Főoldal » LEADER 2013.

LEADER 2013.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A vidékfejlesztési miniszter rendeletet adott ki a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások nyújtásáról.

A LEADER pályázat célja

 1. Az  alábbi intézkedések keretében megvalósuló projektekre vehető igénybe támogatás a  LEADER tervben foglaltaknak megfelelően:
  • versenyképesség,
  • környezetgazdálkodás,
  • életminőség javító intézkedés.
 2. Az  (1)  bekezdésben meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan a  fejlesztés típusa szerint az  alábbi célokra vehető igénybe támogatás:
  • közösségi célú fejlesztésre,
  • vállalkozási célú fejlesztésre.

Pályázók köre

Közösségi célú fejlesztések

Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen működő

 • települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező
 • önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,
 • nonprofit szervezet, valamint
 • egyház.

Vállalkozási célú fejlesztések

Pályázat benyújtására jogosult a LEADER HACS illetékességi területén fekvő településen

 • működő mikro-, kis- és középvállalkozás,
 • induló mikro-, kis- és középvállalkozás,
 • lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, amennyiben vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az  első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, illetve ha a  pályázattal érintett tevékenység működési engedélyhez kötött új tevékenység, akkor az  utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felveszi az  egyéni vállalkozói tevékenységei közé, vagy
 • lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági őstermelő, amennyiben a  pályázatban meghatározott fejlesztés saját előállítású vagy helyi termék előállítására, feldolgozására, valamint piacra jutásának elősegítését célzó tevékenységre irányul.

A pályázat részletei

Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg az 50 000 000 forintot.

A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

A (2) bekezdésben meghatározott célokra irányuló fejlesztések esetén támogatható tevékenységek:

 • építés,
 • gépbeszerzés,
 • eszközbeszerzés,
 • rendezvény előkészítése és megvalósítása,
 • képzés előkészítése és megvalósítása,
 • tanulmánykészítés,
 • marketing, vagy
 • az a)–g) pontokba nem sorolható, a Vhr. 31. §-ában nem szereplő egyéb tevékenység.

A pályázat benyújtása

A LEADER pályázatokat elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2013. június 17-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18:00 óráig.

Tovább a teljes pályázati kiírásra

A pályázati feltételeket a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet tartalmazza, a linkben elérhető Magyar Közlöny (2013. évi 79. szám) 51316. oldalán.

Fontos információk találhatók a LEADER TK3 jogcím tájékoztató c. dokumentumban is.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.