Főoldal » Átgondolásra alkalmas KIVA – gazdaságpolitikai kilátások

Átgondolásra alkalmas KIVA – gazdaságpolitikai kilátások

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.


A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek rendelkezései – főszabály szerint – 2013. január 1-jén lépnek hatályba. A kisvállalati adót első ízben a 2013. évi adókötelezettség teljesítésére lehet választani, az adózó erre vonatkozó döntését 2012. december 1-je és 2013. január 15-e között jelentheti be az állami adóhatósághoz.I. A kisvállalati adó alanyaiAz adó alanya lehet:– az egyéni cég,– a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, a zártkörűen működő részvénytársaság,– a szövetkezet és a lakásszövetkezet,– az erdőbirtokossági társulat,– a végrehajtó iroda, az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda,– a külföldi vállalkozó, illetve a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy lehet.11 Katv.A felsorolt szervezetek csak abban az esetben jelentkezhetnek be a kisvállalati adó hatálya alá, ha a Katv.-ban meghatározott kritériumoknak
2megfelelnek. E feltételek az alábbiak:


– Az adózónak az átalagos statisztikai létszáma az adóévet megelőző évben várhatóan nem haladja meg a 25 főt. Az állományi létszám meghatározását a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz című kiadvány 2009. január 1. napján érvényes szabályai alapján kell végrehajtani.– Az adózónak az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot. Bevételként az értékesítés nettó árbevételét, az egyéb bevételeket, a pénzügyi műveletek bevételeit és a rendkívüli bevételek összegét kell figyelembe venni.

3 Amennyiben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) hatálya alá nem tartozó eva-adóalany (bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság, közkereseti társaság, egyéni cég) kíván bejelentkezni a kisvállalati adó hatálya alá, úgy esetében az eva-alapot4kell bevételkéntfigyelembe venni. Amennyiben az adózónak a kisvállalati adóalanyiságot megelőző adóéve 12 hónapnál rövidebb, úgy az 500 millió forintos várható bevételi értékhatárt a működési napok számának megfelelően kell arányosítani.– Az adózónak az adóévet megelőző két naptári évben az adószámát az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel. A 2013-as adóévre való bejelentkezés vonatkozásában a 2011. január 1-je és a 2012. december 31-e közötti időszakot kell vizsgálni e feltétel vonatkozásában.– Nem választhatják a kisvállalati adót az eltérő üzleti éves adózók, mivel a Katv. előírja, hogy a kisvállalati adót választó adózó üzleti évének mérlegforduló napja kizárólag december 31. lehet. További korlátozás, hogy a kisvállalati adó alanyai nem térhetnek át a naptári évtől eltérő üzleti évre, beszámolójukat pedig forintban kötelesek elkészíteni.– Az adózónak az adóévet megelőző adóévről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem haladhatja meg az 500 millió forintot. Beszámoló alatt a Szt., vagy a felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerinti beszámolót kell érteni, kivéve az összevont (éves) konszolidált beszámolót.
5


– Nem jogszerű a kisvállalati adóalanyiság választására vonatkozó bejelentés, ha annak napján az adózónak az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, végrehajtható adó- és vámtartozása meghaladja az 1 millió forintot. E körben tehát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által nyilvántartott valamennyi, végrehajtható adó- és vámtartozást figyelembe kell venni, viszont a helyi önkormányzatok által nyilvántartott adótartozások, illetve az adók módjára behajtható köztartozások azonban nem számítanak az 1 millió forintos határ szempontjából.Amennyiben a kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezni kívánó adózó rendelkezik kapcsolt vállalkozással,úgy az előzőekben ismertetett állományi létszám-, illetve a bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások adatait együttesen kell figyelembe venni, a kapcsolt vállalakozás utolsó lezárt üzleti évi beszámolója alapján.A belföldi adóalanyok adókötelezettsége a teljes körű, azaz a belföldről és a külföldről származó jövedelmére egyaránt kiterjed. A külföldi vállalkozó adókötelezettsége korlátozott, csak a belföldi telephelyen végzett vállalkozási tevékenységből származó jövedelmére terjed ki.-(Részlet a http://nav.gov.hu/data/cms277019/42._IF_KIVA_2013.pdf)Összegző vélemény gazdaságpolitika szempontból:Egy értékes parlamenti és kormányzati döntés – ismét nem a piaci tapasztalatokhoz igazítva!Kifejezetten a törvény jól alkalmazhatóságát, gazdasági hatását korlátozza a gazdasági válság hatásaira, a “kiszikkasztott hitelezés” belföldi piaci körülményeire nem kellően figyelő – túl szigorú kizárás ezen adóalanyiság választása alól!Látszat gazdasági statisztikák létrejöttére vezet, próbálva elfedni a tényleges többletterheket és felszámolások irtózatos nagyságrendjét!Látszat gazdasági folyamatokat eredményez az új vállalkozások létrehozásakori feltételei miatt, amelyek reálisabbak.


MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.