Főoldal » Pályázati felhívás a katonai szakképzés vizsgafeladatainak kidolgozására

Pályázati felhívás a katonai szakképzés vizsgafeladatainak kidolgozására

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

 A pályázat beküldésének határideje: 2010. október 1.

A HM Személyzet Főosztály pályázatot hirdet az 52 863 01 0100 33 01 OKJ azonosító számú Alapfokú katonai vezetőhelyettes I. részszakképesítés – MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskolán 2010. november 02-án tartandó – szakmai vizsgájának írásbeli vizsgafeladata és értékelési útmutatója kidolgozására.

A részszakképesítés vizsgarészeinek írásbeli eleme a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2008. (VII. 18.) HM rendelet 3. számú melléklete IV. fejezetben meghatározottak alapján dolgozandó ki.

A tételsor és az értékelési útmutató kidolgozásánál a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló – 19/2008. (V. 21.) SZMM rendelettel módosított – 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet előírásait kell figyelembe venni.

Kidolgozandó vizsgafeladat: A 0789-06 Katonai alapfeladatok követelménymodul 2. „Szabályzati előírások (szolgálati, gépjármű parancsnoki és igénybevételi, lőelméleti, tereptani, logisztikai ismeretek) alkalmazása” írásbeli vizsgafeladat;

A vizsgafeladat (tételsor) elkészítésekor kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a feleletválasztásos, a felelet kiegészítéses és a feleletalkotásos kérdések összhangban legyenek az oktatott tananyag tartalmával és meghatározott követelményrendszerével, a válaszokból megállapítható legyen a tananyag átfogó ismerete, a tanultak komplex alkalmazására való készség.

 

Az értékelési útmutatónak tartalmaznia kell a feladatok részletes megoldását, valamint a részfeladatokra adható pontszámokat, a teljesítés %-os kifejezését.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a részszakképesítés megnevezését és az OKJ-ben szereplő azonosító számát;
– a vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítóját, megnevezését, valamint a vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat (F) megnevezését;
– a kidolgozásra rendelkezésre álló időt [17/2008. (VII. 18.) HM rendelet 3. számú melléklete V. fejezet alapján];
– a feladatok egyértelmű, tömör megfogalmazását, a maximálisan adható, de feladat nehézségéhez mért pontszámot;
– az értékelési útmutató (É) részletes kidolgozását a feladatok (részfeladatok) pontozásával együtt;
– a pályázó jeligéjét, valamint jeligés, zárt borítékban a pályázó nevét, adóazonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét, adósávját, állandó lakcímét, munkahelyét, telefonszámát és amennyiben van, e-mail címét.

A vizsgafeladatot, a kapcsolódó mellékleteit, a rajzokat és az értékelési útmutatót elektronikusan, valamint egy példányban nyomtatott formában, másolható rajzokkal kell beküldeni a HM Személyzeti Főosztály címére (1885 Budapest, Pf.: 25.).
A pályázatot illetően a vizsgafeladat tartalmára vonatkozó titoktartás kötelező!

A pályázat beküldésének határideje: 2010. október 01.

A beérkezett pályázatokat a HM országos szakmai szakértői névjegyzéken szereplők közül felkért szakértők bírálják el. A kiadhatónak minősített tételsor kidolgozója – a bírálók javaslatának figyelembevételével, a vizsgatételek jóváhagyását követően – ötvenezer forintig terjedő pályadíjban részesülhet.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.