az MVH az előírások megsértésének alapján szankciókat alkalmaz.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.