Főoldal » Hogyan dolgozzuk ki a mentori rendszert? II.

Hogyan dolgozzuk ki a mentori rendszert? II.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Előző cikkünkben meghatároztuk, hogy a mentori rendszer kiépítésében és működtetésében kik vesznek részt és milyen feladatokat látnak el. A cikkben foglaltaknak megfelelően, a folyamathoz kapcsolódó mentori és vezetői teendők elvégzését a HR támogatja a szükséges űrlapok vagy értékelő megbeszélések vezérfonalának elkészítésével. A jelenlegi írásunkban ezeknek a dokumentumoknak az összealításához kívánunk segítséget nyújtani.

Az új belépő munkájának értékelésére szolgáló kérdések

Az új belépő munkáját és hozzáállását célszerű a próbaidő lejárta előtt értékelni. A teljesítményértékelés általában a vezető feladata, de mindenképpen érdemes kikérnie előtte a mentor véleményét, hiszen ő volt a felelős az újonc szakmai koordinálásáért. A mentor egy űrlap segítségével is elvégezheti az értékelést – ebben az esetben az előre meghatározott kérdések megválaszolásához 1-től 5-ig terjedő skálát szoktak használni. Ennek az a hátránya, hogy nincs lehetőség a vélemények kifejtésére és az indoklására. Ha ezt a módszert választjuk, az űrlapos értékelést célszerű egy szóbeli beszélgetéssel is kiegészíteni, vagy a skálás módszer mellett nyitott, tehát hosszabb választ igénylő kérdéseket is feltenni az űrlapon.

A szóbeli vagy kérdőíves minősítés során alkalmazott kérdések az adott munkakör és a vállalati kultúra alapján változhatnak, azonban az alábbi témaköröket általánosan szükséges érinteni:  

A folyamat általános értékelése

Melyek voltak azok a területek, ahol a legtöbb segítségre volt szüksége az új belépőnek?

Mi az, amit Ön pozitívan és mi az, amit negatívan értékel a folyamat során?

Mennyire volt érdeklődő az újonc a folyamat során? Miben nyilvánult ez meg?

Munkaköri feladatok ellátása

Megfogadta-e az új belépő a kapott tanácsokat?

Jól boldogul-e a munkaeszközökkel?

Mennyire igényelte a szakmai iránymutatást?

Mostanra tudja-e, melyek azok a feladatok, amelyek prioritást élveznek? Ennek megfelelően osztja-e be az idejét?

Fontosnak tartotta-e az új belépő, hogy bizonyítsa alkalmasságát? Ha igen,ez mennyire volt eredményes?

Merült-e fel valamilyen problémája a mentoráltnak? Ha igen, arra hogyan igyekezett megoldást találni? Kikérte-e a mentor véleményét, segítségét?

A munkája során kapott visszajelzéseket hogyan kezelte? Tanult-e belőlük?

Eléggé motivált-e az új belépő ahhoz, hogy produktív tagja legyen a szervezetnek hosszútávon?

Munkatársi kapcsolatok

Mennyire törekedett arra, hogy beilleszkedjen a munkacsoportba? Szívesen dolgoznak-e vele mások?

Tett-e azért, hogy más részlegek, osztályok munkatársait is megismerje?

Mi jellemzi a szakmai kapcsolatit? Törekszik-e azok kiépítésére, bővítésére?

Vállalati kultúra

Érdeklődik-e az új belépő a szervezet egésze, annak kultúrája iránt?

Viselkedése megfelel-e a szervezeti normáknak?

A mentori rendszer és a mentor munkájának értékelésére szolgáló kérdések

Annak érdekében, hogy a mentori rendszer hatékonyan működjön, lényeges az abban közreműködő személyek kiválasztása. Ennek során a vezetők könnyen abba a hibába eshetnek, hogy csupán szubjektív megítélésükre hagyatkoznak. Lényeges ezért, hogy a vezető kapjon visszajelzést a mentori kapcsolatról és a mentorok a munkájáról. Ezzel kapcsolatos véleményt a folyamat végén az új belépőtől célszerű kérni. Az értékelés – hasonlóan az újonc munkájának minősítéséhez – történhet űrlap segítségével vagy egy megbeszélgetés során.

A kérdéseket természetesen ebben az esetben is befolyásolhatja az adott munkakör és a vállalati kultúra.

A folyamat általános értékelése

Hogyan, milyen területeken valósult meg a mentori segítségnyújtás, támogatás? 

Mi az, amit Ön pozitívan értékel és mi az, amit negatívan értékel a folyamatban?

Voltak-e olyan területek, ahol több segítségre lett volna szüksége? Ha igen, melyek azok?

Elegendő időt foglalkozott Önnel a mentor?

Munkaköri feladatok ellátása

Mentora adott-e tanácsokat arra vonatkozóan, hogy mit hogyan csináljon a munkavégzése során? Milyen gyakran látta el ilyen tanácsokkal?

Megmutatta-e, hogyan működnek a munkája során használt munkaeszközök?

Megosztotta-e Önnel szakmai tapasztalatait, adott-e szakmai iránymutatást? Hogyan?

Gondot fordított-e arra a mentor, hogy elmondja, melyek azok a feladatok, amelyek prioritást élveznek?

Biztosított-e lehetőséget arra, hogy Ön megmutassa szakmai képességeit, bizonyítsa alkalmasságát?

Meghallgatta-e a problémáit, azokra igyekezett-e a megoldást találni? Volt olyan eset, amikor nem? Mi volt az?

Milyen gyakran és milyen formában, hogyan adott visszajelzést a mentor? Megítélése szerint a visszajelzések objektívek voltak? Tudta hasznosítani azokat?

Motiválta-e a mentor és ha igen, hogyan?

Munkatársi kapcsolatok

Törekedett-e arra a mentor, hogy megismerjék és befogadják munkacsoport tagjai?

Bemutatta-e a mentor más részleg munkatársainak?

Segítette-e szakmai kapcsolatainak kiépítést?

Vállalati kultúra

Hozzájárul-e a mentor, hogy megismerje a szervezetet? Ha igen, hogyan?

Adott-e a mentor tanácsokat arra vonatkozóan, hogyan viselkedjen a szervezeten belül? Ha igen, azok melyek voltak?

A mentorált és a mentor teljesítményének értékelésére szolgáló témák tehát összekapcsolódnak. Erre azért van szükség, hogy érzékelhetővé váljanak a mentori segítségnyújtás gyenge pontjai, azaz milyen célt vagy célokat kell pontosabban meghatározni és kommunikálni a folyamatban résztvevők számára.

 

Kozák Anita

tanársegéd, PhD hallgató

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.