Főoldal » Számlahibák és javításuk…

Számlahibák és javításuk…

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Először is szögezzük le, hogy az ÁFA elszámolási időszakon belül végzett javítások nem igényelnek adó rendezést (önellenőrzést). Az elszámolási időszakon kívülre eső javítások önellenőrzést vonhatnak maguk után.

Az alábbi leírás mutatja a négy féle (ABCD) hiba négy féle javításának módja (1234) külön arra az esetre, ha a vevő visszaadta (I) vagy nem adta vissza (N) a számlát.

A vevő a számlát visszaadta:

I) Igen

N) Nem

Javítási módok:1. áthúzás és felé írás: számítógépes számla esetén nem alkalmazható

2. módosító számla kiállítás

3. stornózás(érvénytelenítés) és új számla kiállítás

4. csak stornózás(érvénytelenítés) új számla kiállítás nélkül

Előforduló hibák, azok javítása teljesítés időpontjának megállapítása:

A) Csak adatmódosítás: összeget, teljesítés dátumát nem érintő módosítás (pl. adószám, cím elírás) A teljesítés dátuma mindig az eredeti.

I) 3. érvénytelenítő számla, utána új számla

N) 2. tétel nélküli módosító számla

B) Teljesítés időpontját érintő javítás Ha a teljesítés időpontja a számlán szereplőnél régebbi, akkor nem kell javítani mert a vevő később levonhatja az adót, az nem gond.

I) 3. érvénytelenítő számla: (teljesítés dátuma az eredeti) utána új számla (teljesítés dátuma az új)

N) 2. tétel nélküli módosító számla: (teljesítés dátuma az új, de ez egyéb adatban meg kell adni a régit is)

Elszámolása: A szállító az eredeti számla időszakára ingyenes önrevíziót nyújt be, csökkenti a fizetendő adót. A módosító számla időszakára (átvétel időpontja!) fizetendőként vallja be, növeli a fizetendő adót. A vevő feltehetően nem csinál semmit.

C) Az áfa alapjának növeléséből eredő módosítások A teljesítés dátuma az eredeti.

I) 3. érvénytelenítő számla, utána új számla

N) 2. módosító számla

Elszámolása: A szállító az eredeti számla időszakára önrevíziót nyújt be. A vevő legkorábban módosító számla kézhezvételének bevallási időszakában helyezheti levonásba a módosító számlán rá többletként áthárított adót.

D) Az áfa alapjának utólagos csökkenése I) 3. érvénytelenítő számla: (teljesítés dátuma az eredeti), utána új számla (teljesítés dátuma az új)

N) 2. módosító számla: (teljesítés dátuma az új)

Elszámolása:

A szállítónak a fizetendő adót csökkent tételként kell az adóbevallásába beállítani, legkorábban abban az adómegállapítási idszakban, amelyben az eredeti számlát érvénytelenítő vagy módosító számla a vevő személyes rendelkezésére áll (igazoltan át kell vetetni!).

A vevő a fizetendő adója összegét növelő tételként állítja be annak az időszaknak a bevallásába, amelyben a módosító vagy érvénytelenítő okiratot kézhez kapja, de nem később, mint a módosító vagy érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja.

Az új teljesítés dátum, gyakorlatilag a számla keltét jelenti, de mint láttuk a számla elszámolása a vevőnél a kézhezvétel időpontja, a hó végén postázott számlánál ez a következő hónap is lehet. a szállítónál az elszámolás időpontja ilyenkor az átvételének időpontja. Az ilyen számlát tértivevénnyel kell feladni vagy azt igazoltan át kell vetetni. (!)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.