Főoldal » A Teremtés könyvének titkaiból

A Teremtés könyvének titkaiból

A Teremtés könyvének titkaiból

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

   Jelenleg a Teremtés könyve szövegének valódi jelentését rendkívül kevés ember ismeri mélyrehatóan. Elég gyermeklelkű, aki a teremtés könyvét szó szerint veszi. De annak sincsen igaza, aki elveti, mint mesét. A Teremtés könyve valós eseményekről tudósít, ám ennek eredeti értelme a mai ember számára eltorzult a többszörös fordítások és a hozzá nem értések révén. De szerencsére minden korban jelen voltak azok a fejlett entitások (emberek), akik az akasha ismerete által értették amiről a bibliai Teremtés könyve beszél.

 

A Teremtés könyve

A Teremtés könyve Mózestől származik. Mózes volt az utolsó jelentős, egyiptomi beavatott, aki magas fokon olvasni tudott az akasha krónikában. A Teremtés könyve eseményeit nem a saját kútfőjéből vette, hanem egyenest az Akashából. A Teremtés könyvében leírtakkal kapcsolatban érdemes néhány dolgot tisztázni.

1. A Teremtés könyve nem a Világegyetem létrehozásáról, hanem a bolygórendszerünk, s azon belül is az emberi faj létrejöttéről szól. Ezt sem az elejétől meséli el, hanem egy bizonyos ponttól kezdve.
2. A Teremtés könyvében szereplő napok nem a mai értelemben vett napok, hiszen akkor ezek még nem is léteztek.
3. A mai tudomány értelmében vett evolúció csak bizonyos értelemben igaz, amennyiben behunyjuk szemünket minden szellemi előtt és csak a fizikaira figyelünk.
4. Az ember, mint szellemi lény „kezdetektől” fogva jelen volt, fizikai alakban azonban csak akkor lépett a földre, amikor már minden körülmény adott volt. Nem az állatvilágból fejlődött ki, hanem éppen egyes visszafejlődött emberi lényekből lettek az ősemberek.
5. Az emberi lényt – nagyon hosszú idő alatt – magasabb szellemi lények hozták létre és irányították fejlődését, amely folyamat még ma is tart.

Arról az időszakról amelyet a Teremtés könyve átölel, könyveket lehetne írni, de ahhoz, hogy minden részletét kellőképpen megértsük, rengeteg dologba bele kellene merülnünk, hogy teljes és tiszta legyen a kép. Ezért, hogy az egyszerű olvasó is könnyen eligazodjon, ezúttal csak érintem a teremtés könyvének titkait. Ehhez több dolog fűződik, amire most nem térek ki, de későbbi cikkekben még szóba kerülnek.
A Teremtés könyvével kapcsolatban több forrás is felmerülhet. Aki mélyen el kíván merülni a témában, annak Rudolf Steiner: A bibliai teremtéstörténet titkai c. könyvet ajánlom, amely a legalaposabb és számos kérdésre választ ad. Az alábbi sorokban is bőven merítettem ebből a műből.

 

A Teremtés könyvének titkaiból

A Teremtés könyvének elején leírtak nem szemmel látható eseményekről írnak. A régi nyelvek fogalmaikban és kifejezésmódjukban erősen kötődtek a lelki-szellemihez, ugyanis az akkori ember nem csupán a 3 fizikai dimenziót érzékelte, hanem bizonyos fokig még belelátott a szellemvilágba. Az ősi héber nyelv, az akkori ember lelkében képszerű képzeteket váltott ki.  Éppen ezért az eredeti szöveget nem könnyű úgy más nyelvekre fordítani, hogy az értelme el ne vesszen, nem is szólva egyes képszerű szavak jelentéséről. A Teremtés könyvének kezdő sora a „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet” helyett, így szól:
„Kezdetben teremték az istenek az eget és a földet.”

Ez a kezdetben korántsem a Világegyetem kezdetét jelöli, hanem a bolygórendszerünk kialakulásának egy pontját, amikor a Nap és a Föld különvált. Az istenek azon szellemi lények csoportját jelenti, akik egyesítették tevékenységeiket azon cél érdekében, hogy létrehozzák a földi embert. A teremték szó ezen lények szellemi-lelki tevékenységét, teremtő gondolkodását jelenti.
Az „…. Isten lelke lebegett a vizek fölött” az igazi fordításban így hangozna: „Az istenek szelleme lebegett a szétterülő anyagi tömegek (vizek) felett.” Régen a Föld és a Nap egy volt, miután szétvált, a fény immár nem belül volt, hanem kívülről sugározhatott a Földre. „És az istenek szóltak: Legyen világosság! És lőn világosság abban, ami sötétség vala.”

Ezek a szellemi lények elválasztották a légneműt a cseppfolyóstól, majd ebből válik ki a szilárd anyag. Ezek azonban még nem a mai értelemben vett halmazállapotok, azok csak később alakultak ki. Ezek után következett a növény-jellegű kisarjadása a föld(szilárd)szerűségből, de nem a ma ismert növények, hanem a növények csoportszellemei, amiből a fajták erednek. Őket követte az állatszerűség.

Azonban a lényeg a földi ember létrehozása. „Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.” Ez utóbbi azt jelenti, hogy az ember (nem a mai, hanem a szellemi lény) hím-nőnemű volt egyszerre. Amikor az ember már fizikai lényként megjelent, férfivá és nővé differenciálódott. A jelenlegi emberi test csak az ásványvilág kialakulása után jelenhetett meg. A nemek szétválása a Napról és a Holdról származó erők keveredése folytán jött létre. A férfiak étertestét a Hold befolyásolja jobban, a fizikai testét, pedig a Nap. A nők esetében ez pont fordítva van. A női jelleg mindig hasonló utódokat produkálna, de a férfiakból a nőkbe áradó erő által, megjelenik a különbözőség és az egyéniség.

A Teremtés könyvének előzményeivel, s az ember létrehozásával kapcsolatban még számos esemény felmerül, amelyekkel majd külön témákban foglalkozunk, mert az egész, évmilliók alatt lezajló folyamat sok részre tagolódik. Ez a bejegyzés mintegy bevezetőként szolgál az ember kialakulásával és fejlődésével foglalkozó cikkeknek, amelyekhez remélhetőleg sikerült felkelteni az érdeklődést.

Ha tetszett, lájkold, oszd meg és véleményezd!

Ha többre vagy kíváncsi, töltsd le: Pillantás az Abszolútumba

A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.