Főoldal » A Dunáról

A Dunáról

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Danube Flow 2012 Pályázat kapcsán néhány gondolatban összefoglalom a Duna értékeit. A pályázat célja hogy közelebb hozzuk az emberekhez hazánk legnagyobb folyóját, és természeti kincseit.

http://danubeflow.eu/

 

 

A Duna a második leghosszabb folyó Európában, hossza 2860 km, 9 ország területén ill. határán folyik, magyarországi szakasza 417 km, vízgyűjtő területe 817000km, ami összesen 19 ország területén fekszik.Egész Magyarország (100 %), Románia majdnem teljes területe (97,4 %) ,Ausztria (96,1 %), Szlovákia (96%),  Szerbia (92 %), Montenegró (50 %), Szlovénia (81 %),  Bosznia-Hercegovina egy jelentős része (74,9 %), Horvátország (62,5 %), Bulgária (43 %),  Moldova (35,6 %),  Csehország (27,5 %),  Németország egyes részei (16,8 %), és Ukrajna (5,4 %); 5 további ország egyenként kevesebb, mint 2000 km2 területtel részesedik a Duna vízgyűjtőjén.A folyó kialakulása a pliocén időszakban kezdődött el. A pliocén végén jutott el a Duna a Kisalföldig, ekkor a mai nyugat-kelet irány helyett észak-dél irányban folyt itt. Csak a pleisztocén időszakban alakult ki a kisalföldi szakasza. A folyó legfiatalabb része a Dobrudzsa nyugati oldalán található dél-észak irányú folyása, amely pusztán a pleisztocén időszak végén jött létre.A Duna rengeteg mellékággal rendelkezik hosszú folyása során. Ezek közül a hazai legjelentősebbek: Kis-Duna, Mosoni-Duna Szigetköznél, Szentendrei-Duna, Ráckevei-Duna.A főbb, illetve kisebb mellékágak egy vagy több szigetet is körülzárhatnak. Ezek közül a legnagyobbak a Csallóköz, a Szigetköz, a Szentendrei-sziget, a Csepel-sziget, a Mohácsi-sziget és a Duna dobrudzsai kanyarulatánál a Bala-sziget.A Duna-delta is alapvetően három ágból tagolódik. Ezek északról délre a következők: Kilia-ág, Sulinai-ág, Szent- György-ág.

 

A Duna változatos élővilágnak biztosít megélhetést. Az áramló víztömegek, a mederfenék, a víz felszíne, a holtágak és az árterek mind-mind különböző feltételeket biztosítanak az élőlények számára.

 

A  folyó  ártéri  szukcessziójának  állapotát  hazánkban  a  bokorfüzesek,  fűz nyárfaligetek, tölgy- kőris – szil ligeterdők jelzik, megtalálható pl. a Duna-Dráva vidéken a nyári tőzike,  a  ligeti  szőlő,  a  dunai  csillagvirág  és  a  borostás  sás  is.  A  Duna-Ipoly  Nemzeti Park  hullámtéri  rétjeinek értékes növényei  pl. a  réti  iszalag (Clematis integrifolia),  piros madársisak (Cephalanthera rubra).

 

A Duna és közvetlen környékének állatvilága is hasonlóan változatos. A magyarországi folyami halfajok majd mindegyike megtalálható a Dunában vagy mellék folyóiban Pl. kecsege (Acipenser ruthenus), Ponty  (Cyprinus carpio), Csuka  (Esox lucius) , ritka  halak  közé  tartozik  a  fokozottan  védett  galóca  (Hucho hucho), Viza – Huso huso, magyar márna (Barbus peloponnesius).  A Duna és  ártere  valamint  mellékfolyói   különösen  ősztől  tavaszig  a  vízimadarak  vonulásában  és  telelésében  meghatározó  jelentőségűek.  Kisebb számban rendszeresen megfigyelhetők a területen átvonuló búvár (Gaviidae) és  vöcsökfélék  (Podicipedidae).  A kárókatona  (Phalacrocorax  carbo),  mely  a  költési  időn  kívül  nagy  csapatokban  is  előfordul. A szürke gém (Ardea cinerea) és nagy kócsag (Egretta alba). Récefélék: tőkés réce (Anas platyrhynchos), csörgő  réce  (Anas  crecca), kontyos  réce  (Aythya  faligula)  és  kerceréce  (Bucephala  clangula)  is  jellemző. További kiemelkedő értéke a helyi állatvilágnak a jégmadár, a réti sas, a fekete gólya és a  kerecsensólyom.

 

Néhány Duna menti védett terület és nemzeti park:Magyarországon Duna–Ipoly Nemzeti Park , Duna–Dráva Nemzeti Park.

 Duna-delta Bioszféra Rezervátum (Románia), Srebarna Bioszféra Rezervátum (Bulgária), Kopácsi-rét Nemzeti Park (Horvátország), Donau-Auen Nemzeti Park (Ausztria), Dunajské luhy Tájvédelmi Terület (Szlovákia), Záhorie Tájvédelmi Terület (Szlovákia).

Forrás:

http://erdely.ma/magyarorszag.php?id=104655&cim=deutsch_a_duna_strategia_kidolgozasa_az_egyik_legjelentosebb_magyar_siker 

http://www.rdhsz.hu/home/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=75

http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.