Főoldal » A szellem ébredése

A szellem ébredése

A szellem ébredése

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

    A szellem ébredése. Itt van ez a fal, megfogom, szilárd. Itt van ez a szék, ez is szilárd. Itt van az asztal, kemény. Igen, ez a valóság, érzékelhető. Még valamit megfogtam, aztán lassanként kezdett szétfoszlani a kép. Felébredtem.
Csak lassanként kezdett az ágy valóságosnak tűnni és minden más körülötte. Az iménti álomhoz képest alig-alig tűnt annak. „Odaátról” ez álomnak tűnnék. Az a valóság semmivel sem volt kevésbé az, mint ez, sőt….
Egy más alkalommal ismét megfogtam mindent és meggyőződtem a szilárdságukról. Felébredtem és körülnéztem. Tudtam, hogy csak álom volt, de igazi valóság. Most pedig ébren vagyok és teszem a dolgom. De várjunk csak… Már egy ideje tevékenykedem és valami nem stimmel. Ez az igazi valóság, ugye? Körbenézek. Mi történik? Lassanként szétfoszlik minden. Csak egy másik álomban ébredtem fel.
Most, mikor itt vagyok a fizikai dimenzióban, tudom, hogy több álomszinten mentem át és mindegyiknek meggyőződtem a valóságáról. „Odaátról” az „itten” csak káprázatnak tűnik. Semmivel sem valóságosabbnak, mint más. De mint már oly sokszor, ismét elvesztettem az uralmamat az álmok felett. Hónapok teltek el és nem volt tudatos álmom. Újra gyakorolnom kell, hogy tapasztaljak asztráltestben.

 

Abban a korban vagyunk

Abban a korban vagyunk, amikor az ősi, szellemi tudás, egyre nagyobb hullámokban árad ránk. Már nem templomokban, piramisokban és misztériumhelyeken oktatják és nem papok, spirituális vezetők és beavatottak, hanem beáradt a mindennapokba. Ami egykor rejtett, okkult, ezoterikus volt, ma napvilágra kerül, külső lesz és beszélünk róla. A metafizikai tudás egyszerre sok helyről, sokféleképpen árad és az emberek megzavarodnak. Annyian és annyiféleképpen hirdetik, amit megtudtak, hogy sokan újra kételkedőkké váltak.

Korunkban bizonyos szellemi erők azon munkálkodnak, hogy a sok-sok információ által megzavarják és megtévesszék az emberiséget. Az igazság itt van előttünk és olyan fényes, mint a Nap, de nem tartozik egyetlen valláshoz, egyetlen filozófiához, egyetlen irányzathoz, vagy iskolához sem. Az ember egyedül önmagában lelhet rá és ezt a tapasztalást semmi más nem pótolhatja.
Amikor annyi minden befolyásolni akarja az embert, ez a blog nem kevesebbre vállalkozik, minthogy önmagunkra irányítsa a figyelmet, de az ősi szellemi tudás felébresztése által, amely mindannyiunkban ott szunnyad.

 „Nem akarom, hogy azon az úton kövess engem, amelyen én haladok a célom felé. Járd a saját utadat, kövesd az általad meghatározott irányt, amely belső késztetéseidnek a leginkább megfelel. Ne fogadj el semmilyen állítást, csak azért, mert tőlem származik. Ha százszorosan igaz is, mégsem a te igazságod, nem a te tapasztalatod, és így nem is fogsz vele azonosulni. Az igazat valósítsd meg, és akkor magadévá fogod tenni az igazságot. Az igazat megvalósítók életpályáját tekintsd csupán bizonyítéknak arra, hogy a cél elérhető.”

Elisabeth Haich

 

Semmi más célom nincsen, minthogy megadjam azt az impulzust, amely által felébreszted magadban a „szellem”-et, halhatatlan, mindentudó részed. Ez a szellem, amely valójában mindig itt van veled és nem más, mint legvalódibb önmagad, testedtől és lelkedtől független is létező, és létét semmi sem tudja megszüntetni, mert minőségében azonos az Abszolútummal. Azonban mindezek csak szavak maradnak és semmi jelentőséggel nem bírnak számodra mindaddig, amíg saját magadban fel nem leled igazukat.

Következésképp azzal fogunk foglalkozni itt, ami nem fizikai, hatással van a fizikai világra, de tőle egyben független is. A szellem ébredése nem más, mint amikor az ego, a „külső személyiség” lecsillapodik, lenyugszik és megjelenik egy magasabb Én-tudat, amelyik a gondolatok mögött és azokon kívül is, érvényes és működő.

 „A fizikai világot csak akkor érthetjük meg igazán, ha megismerjük a lelki és szellemi alapjait, mint ahogy egy fénykép is csak akkor válik érthetővé és elevenné, ha a lefényképezett személlyel olyan kapcsolatba jutunk, hogy lelkét is megismerjük.
 Ahogy egy embert nem ismerünk teljesen, ha csak a fizikai külsejét ismerjük, a körülöttünk lévő világot sem ismerjük, ha csak azt tudjuk róla, amit fizikai érzékeink közvetítenek.”

Rudolf Steiner

 

Emberi bölcsességből kiindulva

Nem szándékozom elvont eszmefuttatásokba merülni, épp ellenkezőleg, rendet szeretnék teremteni a „szellem” témakörében. Ennek érdekében fokozatosan és lépésről-lépésre sorra vesszük mindazokat a tudásanyagokat, amelyek ide tartoznak. Mindenképpen megtartva a szakmaiságot – mert ez is szakma, sőt minden szakma eredete – de semmiképpen sem száraz „szakszövegekkel” terhelve az olvasót. Mert ez a téma a világ legérdekfeszítőbb és legszínesebb témája, amely rengeteg szellemi-lelki élményhez és örömhöz vezeti a keresőt.

Tulajdonképpen egészen az alapoknál kezdjük. Alapfogalmakkal és az Abszolútum bemutatásával. Majd sorjában végigmegyünk az emberi lény kialakulásán – az Akasha Krónika segítségével – és érintjük a spritualitás legfőbb területeit. Mindezt a lehető legélvezetesebb módon, miközben a „szakmaiság” sem szenvedhet csorbát.
Azt azonban senki ne higgye, hogy valami földtől messze elrugaszkodott varázslás-boszorkányság-babona világba fogunk elszállni. Erről szó sincs. Két lábbal állunk a földön és az emberi bölcsességből kiindulva – amelynek a mai ún. materiális tudomány csupán halvány árnyéka – emelkedünk a szellem világába. Ez a szellemi világ mindennapjaink része. Itt és most jelen van, általa érezzük egymást és kapcsolódunk. Nélküle csupán automata robotok lennénk.

A szellem ébredése felismerése azon részünknek, amely él, akar, irányít, tervez, energiát ad, álmodik, teremt és megvalósít. A szellem Te vagy. Az a részed, amely ott van a mindennapjaidban, ott van az álmaidban, ott van amikor alszol, ott van a tudatalattidban és ő a tudatfelettid. Csak fokozatosan és kellő türelemmel ismerheted meg, s miközben ez megtörténik, már valami más leszel, felébred benned valami fenséges, csodálatos, emelkedett tudat, amely(lyel) kézbe veszi (veszed) életed irányítását.

Folytatás: Szellem, lélek, test és négy fő részünk

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.