Főoldal » A piac és a piaci viszonyok

A piac és a piaci viszonyok

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A piac az áruk és a szolgáltatásokrealizálásánakszíntere, a tényleges és a lehetséges vevôk és eladók közötti cserekapcsolatok rendszere.

A piac funkciója a termékek eljuttatása a fogyasztókhoz, és a fogyasztók igényeinek visszacsatolása a termelôkhöz. ( Mind a termelôket, mind a fogyasztókat, mint informátor, orientálja.)


A vállalatmár céljai meghatárazásakoreldönti, mely piacokon akar eladni, (mi a “releváns” – lényeges, meghatározópiaca) és mely piacokon akar vásárolni, és tudja, kik ezeken a piacokon a versenytársak, illetve a kooperációs partnerek.

A vállalat döntését alapvetôen a szóbajöhetô piacok hosszútávú jövedelmezôségi viszonyai befolyásolják, – és a kockázat.

A piac kategóriái: a kereslet, a kínálat, az ár, a jövedelem, – és a verseny.              

A piac fôszereplôi: a vevô a vásárlóerôvel, mint kereslettel, – és az eladó az árualappal, mint kínálattal.

A tendencia (törekvés): a kínálat igazodása a kereslethez  (..)

A keresletkínálat aránya határozza meg az árat és a jövedelmet, viszont az adott árhoz alakul a kínálat és a kereslet.

A kereslet-rugalmasság szempontjából három csoport különböztethetô meg:

 – a kereslet rugalmas: árváltozásra nagymértékben változik a kereslet  (pl tartós fogyasztási cikkeknél, luxustermékeknél)

 – un egységnyi rugalmasság: az árváltozással azonos nagyságú a kereslet változás (pl ruházati cikkeknél)

 – a kereslet merev: a keresletváltozás lassúbb, mint az árváltozás (pl az alapvetô létfenntartási cikkeknél)

A verseny: az eladók egymás közti versenye  egészséges piacgazdaságban     (A vevôk versenye a gazdaság müködési zavarára utal, – pl hiány)


Az új belépôk piacra lépését korlátozhatják

 az állami szabályozások (egészségügyi, technológiai követelmények, hitelek, vámok)

   a méret-gazdaságosság (a hatékony müködéshez bizonyos minimális üzemméret és jelentôs piaci részesedés kell)

 az új termék bevezetésének többletköltségei (“termék differenciálás” pl reklámmal)

 hogy tôkét kell elôlegezni, és nehézidegentôkéhez jutni

 – a beszerzési vagy értékesítési partner kiválasztása

 az elosztási csatornák szerzésének nehézségei (pl ha azt már mások ellenôrzik)

 és általában a bentlévôk elfogultsága, agresszivitása

A piacról való kilépésnek is vannak korlátai

 – pl a tárgyi eszközök konvertálása, eladása  ( – vagy maga a másik piacra való belépés)

Többféle piac létezik:

fogyasztási cikkek piaca, erôforrások piaca, tôke– ill pénzpiac, munkaerôpiac (menedzserpiac), információpiac (tudáspiac)

A piaci verseny gazdaságszervezô erô. Funkciói:

 jóléti: a fogyasztók választhatnak

 allokációs: az erôforrások legcélszerübb használatára ösztönöz

 hatékonysági: költségminimalizálásra serkent

Nemcsak verseny, együttmüködés is van a piacon:

 költséget csökkent a standardizálás (pl szabványok)

vertikális integráció (a müködési kör kiterjesztése a szállítók vagy az értékesítôk területére)

 kartellmegállapodás – a fogyasztóval szemben :((pl a piac megosztására vagy az árak megállapítására)

A piacok tulajdonságai (jellemzése)

 Hatékony a piac, ha az azonos kockázattal járó befektetések megtérülése közel azonos, – vagyis ha a jövedelmezôség kiegyenlítôdik

 – A piac nyomásos (vevôi piac) vagy szívásos (eladói piac)

    a  keresletkínálat  viszonya szerint.  A vevô van erôfölényben  túlkínálat esetén, az eladónak kell kiszolgálást, minôséget, reklámot, árat, árengedményt, új terméket, pontos szállítást adnia.

A piaci szerkezet hatása a versenyre:

     Kínálatkereslet : sokszereplô, kevés, néhány vagy egy

     A verseny : tökéletes, korlátozott, oligopolista, monopolista

     (Smith)

A piacok földrajzi kiterjedése:

    helyi (kisvállalkozások),  körzeti (gazdaságfejlesztés),  nemzeti    (védelme),  regionális (EK),  világpiaci (globális)

   EU  belső piac    


“ A piaci alapon működô gazdaság a  legeredményesebbtapasztalat érvei:

 

 – a piaci mechanizmus dinamizálja a társadalmat  (állandóan alkalmazkodni kell a változó igényekhez) 

 – a társadalmi szférák (gazdaság, politika, tudomány,.. ) önállóak, hatékony a kapcsolatuk

 szabályozási alapelveket nyújt (döntési szabadság lehetôsége, tisztességes verseny, egyenrangúságra épített kapcsolatok)

A piacgazdaság hatékony müködésének feltételei lennének:

 az igazságos verseny (a monopolizálódás veszélye nélkül)

 az erkölcsi tôke (a bizalom, az együttmüködés)

 – a közjavak fontossága (nempiaci beruházások)

 – a teljes költségen alapuló árképzés (költség áthárítás nélkül)

 az igazságos elosztás (a méltányosság helyreállítása)

 – a környezeti szempontú fenntarthatóság (a gazd rendszt korlátozni)

Ezeket a feltételeket a civil társadalomnak és a kormányzatnak kell  fenntartania.   E három oldal építô egyensúlyára van szükség egy egészséges társadalomban .

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.