Főoldal » Pályázati felhívás a Magyar Tájdíj 2017 elnyerésére

Pályázati felhívás a Magyar Tájdíj 2017 elnyerésére

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A Magyar Tájdíj a magyar táj védelme, kezelése, tervezése érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató önkormányzatok, önkormányzati társulások és társadalmi szervezetek részére létrehozott díj. A díjat kétévente egy alkalommal, az Európa Tanács Táj Díja adományozásával azonos évben, az április 22-ei Föld Napja alkalmából lehet elnyerni.

A kitöltött pályázati űrlapot nyomtatott formában (1 példányban) és elektronikusan (PDF formátumban is!, CD-n vagy DVD-n, 2 példányban) kell benyújtani.

A pályázatok beadásának határideje (postabélyegző kelte): 2016. június 30. (csütörtök)

A pályázati anyagokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljuttatni:

Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A borítékra kérjük ráírni: Magyar Tájdíj pályázat 2017

A bírálóbizottság csak az előírt feltételeknek megfelelő, határidőre hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.

A beérkezett pályázatokat az Európai Táj Egyezmény Nemzeti Koordinációs Munkacsoport, amelynek tagjai a pályázat lebonyolításában közreműködő minisztériumok (Földművelésügyi Minisztérium, Miniszterelnökség, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) delegáltjai, állandó szakértőinek bevonásával bírálja el.hungarikum

A Bírálóbizottság tagja vagy megbízottja szükség esetén helyszíni szemlét tart, amelynek során meggyőződik a pályázatban szereplő információk hitelességéről és a programok működésének eredményességéről.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai

A Magyar Tájdíjra benyújtásra csak az a pályázati program kerülhet, amelynek egésze vagy valamely része/szakasza már legalább 3 éve, dokumentált módon befejeződött, és az eredmények a lakosság számára elérhetőek. Előnyt jelent, ha a program a dokumentált szakasszal nem zárult le, hanem az elért eredmények fenntartása, a táji változások nyomon követése és további tájvédelmi–tájfejlesztési tevékenységek a pályázat időpontjában is folyamatban vannak. Az Európai Táj Egyezmény szellemiségével összhangban a pályázati programok bárhol megvalósulhatnak, függetlenül attól, hogy természetvédelmi oltalom alatt állnak-e, vagy sem.

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontjai

  1. szakmai szempont – Fenntartható területi fejlődés

A benyújtott, megvalósított program mérhető módon járuljon hozzá a táj védelméhez, kezeléséhez és/vagy tervezéséhez. Tervezési jellegű programok esetén az értékelés a terv megvalósulása alapján történik.

  1. szakmai szempont – Példamutatás

A pályázatba foglalt tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését segítő, megvalósult programok mutassanak eredményes és fenntarthatóan működő gyakorlati példát mások számára.

  1. szakmai szempont – Közösségi részvétel

A programokban érintett tájak védelmét, kezelését és/vagy tervezését szolgáló programok, intézkedések, beruházások megvalósítása során a helyi és térségi szereplőket, a jogszabályok által meghatározott hatóságokat, valamint más érintett feleket is be kell vonni.

  1. szakmai szempont – A téma iránti fogékonyság növelése, oktatás, képzés, ismeretterjesztés, szemléletformálás

A pályázatban értékelésre kerülnek a táj értékének és szerepének megértetése iránt tett intézkedések (pl. népszerűsítő kiadványok megjelentetése, rendezvények szervezése, tájékoztató táblák kihelyezése, oktatási–képzési programok elindítása).

  1. szakmai szempont – Komplexitás

Előnyt élveznek azok a pályázatok amelyek

– a tájat komplexitásában mutatják be,

– a táj gazdasági és társadalmi összefüggéseit is figyelembe veszik,

– a táj és az ember kapcsolatának kiegyensúlyozottságát hosszú távon biztosítják,

– a tevékenységeik együttes hatását is figyelembe veszik.

A legmagasabb pontszámot elért pályázat nyeri el a Magyar Tájdíjat, valamint képviseli Magyarországot az Európa Tanács Táj Díja 2017. évi pályázatán.

Pályázati felhívás letöltése (pdf)

Pályázati űrlap letöltése (doc)

Bírálati lap letöltése (pdf)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.