Főoldal » A 2 Jézus gyermek

A 2 Jézus gyermek

A 2 Jézus gyermek

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

     A 2 Jézus gyermek, és ami mögötte van. Tudvalevő, hogy az evangéliumok – különösen a Máté és a Lukács evangélium eléggé eltérően írja le a kis Jézus történetét, 12 éves koráig. Az evangéliumok számos pontban eltérnek egymástól, többek között két különböző nemzetségfát mutatnak be. Erre sok elméletet találtak ki egyesek, akik csak az értelmüket használják, de az igazság sokkal egyértelműbb. Ezek az evangéliumok 2 különböző kisgyermek történetét mesélik el!

Háttéranyagként és egyes kifejezések magyarázatáért javaslom elolvasni a Krisztus a Napisten és Jézus című cikket.

 

Eltérések Máté és Lukács evangéliumában

Régen még tudtak arról, hogy az evangéliumokban 2 különböző Jézusról van szó, ám a legutóbbi évezredben fokozatosan feledésbe merült ez a tudás és a történet egy személyiség történetévé folyt össze. A 20. században Rudolf Steiner hozta ismét világosságra a 2 Jézus gyermek titkát, amelyről addigra az emberiség – a katolikus egyházat is beleértve – már teljesen elfeledkezett.
Sajnos a 2 Jézus gyermekről szóló, letölthető pdf dokumentum immár nem található az Interneten, így most néhány szóval bemutatom, miről is van szó.

A Máté féle Jézus:
– Dávid házának salamoni ágából származik
– Szülei Betlehemben éltek és ott születik
– Három napkeleti mágus látogatja meg

A Lukács féle Jézus:
– Dávid házának nátáni ágából származik
– Názáretben éltek, de a szülés idején népszámlálás miatt Betlehembe mentek
– Három pásztor látogatja meg

Mindenféle elmélet született már arról, miért tér el a két evangélium, miközben az igazság mindvégig jelen volt abban a tudásban, amelyet ma már csak a beavatottak őriznek. Közülük is csak a legfejlettebbek ismerhették meg az emberiség egyik legnagyobb titkát.

 

A két individualitás eredete

A Máté által bemutatott Jézus gyermek esetében egy olyan individualitás jött a világra, aki számos földi inkarnáció során készült fel ezen szerepére. Az egyik legérettebb emberi individualitással van dolgunk, aki már Atlantiszon magas beavatási fokozatot ért el. Később az Atlantisz utáni második kultúrkorszak megalapítója volt, Zarathusztra néven (aki nem azonos a történelmi Zarathusztrával). Majd az i.e. 6. században Babilonban született meg Zarathasz néven, akinek három tanítványa volt, akik később a három napkeleti bölcsként születtek újjá.
A Lukács által bemutatott Jézus gyermekben egy olyan individualitás érkezett, aki előtte még sosem volt földi testben. A szellemi világokban létezett mindaddig, s híján volt mindenféle földi tapasztalatnak. Ezért mondja a Biblia, hogy „bűn nélkül való” mert ő előző élmények (életek) nélküli, tiszta lényként érkezett.
Ez a két individualitás – a tapasztalt, bölcs és a tiszta, gyermeki – együtt készítette elő az utat a Krisztus lény földi testben való megjelenéséhez.

 

A két Jézus gyermek

A Máté féle Jézus gyermek 12 éves korában elhunyt. A benne élt individualitás tapasztalt Én-je akkor átköltözött a Lukács féle Jézus gyermek testébe. A hirtelen megjelenő bölcsesség fellelhető volt, amikor 12 évesen már „kioktatta” a papokat.
További 18 éven át előkészült, mígnem 30 esztendősen magába fogadhatta (pontosabban átadhatta) a testet a Krisztus lénynek, aki három éven át megnyilvánult benne.
Sokan szeretik az egész Jézus történetre úgy tekinteni, mint egy különösen fejlett ember életére, aki „megvilágosult” és sok bölcs dolgot mondott. Azonban ennél sokkal komolyabb dolgok állnak a háttérben!
Az egész földi emberiségfejlődés, magasabb szellemi lények vezetése alatt zajlik és nem csak úgy véletlenszerűen. A Krisztus szellem megjelenése a Földön egy fordulópont volt, amely megváltoztatta a fejlődés menetét. Ez pedig csak gondos előkészületek és arra alkalmas, felkészített lelkek által vált lehetségessé.
A mai, értelemközpontú gondolkodás számára ez fantasztikumnak tűnhet, a vallás pedig ragaszkodik a dogmáihoz, még akkor is ha az semmit sem magyaráz meg. Egy ilyen kis cikkben nem vállalkozhattam többre, minthogy felhívjam a figyelmet erre a dologra. Sok kérdés felmerülhet az olvasóban és ahhoz, hogy ezekre válaszokat leljen, bővebb tanulmányozásra van szüksége a fellelhető forrásokból.

Ajánlom a Novalis folyóirat ezzel foglalkozó cikkeit:

Novalis – A két Jézus gyermek

      Novalis – A paradicsomi fák

Ha tetszett, lájkold, oszd meg és véleményezd!

A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.