Főoldal » Szálinger Balázs: Köztársaság

Szálinger Balázs: Köztársaság

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Bombariadó van itt valahol / Egy állomáson, ahol meg sem áll / A gyorsvonat; azzal közlekedem. / Csak két óra késést ígér az Alföld, / De egész életet vizionálok, / Egész életet, és nem az enyémet.” – öt verset közlünk Szálinger Balázs Könyvhétre megjelenő, Köztársaság című kötetéből, a Magvető Kiadónak köszönhetően.

Püspökladány

Az egész régióban az egyetlen
Kocsma ez, ahol nem néznek ki engem.
Mindenki vak, mindenki utazik.

Akárhogy is: a szántás itt marad,
Paraszt vagyok, még ez is rám van írva;
Látszik rajtuk, hogy tudják, hogy tudom:
Nincs mit fogni, tehát marad a táj.

Aztán otthon a lefekvés előtt
Beszélnek az asszonynak egy furán
Bólogató idegenről, akit
Csak azért nem szúrtak meg, mert törődött
Tekintetet hozott a restibe,
Rá volt írva egy rossz hír, egy olyan,
Ami befolyásolja a jövőt,
Amitől a két hete várt karácsony
Más fényű lesz, és már a fa se biztos.

„Jau lesz valamire, ha ittmarad,
Illeszkedik, lesz végre egy családja.”

Bombariadó van itt valahol
Egy állomáson, ahol meg sem áll
A gyorsvonat; azzal közlekedem.
Csak két óra késést ígér az Alföld,
De egész életet vizionálok,
Egész életet, és nem az enyémet.

Megpróbálok sötétben párt találni,
S hőse lenni annak a fejleménynek,
Mely a menetrendnek tragédia.

 

Verecke

Kiégett retináid nyugaton
Buszfordulót kutatnak, csodaszépet.
Én könyékig feltűrt választójoggal
Udvarolok – azt mondom: ez az élet.

Van választás: ismételd, hogy igen,
Legyen jelszó, alatta szabadállam –
Úgysem találsz szebbet és vihetőbbet,
Úgyse fordul gyorsabban senki nálam.

Verecke előtti eligazítás,
Stressz és gombócok, semmi isteni –
Keresünk egy helyet, hol valahol
Kezdhetünk végre utat veszteni.

 

Honfoglalók kiskátéja

Mikor te ország szerzésére gondolsz,
Tartsad eszedben, hogy ne légy mohó.
Körültekintő légy, járjad be többször:
Ahányszor arra mégy, annyiszor jobban
Látszik a jósága annak a tájnak,
Amely az istenek szerint a jó.
Figyeld meg hosszan, milyen módban élnek
A szomszédok: jó vidéken muszáj
Jó módban élni; és úgy nézz körül,
Hogy emelt fővel tudj elmenni onnan.
Lehetőleg hegy tövében feküdjék,
Egészséges, déli vidékre nézzen,
Ne fenyegesse elemi csapás,
Jó talaja, hagyománya legyen,
Olyan hagyománya, mely a te néped
Hagyományaival azonos rendű –
Vagy ha nem az, hát hasznosítható.
Oly országok között terüljön el,
Melyek gazdát csak ritkán váltogatnak,

Mert ha te is véráztatta vidéken
Keresel a népednek új hazát,
Az az ép ész szabályait felrúgva
Esztelenül ragaszkodik majd hozzá,
S mivel az istenek ezt nem helyeslik,
A te népednek pusztulnia kell.
Óvakodj attól, hogy oktalanul
Azt gondold, egy tájnak nem lehet sorsa:
Egy sikeres gazdától elszerezni
A birtokot: a siker záloga,
Hasznavehetetlen és a tiédhez
Hasonlóan jött-ment hordák földjére
Ne fend fogad; az ilyet elkerüld.

 

A dánság

A dánság lassú megtelepülése
A félszigeten nem volt érdekes.
Érdekesebb volt a megmaradás:
Századokon keresztül ellenálltak
A szomszédos népektől érkező
Támadásoknak: a németség délről
Próbálta az uralma alá vetni
Ezt a kicsiny népet, míg az angolság
Nyugatról, a svédség és az oroszság
Kelet felől jött, hogy megtörje őket.
Minden kornak voltak győztesei,
Minden szomszéd nép átélt egy aranykort,
A dánság viszont más stratégiát
Választott, és véghezvitte a tervet:
Semmi népként próbálta nem zavarni
A nagyobbakat, sosem tört közéjük,
Nem volt szentje, se nobel-díjasa,
Nem származtatta magát istenektől,
Elemektől vagy roppant madaraktól;

Őstörténete barátságos és
Őszinte; vezetői felelős,
Kifogástalan modorú úrhölgyek
És urak, kikkel beszélgetni jó.
A dánságot az idő igazolta.
Hol így, hol úgy álltak a folytonos
Agresszió makacs ellenszelében,
Néha térden, a legtöbbször féltérden,
De mindvégig emelt fővel. a dánság
Jelképei a rendezett szomszédság,
Fölsöpört utcák, piros háztetők,
A nép pedig a boldog életért
Minden nap áldomást koccint a földnek,
Mely észt és belátást adott neki,
S melynek hála, íme: egy rafinált
Kis nép megmaradt a történelem
Végére, hogy kezdhessen valamit
A világgal. Most tehát figyelünk.

 

Magyar mártírvárosok szövetsége

1. § Elkötelezik magukat a múltban
Beállt mártíromság hagyományának
Őrzése és a szövetségi Program
Kidolgozása mellett. 2. § áll a rendes
És a levelező tagokból. 3. § legfőbb
Döntéshozó egysége a közgyűlés,
Mely a rendes tagok szavazata
Alapján áll fel. 4. § a közgyűlés célja
A; a közgyűlés hatásköreinek
Tisztázása, b;
c; az Elnök s a Választmány
Megválasztása. 5. § a Választmány célja
a; a Választmány hatásköreinek
Tisztázása, b; egyéb hatáskörök.
6. § a szövetség Választmányának tagja
Lehet rendes és az alapszabály
Feltételeinek megfelelően
Levelező tag. 7. § a beiktatott

Elnök feladata a; az elnöki
Hatáskör tisztázása b; a szövetség
Megjelenítése a média
És a szövetség által is elismert
Nemzetközi mártírtelepülési
Fórumok előtt. 8. § Rendes tag lehet
Bármely város, amelynek lakosságát
Az akkori lakosság minimum
3 %-át sújtó, halállal
Járó, a szövetség szabályzatának
Megfelelő alapossággal és
Sikerrel igazolt atrocitás
Ért az országgal háborús viszonyban
Álló idegen hatalmak vagy belső
Erők bűnös tevékenysége által.
9. § a szövetségnek levelező tagja
Lehet akármelyik település,
Melyet a közgyűlés annak elismer.
10. § a határon túliak státuszáról
Csak a majdani szövetségi Program
Rendelkezik, addig keressenek
kapcsolatot sajátországokbéli
Mártírtelepülési fórumokkal.
11. § kiegészítés. az atrocitás,

A lakosság, az ország, az idegen
Hatalom, a belső erők, a város
És a halál fogalmát majd a később
Kidolgozandó szövetségi Program
Határozza meg; az elkészülésig
A Magyar Értelmező kéziszótár
Szócikkei az iránymutatóak.

Szálinger Balázs: Köztársaság, 360 oldal
Magvető Kiadó, Budapest, 2012

„Közélet és magánélet, avagy szerelem a köztársaság idején.”

Szálinger Balázs új könyve különleges költői körutazás, mely napjaink Magyarországáról indul, hogy a három műnemen (líra, dráma, epika) és Róma birodalmán keresztül a közeljövő Budapestjére térjünk vissza. Szálinger nagy témája a közélet és a magánélet egymástól elválaszthatatlan egységellentéte. A feszült egymásrautaltságot humorral és iróniával, sokszor a történelem segítségével oldja fel, ez távolítja és nagyítja a Köztársaság tétjét: hogyan tudunk hitelesen megszólalni privát dolgainkról a nyilvánosság előtt? Hogyan lehet közünk saját magunkhoz a mindenkori többieken keresztül? Ezt járja körül több versciklusban és egy drámában, hogy a Háború című utópisztikus szerelmi verses elbeszélés zárja a könyvet. Napjaink Budapestje, látszólag minden rendben, mindenki rohan, teszi a dolgát, tehát semmi sincs rendben. Ugyanazon a napon robban ki a III. világháború és érkezik visszafordíthatatlan pontjához egy szakítás is.
A Köztársaság Szálinger pályájának fontos állomása: összegzés és előretekintés egyazon mozzanatban. A költő játékos és termékeny lírai teret hozott létre, melyben a műnemek és a műfajok, a témák és a motívumok is változatos módon illeszkednek a kötet történetívéhez. A köztársaságok, a respublikák közös részeihez.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.