Főoldal » Krisztus a Napisten és Jézus

Krisztus a Napisten és Jézus

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

     Húsvét alkalmából a személyiségfejlesztésben kapcsolódunk a spiritualitáshoz.
Aki személyiségépítéssel foglalkozik, jó ha tudja: az embernek nem vol mindig ilyen Én-tudat –a, mint most. Az Én-tudat fokozatosan jött létre, és teljes mértékben akkor vált önállóvá az emberi személyiség, amikor a Krisztus-lény a Földön járt. Előtte az embereknek a családi-faji-vérségi tudata volt erős, fontosabb volt az hogy „az én ősapám Ábrahám” mint az Én-vagyok. A Krisztus, vagy Napisten az Én-Vagyok lény, aki szimbolikusan a Magasabb Én is.

     Manapság annyiféle mende-monda kering Jézussal kapcsolatban, hogy ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Egyrészről rendszeresen összemossák Jézust Krisztussal, a másik oldalról pedig egy átlagembernek próbálják beállítani, aki sok mindenre rájött, sőt a keresztrefeszítés után tovább élt és családot alapított.
(Ezzel, s a Da Vinci kóddal kapcsolatban ajánlom: Z. Tóth Csaba – Da Vinci kód)
Nos hogy ezek a feltételezések elterjedtek, nem véletlen, mert sok különböző „hatalom” próbálja befolyásolni az emberek véleményét. Az egyik a Római Katolikus Egyház, ez meglehetősen lecsupaszítottá vált, mert kb. másfél évezrede összemosódott a világi hatalommal és szándékosan, saját céljaiknak megfelelően kivettek részeket a Bibliából és átértelmezték. A másik véglet a rengeteg „új ezoterikus” irányzatok egy része, amelyik Jézusból „átlagembert” farag. Ezek olyan dolgok amelyeknek a mai fizikai tudomány nem tud utánajárni, ezért másfajta tudásban kell bíznunk.
Több mint húsz éve foglalkoztat a dolog, ezért rengeteg információn átrágtam magam ezzel kapcsolatban. Mielőtt „elmesélném” a Föld fejlődésének legnagyszerűbb történetét, néhány fontos ismeretet ki kell fejtenem azok számára, akik kevéssé járatosak a spiritualitás témakörében.

Kiegészítő ismeretek

Szellemi testek

A fizikai testen kívül még három test tartozik az emberhez amelyeknek különböző rétegei (fokai) vannak a fejlettségtől függően.
Az étertest kb. 5 centiméternyire terjed a fizikai testtől, ez a növényeknek is van, a halál után három nap múlva feloszlik.
Az asztrális test tartalmazza érzelmeinket, ösztöneinket, vágyainkat – az állatoknak is van – ebben tartózkodunk álmainkban is.
Az én a legmagasabbrendű rész, ez a Földön csak az embernek van.
Éjjelente az asztrális test és az én egy időre elhagyja a fizikai testet és az étertestet.

Magasabb lények

Az ember foka felett 9 szint található amelyek kapcsolódnak Naprendszerünk fejlődéséhez. Ezek az angyalok, arkangyalok, archék, exuziák, dünamiszok, küriotészek, trónok, kerubok, szeráfok. Ezek közül az exuziák ma a napon élnek és napszellemeknek hívjuk őket.

Az Akasha krónika

Az Akasha krónikát úgy is nevezhetjük: Egyetemes Emlékezet. Vagyis minden ami valaha is történt a világon, ebben benne van és visszakereshető. Azonban az Akasha krónikának is vannak szintjei. A tudatalatti az álmok által olykor bepillantást enged ebbe. Tudni kell azt is, hogy az asztrális szférában is jelen van az akasha „árnyéka” ezért a nem megfelelően képzett ember, aki kezd belelátni az akashába, ezt látja, ez azonban nem a valós akasha, ezért félrevezető.
Tehát az akashának vannak szintjei. A beavatás módszerei, amelyek által az emberek bepillantást nyerhetnek ebbe, már évezredek óta jelen vannak az emberiség történelmében. A lelki-szellemi fejlettség fokától függően a beavatottak sem láthatnak egyformán az akasha mélységeibe. Az Univerzum fejlődésével kapcsolatos legnagyobb igazságok csak a legmagasabban fejlett individualitások számára  lehetségesek. Egész egyszerűen azért, mert aki még nem ért a fejlődés azon fokára, nem lenne képes felfogni, megérteni, feldolgozni, sőt kinyilvánítani azt az élményt amit ott tapasztalt.
Földünkön több magasan fejlett individualitás volt jelen az évezredek során. Azon emberek közül akik a legmagasabb szinten „olvasták” az Akasha krónikát, Rudolf Steiner volt az, aki a Krisztus lényiség létébe a legtisztábban bepillanthatott. Ő volt a legmagasabban beavatott a golgotai misztériumba.
Öt nagy előadássorozatban fejtette ki ezt a tudást, melyek közül négy a négy evangéliumot tárgyalja, egy pedig Az ötödik evangélium elnevezést viseli. Ez utóbbiban beszél Jézusnak 12-30 éves kora között eltelt szakaszáról is. Felfedi miért van eltérés az evangéliumok között és hogy a szerzők közül János volt a legmagasabban beavatott, ezért olyan dolgokról tudott, amelyekről a többi evangélista nem.

A történet

Zarathustra

Ő az ős-perzsa korszakban élt nagy vezető (nem azonos a történelmi Zarathustrával, aki későbbi), akinek az volt a feladata, hogy a Napszellem iránti érzést, szívbeli hajlandóságot gyújtsa fel az emberekben. Egy alkalommal így szólt: „Olyan nagy és hatalmas ő, aki a napban nyilatkozott meg számomra, hogy érte mindent odaadok. Szívesen áldozom neki testem életét, érzékeim éterikus létét, tetteim kifejezését – az asztráltestet.”
Két tanítványa volt, ezek egyike később Hermész Triszmegisztoszként született újjá Egyiptomban és örökölte az asztráltestét. A másik pedig Mózes-ként, aki étertestét örökölte, s ezáltal az Akasha krónika bölcsességét.
Ő maga is újjászületett és miután elért földi fejlődése csúcspontjára, megkapta azt, amire vágyott.

Jézus

Máté és Lukács evangéliuma két eltérő Jézus történetet mondanak el. A Máté féle Jézus a Dávid házának salamoni ágából származik, Betlehemben születik és három napkeleti mágus látogatja meg. A Lukács féle Jézus a Dávid ház nátáni ágából származik, akkor születik amikor szülei Názáretből Betlehembe mennek és pásztorok látogatják meg.
Itt valóban két különböző gyermekről van szó. A salamoni ág Jézusában egy régi nagy individualitás született újra, aki régebben Zarathustra volt Az apa József, a szeplőtelen fogantatás „lelki-szellemi foganást” jelent. A nátáni Jézus viszont nem újjászületett lélek, hanem egy új, tiszta entitás volt (bűn nélkül való). Ő egy átalakított, megtisztított asztráltestet kapott, mégpedig a Buddháét. Tudni kell, hogy a legmagasabban fejlett individualitások asztrálteste – miután ők már nem használják – rendelkezésre áll arra alkalmas egyének számára. Tehát a nátáni Jézus megkapta a Buddha megtisztított asztráltestét, de nem ő volt a Buddha, a Buddha én nem született meg többet földi testben!
12 éves korában a Salamoni Jézus gyermek elhunyt, de a Zarathustra én a nátáni Jézus testébe költözött, lévén ennek nem volt földi én-je. József ekkor már özvegy volt és feleségül vette az ugyancsak özvegy nátáni Jézus anyját.

Krisztus – a Napisten

Zarathustra számtalan földi élete során minden tapasztalatot megszerzett amire szüksége volt, így a Buddha asztráltesttel együtt egy olyan fejlett éteri-asztrális-fizikai test együttes volt jelen, amely alkalmas volt egy magasabbrendű szellemi lényiség befogadására. 30 éves korára a Jézus elért küldetése csúcspontjára. A Zarathusztra én, akinek utolsó földi szerepe volt Jézus, elhagyta a földi síkot.
Akkor amikor a Keresztelő megkeresztelte az ekkor már én nélküli Jézust, a Napszellemek vezetője, a Logosz lépett be az előkészített testbe. Ezt a Biblia képszerűen egy galamb alászállásával ábrázolja.
Innentől kezdve három éven át a „Napisten-Logosz”, akit nevezhetünk immár Krisztusnak, fokozatosan egyre mélyebben merült a földi testbe. A három év leteltével teljesen „emberré lett”, így történhetett meg a keresztrefeszítés.
Amikor a megváltó vére kicsordult a földre, megváltozott a Föld aurája, mert a Krisztus szellem egyesült a Föld-del. Ezért mondta: „Az én testem, az én vérem”.
Mert a föld termései azóta már az ő testéből vannak, hiszen a Föld teste Krisztus teste.
Ezzel a folyamattal megváltozott az emberiség szellemi fejlődése. Míg addig a vérségi, faji kapcsolat és szeretet volt a fontos, Krisztus megjelenésével fontossá vált az önálló én, az egyéniség, hogy a régi szeretetet felváltsa az új, szabad akaratból eredő fajokon és nemzetségeken átívelő egyetemes szeretet.

Más megközelítésben: Az igazi Krisztus

Ajánlott írások:

A feltámadás titka

A 2 jézus

Jézustól-Krisztusig

Emil Bock – A három év

Felhasznált források:

Rudolf Steiner – János evangélium előadássorozat 1908
Rudolf Steiner – Lukács evangélium előadássorozat 1909
Rudolf Steiner – A rózsakeresztes szellemtudomány
budapesti előadássorozat 1908
Rudolf Steiner – Jézustól Krisztusig előadássorozat 1911
Rudolf Steiner – Márk evangélium előadássorozat 1912
Rudolf Steiner – Az ötödik evangélium előadássorozat 1913-14

Eyn –  Egyéni siker   Közösség

Ha tetszett, lájkold, oszd meg és véleményezd!

A cikk engedély nélküli felhasználása, másolása esetén a szerző jogi fellépéssel élhet!

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.