Főoldal » Honvédelmi alapelvek

Honvédelmi alapelvek

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Az 1990–1994 közötti idõszakban megszülettek az ország katonai biztonságának megóvásához szükséges politikai és törvényhozási döntések, megalkotásra kerültek a biztonságpolitikai, illetve honvédelmi alapelvek és a Honvédelmi Törvény.

Az Országgyûlés 1993. december 7-én szinte egyhangúlag – egyetlen „nem” szavazat és egy tartózkodás mellett – elfogadta az új, kétharmados szavazati arányt igénylõ 1993. CX. honvédelmi törvényt, amely a végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.) Kormányrendelettel együtt 1994. január 1-jén lépett hatályba.

A honvédelem célját, rendszerét, célkitűzéseit, feladatait fogalmazzák meg.

 A törvény tartalmazza:

  1. a biztonságpolitikai célkitűzéseket,
  2. a szuverenitáson alapuló honvédelmi politikai stratégiát és
  3. azt a honvédelmi rendszert, amely a fegyveres erőkre vonatkozó követelményeket, haderő alkalmazását, fejlesztését, felkészítésével kapcsolatos feladatokat.
  4. Elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától.
  5. Fenntartja a fegyveres védelem jogát, de a fegyveres erőket az országvédelem legvégső eszközének tekinti, összhangban az ENSZ Alapokmányával.
  6. Fegyveres erői nem rendelkeznek tömegpusztító fegyverekkel, idegen hatalom tömegpusztító fegyvereket nem telepíthet az ország területén, és nem tranzitálhat.
  7. A honvédelmi politika védelmi jellegű és nem tekint ellenségnek egyetlen országot sem.
  8. A honvédelmi politika az ország védelmére irányuló közakaratot fejezi ki, pártérdekek felett álló nemzeti ügy.
  9. Az ország függetlensége, szuverenitása, területi épsége megvédésén, valamint az ENSZ Alapokmánya értelmében vállalt kötelezettségeken kívül nincsenek egyéb, katonai erővel elérendő célok.
  10. A honvédelmi politika megvalósítása során fontos tényező földrajzi szomszédink jogos biztonsági érdeke is.

 

A honvédelmi alapelvek a honvédelemmel kapcsolatos célkitűzéseken túl meghatározzák a Magyar Köztársaság biztonságát veszélyeztető tényezőket, a honvédelmi politika stratégiáját – NATO-hoz, Nyugat – Európához való csatlakozást -, a honvédelem rendszerét, a fegyveres erőkkel kapcsolatos követelményeket, azok felépítését, fejlesztését, vezetését, a honvédelmi igazgatási szervek működésének elveit.

 Az alapelvek összefoglalják hazánk biztonságpolitikai céljai megvalósítása 3 fő területének és eszközének (külpolitika, gazdaságpolitika, védelempolitika) a helyét, tartalmát, szerepét. 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.