Főoldal » Az ENSZ missziója és stabilizációs missziója a Kongói Demokratikus Köztársaságban (MONUC, MONUSCO)

Az ENSZ missziója és stabilizációs missziója a Kongói Demokratikus Köztársaságban (MONUC, MONUSCO)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A Kongói Demokratikus Köztársaság a világ egyik legszegényebb országai közé tartozik, melynek keleti régiójában zajlik a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága. A hiteles mortalitási tanulmányok becslése szerint 1998 óta közel öt millió ember hunyt el az ország ezen részén. Ezek a vizsgálatok arra utalnak, hogy naponta 1500 ember hal meg, és nem feltétlenül a konfliktus közvetlen, hanem közvetett hatásai miatt. A folyamatban lévő konfliktus éhinséghez, betegségekhez, és fokozottan hiányos egészségügyi ellátáshoz vezetett, ami naponta több ezer ember halálát okozza.

Annak ellenére, hogy 2002-ben történt egy átfogó békemegállapodás, amivel hivatalosan is lezárták a fegyveres konfliktusokat a hét szomszédos országgal együtt, és sikeres, demokratikus választás történt 2006-ban a legdrágább ENSZ békefenntartó műveletének jelenlétével (MONUC), ennek ellenére a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti régiójában még mindig dúlnak az erőszakos konfliktusok egy sor fegyveres csoport által, köztük a kongói hadsereg, a helyi milíciák, a ruandai lázadó csoportok, a Ruandai Felszabadítási Erők (FDLR), az uganadai Úr Ellenállási Hadserege (LRA) és újabban az M23 lázadó csoport.

Ezek a fegyveres csoportok folyamatosan vadásznak a civilekre szinte teljesen büntetlenül, rendszeresen kifosztják a lakásokat és az üzleteket, és szinte minden nap nők és lányok esnek áldozatul a fegyveres csoportok tagjai által elkövetett nemi erőszaknak.

Az ENSZ missziója a Kongó Demokratikus Köztársaságban (MONUC)

 1. A MONUC elindítása

1998-ban az ugandai és a rundai erők megindították a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni katonai támadásukat Kivu tartományban; pár hét alatt már sikerült elfoglalniuk az ország nagy részét. Dél-Afrika, Angola, Zimbabwe és Csád támogatásával azonban megállították az ellenséges csapatok előrenyomulását. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa tűzszünetre és a külföldi csapatok kivonására szólította fel a feleket, továbbá figyelmeztette a környékbeli államokat, hogy ne szóljanak bele az ország belügyeibe.

A KDK, Angola, Namíbia, Ruanda, Uganda és Zimbabwe közötti 1999-i (július) lusakai tűszüneti megállapodás aláírását követően 1999. novemer 30-án az ENSZ Biztonsági Tanács az 1279 (1999). határozatával elindította az Egyesült Nemzetek Szevezete misszióját a Kongói Demokratikus Köztársaságban (MONUC). A misszió rendeltetése eredetileg a tűzszüneti megállapodás betartásának megfigyelése volt, később a Biztonsági Tanács egy sor határozatokkal kibővítette a MONUC megbizatását felügyeleti és végrehajtási feladatokkal.

Az ország első demokratikus választását 2006. július 30-án bonyolították le, ahol egy 500 fős nemzetgyűlésen megválasztották Joseph Kabilát. Az ENSZ segített a választási folyamatok lebonyolításában és felügyeletében. A választásokat követően a MONUC maradt a Kongói Demokratikus Köztársaság területén, és tovább folytatta a katonai, politikai, a jogállamiság és kapacitásépítő feladatait, továbbá próbálták megoldani az ország számos tartományában zajló konfliktusokat.

 1. A MONUC mandátuma

A Biztonsági Tanács 1291. (2000) számú határozata szerint a MONUC 5537 katonát, ezen belül legfeljebb 500 megfigyelőt alkalmazhatott, de akár több megfigyelőt is bevethetettek, ha az ENSZ főtitkára azt állapítota meg, hogy többre van szükség. Megfelelő polgári támogatással is el kellett látni a személyzetet az emberi jogi, orvosi, adminisztratív, humanitárius és politikai ügyek, a nyilvánosság tájékoztatásához, gyermekek védelméhez szükséges feladatok ellátására.

A MONUC együttműködésében a Közös Katonai Bizottság (JMC) a kövekező megbizatásokkal volt felhatalmazva:

 • vizsgálta a tűzszüneti megállapodás megsértéseit, kikényszerítette a megállapodásban megfogalmazott kötelezettségeket;
 • kapcsolatokat alakított ki és tartott fenn a többi katonai erőkkel;
 • az 1291. (2000) számú BT határozat kihirdetését követő 45 napon belül a határozatban megfogalmazott cselekvési terveit meg kellett valósítania: információkat kellett gyűjtenie a háborúban érintett katonai erőktől, azokat ellenőriznie kellett, a teljes körű lefegyverzést, leszerelést, hazatelepítést, reintegrációs folyamatokat és a külföldi erők kivonultatását le kellett bonyolítania;
 • együttműködött a felekkel, hogy beszerezzék a katonai foglyok, hadifoglyok szabadon bocsájtását humanitárius ügynökségeken keresztül;
 • felügyelte és ellenőrizte felek haderőinek átcsoportosítását és kikapcsolódását a háborúból;
 • lehetőségeihez mérten ellenőrizte a határozat A, melléklet 9.1 fejezetében megemlített összes fegyveres csoport lőszereit, fegyvereit és más hadviseléshez alkalmas eszközeit;
 • biztosítania kellett aknamentesítő szakembereket a fel nem robbant aknák hatástalanításához – koordinálta az aknamentesítési tevékenységeket, cselekvési terveket dolgozott ki, és el kellett végeznie a a sürgősségi aknamentesítő tevékenységek támogatásához szükséges mandátumát.

Az ENSZ Alapokmányának VII. fejezetét tekintve a Biztonsági Tanács úgy határozott, hogy a MONUC megteheti a szükséges intézkedéseket a gyalogsáig zászlóaljak bevetési területein illetve azokon a területeken, amelyekről úgy véli, hogy a fizikai erőszak közvetlen veszélye fenn áll a polgári lakossággal illetve az ENSZ és a JMC személyzetével, létesítményekkel, berendezésekkel és felszerelésekkel szemben.

A Biztonsági Tanács felülvizsgálta a MONUC megbizatását, és az 1565. (2004) számú határozatával felhatalmazta a MONUC-ot, hogy növelje személyzetét 5900 főre, továbbá vonjon be 341 fős rendőri személyzetet a misszióba. A Biztonsági Tanács a további megbízással hatalmazta fel a MONUC-ot:

 • telepíti és fenntartja a jelenltétet a kulcsfontosságú területeken, hogy visszaszorítsák az erőszak alkalmazását az ország területén és ezzel erősítsék a civil emberek, a humanitárius személyzet, az ENSZ személyzet, létesítmények, berendezések, felszerelések védelmét;
 • az 1493. (2003) számú határozatban megfogalmazott jogszabályok szerint az ONUB személyzetével együttműködve ellenőrzés alatt tartja a határokat, így felügyelni tudja a határon átívelő mozgásukat a kombattánsoknak;
 • az 1533. (2004) számú határozattal a Biztonsági Tanács engedélyezi a MONUC személyzetének, hogy az ONUB együttműködésével éresítés nélkül ellenőrizheti a repülőgépek rakományait, a kikötőknél lévő járműveket, a katonai bázisokat és a határátkelőket Észak- és Dél-Kivu, illetve Ituri tartományban, hogy rajtakapják azokat a személyeket, akik megsértik a tűzszüneti megállapodásban foglaltakat és az 1493. (2003) számú határozatban megfogalmazott fegyverekkel illetve más felszerelésekkel rendelkezik;

A Biztonsági Tanács úgy határozott, hogy a MONUC újabb mandátummal lesz megbízva, támogatva ezzel az átmeneti kormányt:

 • hogy hozzájáruljon a megállapodás alapján a biztonsági intézmények és a tisztviselők átmeneti védelmében Kinshasában, amíg az integrált rendőri egység nem áll készen arra, hogy segítséget tudjon nyújtani a kongói hatóságoknak a rend fenntartásában és más stratégiai területen, ahogyan az a főtitkár 3. külön jelentésének 103.§ c, pontjában van megfogalmazva (ajánlás);
 • biztonsági feltételeket nyújtson a humanitárius segítségnyújtáshoz, segítse a menekülteket a biztonságos visszatéréshez a lakóhelyükre;
 • a külföldi harcosok által támogatott Kongói Demokratikus Köztársaság Fegyveres Erők műveleteit hatástalanítsa;
 • hozzájáruljanak a sikeres választási folyamatok lebonyolításában, hogy szabad, átlátható, és békés választásokra kerüljön sor;
 • elősegítse az országban az emberi jogok védelmét, különös tekintettel a nőkre, a gyermekekre és a veszélyeztetett személyekre;
 • szorosan együttműködjön az érintett hatóságokkal annak érdekében, hogy az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogokat súlyosan megsértő személyeket az igazságszolgáltatás elé lehessen állítani.

A Biztonsági Tanács felhatalmazta a MONUC-ot, hogy minden lehetséges eszközt használjon fel azokon a területeken, ahol fegyveres egységeket telepítettek, hogy minél hatékonyabban lássa el a fent megfogalmazott kötelezettségeket.

A Tanács 2008. december 22-én a 1856 (2008) számú határozatával úgy határozott, hogy meghosszabbítja a MONUC mandátumát 2009. december 31-ig legfeljebb 19815 katonai személyzettel, 760 katonai megfigyelővel, 391 rendőri személyzettel.

A BT felkérte a MONUC-ot, hogy a Kivu tartományokban a legmagasabb prioritásként kezelje a válságot, különösen a polgári lakosság érdekében, továbbá 2009. folyamán fokozatosan koncentrálja erőit a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részére.

A MONUC-nak kötelessége volt elismernie a Biztonsági Tanács által deklarált határozatot, hogy kötelességeit a következő fontossági sorrendben hajtsa végre, szorosan együttműködve a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányával:

 • ellenőrizze a humanitárius személyzettel együtt az olyan eseményeket, konfliktusokat, melyek közvetlen fizikai erőszakkal járult, a polgári védelem érdekében, különösen, ha az erőszak alkalmazása köthető a helyi humanitárius/hadi konfliktushoz,
 • járuljon hozzá a biztonsági tételek javításához, amellyel humanitárius segítséget nyújthat az otthonukat elhagyni kényszerült lakók önkéntes visszatérésükhöz,
 • biztosítsa az ENSZ létesítmények, berendezések, felszerelések védelmét,
 • végezzenek közös őrjáratokat a nemzeti rendőrséggel és más biztonsági erőkkel polgári zavargás esetén,
 • fegyverezzék, szereljék le és ellenőrizzék a külföldi hadi erőket, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaság zavartalan működését megakadályozzó fegyveres csoportokat,
 • hangolja össze műveleteit a FARDC integrált katonai egségeivel a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén az előírt nemzetközi humanitárius, emberi jogi és menekültügyi szabályok végrehajtásával, hogy hatástalanítsa a helyi ellenszegülő csapatokat, hatástalanítsa a külföldi fegyveres csoportokat, megakadályozza az illegális fegyveres csoportok támogatását, beleértve a támogatásból származó illegális gazdasági tevékenységeket;
 • elősegítse az önkéntes leszerelését és hazatelepítését a hatástalanított külföldi kombattánsoknak és eltartottaknak,
 • járuljon hozzá a a lefegyverzésről, leszerelésről, reintegrációról szóló nemzeti program (DDR) végrehajtásához a kongói kombattánsok és eltartottjaik számára, különös figyelmet szentelve a gyermekeknek,
 • kövesse nyomon a leszerelési folyamatok biztosítását, valamint támogassá a reintegrációs folyamatokban a kongói hatóságokat, szorosan együttműködve az ENSZ Country Team-jével, továbbá a bilaterális és multilaterális partnerekkel,
 • folyamatos felügyeletével és ellenőrzésével korlátozza az illegális fegyveres csoportok támogatását,
 • adja meg a katonai képzést, beleértve az emberi jogi, humanitárius jogi és gyermekvédelmi képzést,
 • koordinálja tevékenységeit a nemzetközi partnerekkel, beleértve az EU partnerekkel (EUSEC, EUROPOL), hogy hozzájáruljon a nemzetközi közösséggel a kongói kormány kezdeti tervezési folyamataihoz a biztonsági szektor reformjában, továbbá hiteles, fegyelmezett, összetartó kongói fegyveres erők, nemzeti rendőrség és más bűnöldöző szervek kiépítéséhez,
 • figyelje meg és időben adjon jelentést a fegyveres mozgalmak és csoportok pozíciójárol, a kulcsfontosságú területeken bekövetkezett biztonsági volatilitásról, különösön a leszállópályáknál, azok határianál, beleértve a tavakat is,
 • kísérje figyelemmel a 1807 (2008) számú határozat végrehajtását, adott esetben az érintett kormányok és csoportok által létrehozott 1533 (2004) számú határozatának végrehajtását, továbbá azt ellenőrizze, ha szükségesnek ítéli, és mindenféle értesítés nélkül, ha repülőgép rakományairól, esetleges szállítási járművekről (kizárólag csak kikötőknél), repülőterekről, katonai bázisokról, Észak- és Dél-Kivu tartomány határátkelőiről, továbbá Ituri határátkelőiről lenne szó,
 • nyújtsanak segítséget az illetékes vámhatóságoknak a Kongói Demokratikus Köztársaság rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1807 (2008) számú határozat 8. pontjában megfogalmazott előírások szerint,
 • segítse a Kongói Demokratikus Köztársaságot az aknamentesítésben,
 • nyújtson tanácsadást annak érdekében, hogy erősítse a demokratikus intézményeket és folyamatokat nemzeti, tartományi és regionális szinten,
 • támogassa a belső politikai és nemzeti békléltetési párbeszédet,
 • nyújtson segítséget az emberi jogok védelmében és elmőmozdításában, különös tekintettel a nőkre, a gyermekekre és a veszélyeztetett személyekre, valamint tegye közzé eredményeit, továbbá segítsék a nemzeti bírói hatalmat az igazságszolgáltatási stratégiájának kidolgozásában,
 • szorosan működjön együtt a nemzetközi partnerekkel és az ENSZ Country Team-mel a kongói hatóságok segítség nyújtásában, beleértve a független nemzeti választási bizottságot a helyi választások lebonyolításában,
 • nyújtson segítséget a biztonságos és nyugodt környezetben való szabad és átlátható helyhatósági választások lebonyolításához
 • koordinálja a tevékenységeit a nemzetközi partnerekkel, és folyamatosan járuljon hozzá a Kongói Demokratkus Köztársaság kapacitásának megerősítéséhez az igazságszolgáltatásban és a büntetés-végrehajtásban, többek között a katonai igazságszolgáltatásban.

A Biztonsági Tanács a MONUC mandátumát utolsó alkalommal 2010. június 30-ig hosszabbította meg. Az ENSZ BT az 1925 (2010) számú határozatának deklarásával 2010. július 1-jétől a MONUC az „ENSZ stablizációs missziója a Kongói Demokratikus Köztársaságban” nevet viseli (MONUSCO), tekintettel az új szakasz elérését az országban.

Az ENSZ stabilizációs missziója a Kongói Demokratikus Köztársaságban (MONUSCO)


A MONUSCO 2010. július 1-jén vette át a békefenntartói műveleteket a MONUC-tól a Kongói Demokratikus Köztársaságban az 1925 (2010) ENSZ BT határozat alapján, miután az előző misszióval új szakaszt ért el az országban.

Az új misszió engedélyt kapott, hogy minden szükséges eszközt használjon fel a megbizatásához, többek között a polgári lakosság védelméhez, a humanitárius személyzetet és az emberi jogok védelmezőit fenyegető veszélyek elhárításához, továbbá a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányának béke stabilizációs és konszolidációs folyamatok végrehajtásának segítségéhez.

A MONUSCO mandátuma

A Biztonsági Tanács 1925 (2010) határozatának egyhangú elfogadásával kimondta, hogy a MONUSCO-t 2011. június 30-ig fogják telepíteni az ország keleti régiójában egy gyorsan átcsoportosítható tartalékerővel. A MONUSCO mandátuma szerint 19815 fős katonai személyzettel, 760 katonai megfigyelővel, 391 rendőri személyzettel és 1050 fős rendőri egységgel biztosítaná a civilek megfelelő védelmét és a helyi igazságszolgáltatás korrekcióját. A MONUSCO további küldetése az előbb leírt feladatkörökön kívül az Észak- és Dél-Kivu, valamint Orientale tartományban folyamatban lévő katonai műveletek befejezése és az ország egész területén lévő állami hatóságok konszolidációja.

A határozat hangsúlyozza a civilek védelmének elsőbbségét, így a Biztonsági Tanács felhatalmazta a MONUSCO-t, hogy minden szükséges eszköz felhasználásával végezze el jogvédelmi megbizatását, beleértve a civilek hatékony védelmét, a közvetlen veszélyével fenyegető erőszak megakadályozását, valamint az ENSZ létesítmények, berendezések és felszerelések védelmét.

A MONUSCO további feladatköréhez tartozik a béke és stabilizáció megszilárdítása a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a kormány illetve nemzetközi szervezetek katonai kapacitásának megerősítése, beleértve a katonai igazságszolgáltatás és a katonai rendőrség támogatását.

A katonai misszió továbbá fel lett hatalmazva a fegyverembargó ellenőrzésének végrehajtásával az 1896 (2009) határozat alapján, továbbá a Biztonsági Tanács megbízta a MONUSCO-t, hogy nyújtson technikai és logisztikai támogatást a kongói hatóságoknak a helyi és a nemzeti választások idejére.

A MONUSCO mandátumát legutoljára 2012. június 27-én hosszabbították meg a 2053 (2012) BT határozattal.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.