Főoldal » Az igazi Krisztus

Az igazi Krisztus

Az igazi Krisztus

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

     Az igazi Krisztus. A mintegy két évezrede történt eseményekben sorsfordító szellemi impulzus érte a Földet, egy magas szellemi lény jelent meg a Jézus testében. Ez a csodálatos lényiség – aki a Nap, vagyis szereteterők megnyilvánulása volt – 3 évig élt földi testben, megváltoztatva az emberi fejlődés menetét. A mai korban bizonyos szellemi erők igyekeznek ezt elfeledtetni és egy materiálisabb, emberi Jézus képet elénk tenni, teljesen elhagyva az igazi Krisztust, akit a régi kultúrák Napistennek hívtak.

 

Kutatás az igazi Krisztus után

Úgy 1990-től sokat olvasgattam az evangéliumokat és különböző írásokat Jézus életéről. Sose értettem ezeket igazán, de arra rájöttem, hogy a Biblia olykor jelképesen beszél, máskor szó szerint veendő, s van amikor mind a kettő. Rá kellett ébrednem, hogy ezen szövegek valódi jelentését igazán csak a beavatottak ismerik, illetve akik olvasni tudják az Akasha Krónikát.
Az Akasha Krónikát hívhatjuk Egyetemes Emlékezet-nek is. Minden esemény – beleértve a gondolatokat és lelki élményeket is – amely valaha is történt a világban ill. történni fog, egy energetikai lenyomatot képez. Ez azt jelenti, hogy akik ismerik ennek működését, használatát, illetve kifejlesztették magukban a szükséges képességeket, bepillantást nyerhetnek ebbe. Hozzá kell tenni, hogy az Akashá-nak is vannak szintjei, ezért a legtisztábban csak a legmagasabban beavatottak képesek olvasni azt.

Ott tartottam, hogy sokat olvasgattam az evangéliumokat. Mindig ott motoszkált bennem a gondolat, hogy ezek mögött az írások mögött sokkal több van, mint ami első pillantásra látszik. A következő években számos világi, vallási és ezoterikus értelmezést is tanulmányoztam, azonban a kép nem állt össze. Valami mindegyikből hiányzott. Az elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos keresztény vallás eléggé hiányos és dogmatikus. Az egyház az eredeti tudást, a két évezred alatt erősen megcsonkította és átalakította saját érdekeinek megfelelően. Többek között  a 6. században a konstantinápolyi zsinaton kivették a reinkarnáció tanait. Az idők során a test-lélek-szellem hármasságából kivették a szellem-et és leszűkítették test-lélek kettősségre. Azt a tanítást elterjesztve – amely még ma is elfogadott a keresztény egyházon belül – hogy az ember csak egyszer születik, van teste és egy nem látható lelke. Arra, hogy miért annyira különböző körülmények és lehetőségek közé születnek az emberek és miért lehet olyan igazságtalan az az egy élet, nem tudnak választ adni.

De térjünk vissza az eredeti témához. A rengeteg spirituális, ezoterikus műben, szövegekben valamit ugyan meg lehet tudni az igazi Krisztusról, de többségük eléggé korlátolt. Jézus az „ember” és Krisztus az „isten” – erről mintha elfeledkeztek volna. A 90-es évek közepén akadt a kezembe Rudolf Steiner előadássorozata a János evangéliumról könyvben és végre, hosszú idő után világosság kezdett gyúlni bennem. El kell mondani, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra történt és többször is nekiveselkedtem, mire kezdtem átlátni azt, amit az evangélium által közöltek. Később sokszor újra elolvastam, mert a János evangéliumban olyan mély bölcsességek és világtitkok vannak, amelyek megértéséhez idő szükségeltetik. Jóval később a többi evangéliumokról adott előadássorozatokat is olvastam. Számomra ezek megvilágosító erejűek voltak, mert választ adtak a kérdéseimre, amelyeket a vallás és a spirituális írások nem tudtak megadni.
A másik tiszta forrás Emil Bock csodálatos könyve A három év, amely a Krisztus lény Földön eltöltött három évét mutatja be lenyűgöző egyszerűséggel.
Emil Bock – A három év (Ezen a linken elolvasható és le is tölthető.)

Ki volt az igazi Krisztus?

Mint említettem, az Akasha Krónikát olvasó beavatottak sincsenek egy szinten és az emberiség legjelentősebb eseményének megpillantása és végigélése csak csekély számú, tiszta szellem számára lehetséges. Rudolf Steiner – aki egyébként is az Akashát a legmagasabb szinten olvasó beavatottak közé tartozott – élete legemelkedettebb pillanatában, éppen a Golgota rejtélye előtt állt. Tiszta és felkészült szellemként fogadta magába azokat a történéseket, amelyek a Krisztus lény földi jelenlétét mutatták az Akasha Krónikában. Később ezt a bölcsességet – amellyel a Krisztus szellem megajándékozta – hosszú előadássorozatokban, halk, személytelen módon adta elő, engedvén, hogy a Kozmikus Krisztus bölcsessége áramoljon át szavain. Ezek során beszámolt arról, miért különbözik a Lukács és a Máté evangélium a Jézus gyermeket illetően (A 2 Jézus gyermek), ki volt az az entitás, aki Jézusként élt, mi történt Jézus 12 és 30 éves kora között és ki a Krisztus.

Felfedte azt a mára sokszor elhallgatott tényt, hogy Jézus és Krisztus „két különböző” valaki. Aki Jézus volt 30 éves koráig, annak az individualitásnak ez volt az utolsó reinkarnációja, előkészítette a testet, amelyben a Krisztus szellem megjelenhetett. A Jordán keresztelőkor ő már kilépett és ebbe a testbe egy magasabb lény (akit a régi civilizációk és kultúrák Napistennek neveztek) ereszkedett és élt benne 3 éven át.

Az igazi Krisztus nem hasonlítható semmilyen más vallási vezetőhöz, vagy prófétához, mert nem ember, hanem szellemi lény, aki csak egyszer jelent meg fizikai testben, a megfelelő időben és hatalmas szellemi impulzust adott az emberiségnek. Érkezésével az addigi vérségi, rokoni kötelékeken alapuló szeretetet felváltotta az önálló Én-ből, annak szabad akaratából származó, mindenki irányába sugárzó szeretet. A Krisztus szellemnek egyesülnie kellett a Földdel (a Nap szeretetsugarai áthatoltak a Földön és átnemesítették azt). A keresztrefeszítéskor – amikor a vére a földet érte – egyesült a Földdel. “Aki kenyeremet eszi, lábbal tapos engem”, “Ez az én testem, az én vérem” – ezekkel az olyan sokszor félremagyarázott szavakkal utal a Földdel való szellemi egyesülésére Krisztus.

A keresztrefeszítés mint esemény, nem csak a fizikai világban játszódik le bizonyos időnként, hanem más dimenziókban is jelen van. Egyik részről az jelenti, hogy az “isteni én” feláldozza magát a tér és az idő oltárán. Másfelől azt is, hogy az ego feláldozza önmagát, hogy megszülethessen az isteni magasabb én. Ennek szimbolikáját az ókori civilizációk többsége ismerte és tanította is. Mély metafizikai okok állnak mindezen események mögött és ezeket csak kevesen értik meg a maguk valójában, mert tanulmányozás, megértés és belső tapasztalatok szükségesek hozzá. Az Univerzum olyan egyszerű, mint egy mag, mégis a bölcsességének átélése egy hosszabb folyamat eredménye.

Manapság hajlamosak elfeledkezni az igazi Krisztusról és csupán Jézusról beszélnek, mintha csupán Jézus az ember állt volna mindezek mögött. De a valódi tanításokban és szellemi szervezetekben – amelyek jó része csak rejtve, titokban tud működni a mai világban – ez mind világos. (Daszkalosz – akit sokan csak „ciprusi mágusként” ismerünk a róla megjelent könyv óta – ezt mondta: Buddhával és a többi nagy mesterrel ellentétben, akik inkarnációk sorozatán keresztül érték el a tökéletességet, Krisztus magának az Abszolútumnak az igei aspektusa volt, aki csakis egyetlen egyszer öltött testet a Földön).

 

Megtévesztő Krisztuskép ahrimani szellemi hatásra napjainkban

A legtöbben ismerik az ún. Lucifer-i erőket, amelyek Krisztus ellenében hatnak és egy bizonyos szellemi lénycsoporthoz tartoznak. Kevesebben tudják, hogy egy másik negatív lénycsoport, az Ahriman-i hogyan érvényesül.
Az Ahriman-i erők működéséről itt is olvashatsz
Ezek az erők ill. lényiségek igyekeznek az emberiséget minél mélyebben bevonni az anyagba, a materializmusba, a földi javak imádatába. A tisztán fizikai, érzéki tudományossággal hatnak és azt a látszatot keltik, mintha minden szellemi folyamat és dolog csupán anyagi dolgok következménye lenne.
Ismétlem: Az Univerzum olyan egyszerű, mint egy mag, mégis a bölcsességének átélése egy hosszabb folyamat eredménye. Ma az emberek mindent gyorsan, egyszerűen szeretnének megkapni, a lehető legkevesebb erőfeszítéssel. Ez kapóra jön az ahrimani szellemeknek, amelyek igyekeznek elhitetni, hogy nincsenek “nagy titkok” a világesemények mögött, ne érezzék rosszul magukat, ha átlagosak, hiszen a nagy bölcsek és vezetők is azok voltak.

A régiek figyelmeztettek, hogy Ahriman szellemi hatása a 21. században erősödni fog, s többek között abban is megnyilvánul, hogy elősegíti a Krisztus lény elmaterializálását. Vagyis elfeledteti a Krisztus megjelenését Jézusban, mintha csupán Jézus, egy egyszerű ember lett volna, aki néhány bölcsességre rájött és közben teljesen átlagos életet élt. Valójában a Krisztus esemény egy világfordító esemény volt, amely megváltoztatta a történelem menetét! Akik mindezt tagadják, tagadják a Krisztust és helyette csak egy emberi Jézust fogadnak el, aki rájött néhány bölcsességre és nem volt különb bármelyikünknél.

Manapság sokan kételkedés nélkül elfogadják a különböző ezoterikus körök s, olyan emberek véleményét, akik saját maguk nem látják az Akasha Krónikát. Szerintük Jézus egyszerű emberke volt, nem történt meg a keresztrefeszítés eseménye és vígan tovább élt, családot alapított. Sőt egyesek ennél tovább mennek és még közönségesebb Jézus képet festenek fel, aki néha részegeskedett, szexuális tantrát gyakorolt, hadd ne soroljam tovább. Az ahrimani szellemeknek könnyű megtéveszteni az embereket, mert a dogmatikus keresztény vallás nem tud választ adni a kérdésekre. Azonban ha valóban így lenne – ami természetesen nem igaz – akkor a Krisztus lény egész küldetése értelmét vesztené.
Az igazi Krisztus egy szellemi lény volt, aki Jézus testébe ereszkedett alá annak 30-ik életévétől és 3 évig élt benne. A keresztrefeszítéskor a Krisztus szellem egyesült a Föld szellemével és örökre megváltoztatta a fejlődés irányát. Az Akasha Krónikában ez úgy jelenik meg, hogy a Föld aurája teljesen megváltozott.

Természetesen ennek az egész folyamatnak a felvázolásához és megértéséhez kevés egy cikk. Éppen egy éve készült erről a témáról a Krisztus a Napisten és Jézus
című tanulmány a másik blogomban.
A feltámadásról: A Húsvét misztériuma
Ajánlom Rudolf Steinernek a 4 evangélumról tartott előadássorozatát, amely megjelent könyvekben, valamint
a Jézustól Krisztusig című előadássorozatot, megtalálható a Scripd-en:
Rudolf Steiner – Jézustól Krisztusig
Az ötödik evangélium szintén megtalálható ott:
Rudolf Steiner – Az Akasha kutatásból – Az ötödik evangélium
A János evangélium is:
Rudolf Steiner – A János evangélium
Itt több könyv közül lehet válogatni az előzőeken kívül is:
Rudolf Steiner – Evangéliumok, Népszellemek stb.

Ha tetszett, lájkold, oszd meg és véleményezd!

A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.