Főoldal » Mit kíván a magyar nemzet?

Mit kíván a magyar nemzet?

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

1848 március 19, a József napi vásár napjára volt rendezve a pesti tömegtüntetés a szervezők eredeti forgatókönyve szerint. A forradalom azonban nem törődött a kora tavaszi vásári szokásokkal, és már 15-én begyűrűzött. Így a Pest piacaira érkező tízezres vidéki tömeget már győzelemittas, élénk tömeg, és cenzúrázatlan röpiratok sokasága várta március idusán.

A politikai előzmények már jóval ezelőtt elkezdték nyitogatni a rabláncok zárjait. Kossuth Lajos március 3-i, radikális, rendszerváltó programjának bejelentése után tűzben égett Bécs és Pozsony. A francia forradalom február végi győzelme sürgetőleg hatott a közép-európai nemzetállamok függetlenedési törekvéseire. Kossuth feliratot intézett az osztrák-magyar uralkodóhoz, V. Ferdinándhoz, melyben azonnali és birodalmi szinten teljes körű polgári átalakulást követelt. A magyar alsóház egyöntetűen elfogadta a petíciót, a felsőház azonban tétlenkedett, feloszlott, majd vezetőit Bécsbe rendelték. A felsőház urai egyébként az újonnan felépült és 1847-ben átadott Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében tartották üléseiket. Ezért lett az impozáns épület a pesti forradalom legfontosabb helyszíne és a nemzeti függetlenség egyik jelképe. 

A várakozás feszült napjai után március 10-én a Radikálisok úgy döntöttek, konkrétabb petícióban fogalmazzák meg követeléseiket. Irinyi János március 12-ére készen volt a 12 ponttal, a Mit kíván a magyar nemzet? című tömör nyilatkozat megfogalmazásával. Petőfi március 13-án megírta a Nemzeti dalt. Mindkét mű felolvasását március 19-re, József napra tervezték, ahol tízezres tömeget tudtak megszólítani az utcákon, tereken. Aláírásokat is gyűjtöttek volna a lakosságtól az országgyűlés meggyőzése érdekében.  

Az előkészületekből jól látható, hogy vezető politikusaink, legalábbis az alsóházi képviselők, gondosan előkészített munkával kívántak Európa forradalmainak példáján egy felvilágosult eszméken alapuló, szabad, szuverén, alkotmányos nemzetállamot létrehozni.

A követelések mind jól tükrözik Nyugat-Európa és az USA Függetlenségi Nyilatkozatainak szellemiségét. Ami azonban azonnali elfogadásra került máshol, nálunk, ebben az elnyomott, feudális gyökerekkel rendelkező országban külső és belső ellenállásokba ütközött. Hazánk az Osztrák- Magyar monarchia részállamaként ekkor még a feudalizmus elmaradott társadalmi berendezkedésében vesztegel, szinte középkori viszonyok között. Elmaradott a városfejlődés, a nemesek nem fizetnek adót, a közteherviselés nagy részét a jobbágyokra vetik. Semmibe veszik az emberi jogokat, pontosabban azok a nemesi ranglétra függvényeiként léteznek, avagy nem.  

A nemzetnek nincs önálló hadserege, pénzügyei, külpolitikája pláne. Ezek az osztrák kormány privilégiumai, de a költségekbe azért busásan be kellett szállni, adóbefizetéssel.

Nézzük át, mit is kívánt a Magyar Nemzet 1848. márciusában. (Egyben jó alkalom átgondolni, hogy milyen jogaink, nemzeti értékeink sérülnek a mai gazdasági, kulturális és politikai integrációs folyamatokkal…)  

1. Sajtószabadság. (Szabad véleménynyilvánítás, szólásszabadság.)

2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten. (Szuverén kormányzás, leválás Bécsről.)

3. Évenkénti országgyűlést Pesten. (Nemzeti törvényhozás.)

4.Törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben. (Demokrácia, vallásszabadság.)

5. Nemzeti őrsereg. (Belügyminisztériumi karhatalom.)

6. Közös teherviselés. (Nemesek is adózzanak, ami maradjon hazánkban.)

7. Úrbéri viszonyok megszüntetése. (Feudalizmus, jobbágyság eltörlése.)

8. Esküdtszék. Képviselet egyenlőség alapján. (Pártatlan bíróság.)

9. Nemzeti Bank. (Független monetáris politika, valutanem.)

10. Magyar hadsereg önálló rendelkezési joggal.

11. A politikai foglyok szabadon bocsáttatása.

12. Unió Erdéllyel. (Etnikai integráció.)

Őrizzük meg nemzeti értékeinket!

Galéria:

1. A pozsonyi alsótábla.

2. A Széna téri (ma Kálvin tér) piac

3. Széna tér – Nemzeti Múzeummal 1860

4. A forradalmi Pilvax Kávéház

5. Tömeg a Nemzeti Múzeum előtt. Festmény.
MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.