Főoldal » Megjelent a 62/2013. (VII.24) VM rendelet a kertészeti gépek támogatási feltételeiről

Megjelent a 62/2013. (VII.24) VM rendelet a kertészeti gépek támogatási feltételeiről

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében környezetbarát (energiatakarékos), az  Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által legkésőbb jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg IH közleményben közzétett, a  jogcím vonatkozásában lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján azonosítható kertészeti gépek és technológiai berendezések a továbbiakban: gép)beszerzésére.

Kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatóak, amelyek teljesítménye legfeljebb 75 kW.

Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), aki a  Vhr. 3.  § 11.  pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, akinek a kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulása(a továbbiakban: SFH) kódok alapján számított üzemmérete a  támogatási kérelem benyújtási évében számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.

Induló vállalkozás támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a  támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg tett nyilatkozatban vállalja, hogy az SFH kódok alapján számított kertészeti üzemmérete legkésőbb a művelet megvalósítását követő első naptári évben eléri a  4 EUME üzemméretet.

A műveletet 2014. december 31-ig meg kell valósítani.

Az ügyfél köteles: a  támogatott gépet rendeltetésszerűen, a  vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a  kertészeti tevékenysége keretében művelt területen vagy a  gép tárolási helyén üzemeltetni.

Egy ügyfél a  támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A  támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az  egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az  elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig lehet benyújtani. A  támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a.

A gépkatalógusban közzétett referenciaárat az e rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó beszerzés elszámolható kiadásai nem haladhatják meg.

Amennyiben a rendelet 3. §-ban foglalt szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott,úgy a  kifizetett támogatás egészét jogosulatlanul igénybe vett támogatásként az  intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

A Magyar Közlöny  2013. évi 126. számát a kertészeti géptámogatás pontos információival IDE kattintva érhetik el >>>

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.