Főoldal » Segédlet a fiatal agrárszakember pályázat szöveges indoklásához…

Segédlet a fiatal agrárszakember pályázat szöveges indoklásához…

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Várhatóan a közeljövőben kiírásra kerül a fiatal agrárszakember pályázat. Nagyon fontos az ezzel kapcsolatos  VM jogszabály és az MVH közlemények alapos tanulmányozása. A szöveges rész összeállításánál segédletként javaslom az alábbi szempontok figyelembe vételét.

I.    Vezetői összefoglaló

II.    Támogatás-igénylő bemutatása

II.1 A vállalkozás jelenlegi, kezdeti állapota, termelési eszközök

II.2 A vállalkozás termékei, piaci helyzete. Célok, fejlődési lehetőségek

II.3 Igénylő bemutatása

III.    Piacelemzés

III.1.1 Az Ön termékeinek tulajdonságai. A termék vásárlóinak bemutatása.

III.1.2 Szempontok, amelyek alapján a vásárló az Ön terméke mellett dönt

III.1.3 Termékei előnyei és gyengeségei. Milyen jövőbeni lehetőségek mutatkoznak a piacon. Piaci fenyegetettség. Intézkedések a negatív események kivédésre. Erősségek-gyengeségek. Lehetőségek-veszélyek felsorolása; intézkedések s csökkentésre.

III.2.1 Sorolja fel termékeinek célcsoportját.

III.2.2  Milyen értékesítési csatornákon keresztül tervezi értékesíteni termékeit?

III.2.3 Milyen kockázatokat lát az értékesítési csatornákkal szemben. Hogyan kezeli ezeket a kockázatokat.

IV.    Termelés

IV.1 Milyen, a termelésre ható kedvezőtlen hatásra számít az elkövetkező 5 év során. Milyen intézkedésekkel tervezi csökkenteni a várt kedvezőtlen hatást.

IV.2 Kik a vállalkozás lehetséges jövőbeli beszállítói. Milyen kockázatokat lát a beszállítókkal kapcsolatban, és hogyan kezeli ezeket a kockázatokat.

IV.3 Foglalja össze, hogy a vállalkozása tevékenységét mely pontokon és hogyan tervezi ellenőrizni.

V.    Szervezet, emberi erőforrások

V.1 A szükséges munkaerő alakulása.Milyen feladatok megvalósításához lesz szükség új munkaerő felvételére.

V.2 Hogyan alakul a tervezett vállalkozás foglalkoztatotti létszáma az elkövetkező 5 év során. Ennek szükségességét támassza alá vállalkozása tervezett fejlesztéseinek alakulásával.

V.3 A munkaerő-felvételi terv évenkénti bontásban. Mutassa be a vállalkozás vezetőjét. A vállalkozás vezetőjének és foglalkoztatottjainak képzési terve az elkövetkező 5 év során.                                                           

VI. Tevékenység fejlesztések

VI.1.1 Mi a válalkozás indításának, fejlesztésének célja.

VI.1.2 A működtetési időszak hányadik évében éri el a 4 eume méretű üzemméretet. Ennek alátámasztása mennyiségi, illetve árbevételi adatok megadásával.

VI.1.3 Ismertesse hogyan kívánja a vállalt üzemméretet a működtetési időszak 4. évének végére elérni. Milyen fejlesztéseket tervez. Milyen eszközök segítségével éri el a vállalt üzemméretet. A tervbe vett fejlesztések hogyan járulnak hozzá a cél megvalósulásához.

VI.1.4 Az esetlegesen igénybe venni kívánt tanácsadó tevékenysége.

VI.2.1 Milyen kockázatokkal, kedvezőtlen hatásokkal számol az üzemméretre vonatkozó célkitűzések megvalósítása során. Hogyan kezeli ezeket a kockázatokat.

VI.3.1 A vállalkozása tervezett fejlesztésének milyen hatásai lesznek a vállalkozás rövid és hosszú távú eredményességére, a termelési folyamatra, továbbá a térség fejlődésére.

VII.    Kommunikációs terv

VII.1 Hogyan, milyen eszközökkel és ütemezésben tájékoztatja majd a nyilvánosságot az elnyert támogatásról a működtetési időszakon belül.

VII.2 A kommunikációs eszközök használatának részletezés.

VIII.     Közösségi szerepvállalás

VIII.1 Pályázat beadásakor mely területeken aktív a társadalmi/közösségi szerepvállalásban. A támogatás elnyerése esetén milyen területen kívánja bővíteni társadalmi/közösségi szerepvállalását.

VIII.2. Környezetvédelem, a környezeti fenntarthatóság érvényesítése. Hogyan kívánja megvalósítani, hogy vállalkozása mind jobban megfeleljen a fenntarthatóság elvének.

VIII.2.1 Környezettudatos gondolkodás, magatartás.

VIII.2.2 Létesítés (beruházás, eszközbeszerzés)

VIII.2.3 Működtetés. Anyag-, energia-  és erőforrás hatékonyság növelése. Szennyezőanyag kibocsátás csökkentése. Szállítási igények csökkentése.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.