Főoldal » JFGK 1. A vadon élő madarak védelme JFGK 5. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme 4. rész

JFGK 1. A vadon élő madarak védelme JFGK 5. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme 4. rész

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A követelmények célja:

A természeti környezet minőségének megőrzése érdekében a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes élőhelyek védelme.

Tilos
Az alábbi tevékenységek nem megengedettek a Natura 2000 gyepterületeken:

    A gyepterület túllegeltetése.
    Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, bármely plusz trágya (műtrágya, szerves trágya, hígtrágya) kiszórása tilos.
    A belvíz gyepterületről elvezetése és a gyepterület öntözése.
    Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés.
    Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl.
    Minden olyan tevékenység, amely a gyepfelszínen maradandó károsodást okoz.
    A madarak fészkének és fészkelésének zavarása, megrongálása vagy elpusztítása.
    A védett növényfajok egyedeinek engedély nélküli elpusztítása, károsítása, begyűjtése, birtokban tartása, adásvétele, cseréje.

Túllegeltetés nem történhet a gyepterületeken, ezért fontos a megfelelő állatlétszám meghatározása és a helyes legeltetési terv kidolgozása. Kerülni kell a túlzott taposási károkat, a növényzet foltokban történő kiszáradását vagy kipusztulását. A túllegeltetés már rövidtávon is a gyepterület kimerülését eredményezi, számos növényfaj nem viseli el a túlzott gyephasználatot, ezáltal a gyepek fajszáma csökken, a fajösszetétele pedig veszít természeti értékéből.

A leromlott állapotú gyepek állateltartó képessége, és tápanyagtartalma egyaránt romlik, a túllegeltetett gyepek gyorsabban gyomosodnak, nagyobb eséllyel telepednek meg rajta az inváziós növényfajok, vagyis a gazdálkodónak saját érdeke, hogy a megfelelő legeltetési sűrűségben, megfelelő pihentetési időszakok beiktatásával hasznosítsa a területét.

A Natura 2000 gyepterületekre műtrágya, szerves trágya, illetve hígtrágya kijuttatása nem engedélyezett. Kizárólag az adott területen legeltetett állatok elhullajtott trágyájával lehetséges a tápanyag utánpótlás. A mesterséges tápanyag utánpótlás során a nitrogénkedvelő növények, sok esetben gyomfajok kezdenek el szaporodni a területen, ami kedvezőtlenül változtatja meg a gyep fajösszetételét.

Az időszakosan megjelenő belvizes foltok kialakulásakor tilos a felesleges víz elvezetése. Ebben az időszakban oda kell figyelni a legeltetésre is, mert a vizes területen történő legeltetés a gyepfelszín károsodásához is vezethet. A gyepen található vizes területek elsősorban a nyári száraz időszakban nagy segítséget tudnak nyújtani a gazdálkodó számára, hiszen amikor a szárazság miatt a többi területen a gyep “kisült”, akkor ezek az eddig vizes foltok tudnak legeltethető gyepet biztosítani. Éppen ezért a gazdálkodónak saját érdeke ezeknek a vizes területeknek a megőrzése.
Még száraz időszakban sem szabad a gyepeket öntözni.

A vadon élő állatok éjszakai nyugalmának megőrzése érdekében tilos gépi munkálatokat folytatni napnyugtától napkeltéig.
Nem szabad a lekaszált szálastakarmányt 30 napnál tovább a gyepterületen tartani, annak érdekében, hogy a gyep ne károsodjon, hiszen minél tovább marad a széna a gyepen, annál nagyobb kár keletkezhet az újulatban.

A földön, a bokrokban valamint a fákon és odúkban fészkelő védett madarak fészkeinek a zavarása a költési időszakban a fiókák felnevelését zavarhatja, szélsőséges esetben a szülőpár elhagyhatja a fészket, ami a fiókák pusztulását eredményezheti. Mivel egyes madárfajok több évig használják a fészkeket, odúkat, azok elpusztítása komoly problémát okozhat a költési időszakban.

A védett fajok sokszor kis kiterjedésű élőhelyen lelhetők fel, ezért irtásuk egy adott faj esetében komoly egyedcsökkenést okozhat. Védett növényfajokat csak indokolt esetben és kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet begyűjteni.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

JFGK 1. A vadon élő madarak védelme JFGK 5. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme 3. rész

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A követelmények célja:

A természeti környezet minőségének megőrzése érdekében a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes élőhelyek védelme.

Gyephasználat

A földhasználati szabályok az alábbi kötelezettségeket határozzák meg:

    A Natura 2000 gyepterületeket legeltetéssel, kaszálással, illetve ezek kombinációjával kell hasznosítani, más típusú földhasználatra nincs lehetőség. A területeken kizárólag szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.
    Sertés, továbbá szárnyasok (pl. liba) Natura 2000 területen nem legeltethetők.

    A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább öt munkanappal a földhasználónak írásban be kell jelentenie a működési területe szerint érintett nemzeti park igazgatóságnak.    

    A gyepgazdálkodással hasznosított parcellák legalább 5%, legfeljebb 10%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. Ha a gazdálkodó nem hagy megfelelő mértékű kaszálatlan területeket a parcelláin, de ezt bejelenti a működési területe szerint érintett nemzeti park igazgatósághoz, az jóváhagyja és a gazdálkodó ezt a megfelelő dokumentumokkal támasztja alá, akkor a kölcsönös megfeleltetés keretében nem kerül szankció megállapításra. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a használatlan terület nagyobb a jogszabályban foglaltaknál.

    A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni.  A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező.

A Natura 2000 gyepterületeken az alábbi tevékenységek elvégzéséhez engedélyt kell kérni a megfelelő hatóságtól.

    A nádirtáshoz a települési önkormányzat jegyzőjének (a fővárosban a főjegyzőjének) érvényes engedélye.
    Október 31. és április 23. között legeltetni csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.
    A vadgazdálkodási létesítmények és berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges.

Az engedélyeket meg kell őrizni, mert a helyszíni ellenőrzés során a dokumentumok bemutatása kötelező.

A természetes élőhelyek fenntartása érdekében Natura 2000 területeken meg kell akadályozni az inváziós és termőhely-idegen növényfajok  megtelepedését és terjedését. Állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel, vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással. Az inváziós fajok irtása egy gondos gazda számára, saját gazdálkodása érdekében is fontos, hiszen ezen fajok a gyep szénaértékét jelentősen rontják, idővel a gyepként honosított terület csökkenését eredményezik. Az előírás csak az inváziós fajok terjedésének megakadályozását köti ki, a más elszaporodott terület visszaállítását nem (cserjeirtás).

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

JFGK 1. A vadon élő madarak védelme JFGK 5. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme 2. rész

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A követelmények célja:

A természeti környezet minőségének megőrzése érdekében a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes élőhelyek védelme.

Mire vonatkozik az ellenőrzés?

A Natura 2000 területen, engedélyköteles tevékenységek kapcsán az ellenőrző hatóság az engedély meglétét, valamint érvényességét vizsgálja.
A Natura 2000 területek földhasználati szabályai vonatkozásában a legeltetéshez, kaszáláshoz kapcsolódó előírásokra; a trágyázási, öntözési és vegyszerhasználati tilalmakra; valamint a gépi munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását ellenőrzi a hatóság. Az ellenőrzés tárgya egyrészt a gazdálkodó által kötelezően vezetendő nyilvántartások, másrészt a helyszíni ellenőrzés során tapasztaltak.
A madarak fészkelésének zavarására vonatkozó előírások, a védett növényfajok begyűjtésére, tartására stb. vonatkozó szabályok kapcsán a hatóság azt vizsgálja, hogy a helyszíni ellenőrzés időpontjában van-e egyértelmű jele annak, hogy a gazdálkodó megszegte a számára előírt követelményt.
Követelmények

Natura 2000 területeken csak engedéllyel lehet:

    A gyepterületeket feltörni, felülvetni.
    Az erdőkről és az erdő védelméről szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fát kivágni, telepíteni.
    A gyepterületeken nádat irtani.
    A gyepterületeken október 31. és április 23. között legeltetni.
    Mezőgazdasági területet erdősíteni.
    A termőföld más célú hasznosítását eredményező területhasználatot folytatni.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

JFGK 1. A vadon élő madarak védelme JFGK 5. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelme 1. rész

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A követelmények célja:

A természeti környezet minőségének megőrzése érdekében a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes élőhelyek védelme.

Mire vonatkozik az ellenőrzés?

A Natura 2000 területen, engedélyköteles tevékenységek kapcsán az ellenőrző hatóság az engedély meglétét, valamint érvényességét vizsgálja.
A Natura 2000 területek földhasználati szabályai vonatkozásában a legeltetéshez, kaszáláshoz kapcsolódó előírásokra; a trágyázási, öntözési és vegyszerhasználati tilalmakra; valamint a gépi munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását ellenőrzi a hatóság. Az ellenőrzés tárgya egyrészt a gazdálkodó által kötelezően vezetendő nyilvántartások, másrészt a helyszíni ellenőrzés során tapasztaltak.
A madarak fészkelésének zavarására vonatkozó előírások, a védett növényfajok begyűjtésére, tartására stb. vonatkozó szabályok kapcsán a hatóság azt vizsgálja, hogy a helyszíni ellenőrzés időpontjában van-e egyértelmű jele annak, hogy a gazdálkodó megszegte a számára előírt követelményt.
Követelmények

Natura 2000 területeken csak engedéllyel lehet:

    A gyepterületeket feltörni, felülvetni.
    Az erdőkről és az erdő védelméről szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fát kivágni, telepíteni.
    A gyepterületeken nádat irtani.
    A gyepterületeken október 31. és április 23. között legeltetni.
    Mezőgazdasági területet erdősíteni.
    A termőföld más célú hasznosítását eredményező területhasználatot folytatni.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.