Pályázatot a hagyományos és tájjellegű termékek érdekében kiemelkedő, példaértékű eredményt felmutató közösségek (települési és megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint társadalmi szervezetek) nyújthatnak be.biokert

Előnyt élveznek azon pályázók, amelyek olyan hagyományos és tájjellegű élelmiszerek, illetve mezőgazdasági termékek előállításában, forgalmazásában vagy népszerűsítésében vállalnak szerepet, amelyek földrajzi árujelző és/vagy védjegyoltalom alatt állnak, vagy amelyek esetében az uniós oltalmi eljárás folyamatban van.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. november 23.

Az FM számára kiemelkedően fontos a termelői közösségek szakmai támogatása mezőgazdasági termékeik és élelmiszereik eredetvédelmére irányuló kezdeményezéseikben.

A díj a Terra Madre, a Hagyományos Terméket Előállító Közösségek Világnapja alkalmából 2016. december 8-án kerül átadásra.

A pályázati felhívás és a pályázati űrlap letölthető itt: http://eredetvedelem.kormany.hu/kozossegi-dij-a-hagyomanyos-termekekert-dij-kdht-palyazat