Főoldal » A magyar alkotmánybíróság

A magyar alkotmánybíróság

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

 Magyarországon az Alkotmánybíróság 1990. január 1-jén kezdte meg működését miután az 1989. évi I. törvény az Alkotmány 32/A. §-ában az említett szerv létét írta le.A jelenleg hatályos alaptörvény IV. fejezetében olvashatunk az Alkotmánybíróságra vonatkozó hatásköri és szervezeti előírásokról. Emellett figyelembe kell venni még az Alkotmánybíróságról szóló törvény 29. §–át is, melyből megtudhatjuk, hogy az Alkotmánybíróság ügyrendje részletesen szabályozza a szervezetet és az eljárásmódot.

Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerve. A testületi szerv legfontosabb feladata az alkotmányvédelem, hogy védje az alkotmányos rendet, az Alkotmányban biztosított alapjogokat és kiépítse a jogállamiságot.

Az önálló költségvetéssel működő Alkotmánybíróság döntései – melyek törvények és a hatályos Alkotmány alapján születnek – mindenkire kötelező érvényűek.

Egy kikötés azonban van, mégpedig az Alkotmány rendelkezéseit nem vizsgálhatják felül, nem módosíthatják, nem változtathatják és nem semmisíthetik meg.

 Az Alkotmánybíróság negatív kormányzást vélgez

 •   vizsgálja a törvényi formában megjelenő döntések alkotmányosságát        másrészt mulasztásos alkotmánysértést állapít meg, jelzi bizonyos  kormányzati intézkedések elmaradását

 Az alkotmányosság őreként végzett komplex feladatköréből az Alkotmány alapvetően a

 •    jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálatát jelöli meg,
 •  további hatáskörök törvényi meghatározására utal, 
 •   megsemmisíti a alkotmányellenes törvényeket és jogszabályokat,           mindazokban az ügyekben eljár, melyeket a törvény a hatáskörébe utal

 Az Alkotmánybíróság 11 független tagból áll, akiket az Országgyűlés választ 9 évre (egyszer újra lehet választani) kétharmados többséggel. A tagok egymás közül egy elnököt választanak, akinek megbízatása három évre szól. Az elnöki megbízás többször is újraválasztható. Az elnök mellé (az akadályoztatási esetekre gondolva) egy helyettes elnököt is választanak.

Alkotmánybíróvá választás feltétele

 •          Jogi előképzettség 
 •           Kiemelkedő elméleti jogi tudás vagy 20 év szakmai gyakorlat állam-        és jogtudományi területen 
 •           Büntetlen előélet 
 •           Magyar állampolgárság 
 •           45. életév betöltése 
 •           Pártatlanság és függetlenség 
 •           Választás előtti négy évben nem volt a Kormány tagja 
 •           Választás előtti négy évben nem volt párt alkalmazottja 
 •           Választás előtti négy évben nem töltött be vezető államigazgatási        tisztséget

Az utolsó három feltétel a sorban ún. negatív feltétel, melynek megléte kizárja a választás lehetőségét.

       Választási eljárás

A jelölőbizottság javaslattétele

Jelölőbizottság felállítása az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok egy-egy tagjából

  A jelölt személyeket meghallgatja az Országgyűlés illetékes állandó bizottsága 

  Jelöltek Országgyűlés elé terjesztése 

  Országgyűlés titkos szavazása 

  Kétharmados többségű szavazás után az Alkotmánybíró eskütétele

     Esküokmány aláírása

    Az alkotmánybírák kötelezettségei, mentelmi joga

Alkotmánybírónak – megválasztás esetén – tíz nap elteltével az alábbi összeférhetetlenségi szabályokat kell megfelelnie:

    Nem tölthet be más állami, önkormányzati, politikai, gazdasági vagy társadalmi tisztséget.

  Más kereső tevékenységet nem folytathat, kivéve: tudományos és oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői és szerzői jogi védelemben részesülő tevékenység

 • A megválasztott tagnak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van a megválasztást követően harminc napon belül, majd háromévente, mely nyilatkozat nyilvános.

        A tisztség megszűnik

 •       Megbízatás leteltével 
 •           Alkotmánybíró halálával 
 •           Lemondással 
 •           70. életév betöltése esetén 
 •           Összeférhetetlenségi ok felmerülésével 
 •           Kizárással 
 •           Felmentéssel

írta: Mónos Viktória joghallgató

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.