Főoldal » Pályázat kertészeti támogatásokra…

Pályázat kertészeti támogatásokra…

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Támogatási kérelem benyújtási időszak nyílik januárban, a kertészet korszerűsítés jogcímhez.

Az MVH tájékoztatása szerint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2011. (XI.8.) VM rendelet alapján támogatási kérelem benyújtási időszak nyílik 2012.01.01-01.31. között.

Támogatási kérelem benyújtási időszak nyílik januárban, a kertészet korszerűsítés jogcímhez.A kérelmeket az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani postai úton. Az MVH közlemény megjelenése az 51. héten várható.

Támogatás igénybevételére jogosult a 23/2007 (IV. 17.) FVM rendelet 3. § 11. pontja szerinti 01.1, 01.2, 01.3, vagy 01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végző mezőgazdasági termelő, ha mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet, a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai és a kertészeti vagy a burgonya ágazatban működő termelői csoport.

63 tevékenység megvalósításához vehető igénybe vissza nem térítendő támogatás az alábbi célterületeken :

  • 1. célterület: gombatermesztő házak, gombakomposzt üzemek, fóliaházak, üvegházak építésére, korszerűsítésére és a kapcsolódó, infrastrukturális beruházások megvalósítására
  • 2. célterület: hűtőházak, manipuláló létesítmények építésére, felújítására és a kapcsolódó, infrastrukturális beruházások megvalósítására,
  • 3. célterület: termelő termálkút fúrásra, biomassza és nem biomassza tüzelő berendezések, geotermikus és napenergia előállító és hasznosító berendezések beszerzésére.

A rendelet alapján nyújtható támogatás keretösszege 14 419 600 eurónak megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 4 milliárd forint. Egy ügyfélnek legfeljebb 50 millió forint támogatás nyújtható, a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 35-60%-a között változik a célterülettől, a beruházás helyétől és az ügyfél fiatal gazda minősítésétől függően.

A beruházást a támogatási határozat kézhezvételétõl számított két éven belül meg kell valósítani és ez a határidő közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén sem hosszabbodhat meg.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a rendelet értelmében a támogatási kérelem benyújtási időszakot követően hiánypótlásnak helye nincs, az MVH a kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványok, a rendelet 6. § (2) bekezdésben és a Vhr. 6. § (5) bekezdésében, a 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, kitöltött dokumentumok bármelyikét nem tartalmazó kérelmet elutasítja. Továbbá az MVH a támogatási kérelem bírálata, értékelése során a rendelet értelmében nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél az MVH erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.