Főoldal » Az erdőrezervátumok fontossága

Az erdőrezervátumok fontossága

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A környezet és természetvédelem korunk egyik összetett kérdésköre, melynek kialakuláshoz és köztudatba ékelődéséhez jelentősen hozzájárult az emberi társadalom rohamos fejlődése. A társadalom károsítja, fokozottan terheli a környezetet, , ezért szükséges annak  védelme. Fontos feladatunk a károsító vagy veszélyeztető tényezők megelőzése és kiküszöbölése, a természeti környezet védelme.

Az emberiség hosszú idők óta a Föld természeti erőforrásait veszi igénybe, melyből feltűnő mértékű az erdőségek irtása. Az erdőterület csökkenésének okai: a fák kitermelése, nyersanyagként, energiahordozóként való felhasználása, az egyre növekvő társadalom eltartása miatt szükséges állattartási és mezőgazdasági területek növelése . Az erdő nem csupán csoportokban álló fák halmaza, hanem természetes állapotában az erdő önfeltartó és önszabályozó, sok faj sok populációjának együttélése, élő rendszer, önálló organizmusnak is tekinthető.

 Az erdők irtása, számos vadon élő növény- és állatfaj kihalását okozza, melyek akár a tudomány számára ismeretlenek, pl. a lesula-cerkóf (Cercopithecus lomamiensis). 2007-ben fedezték fel bizonyításként genetikai és anatómiai vizsgálatokkal 2012-ben írták le hivatalosan. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fordul elő, az esőerdők fáinak csúcsán él.

Egy új növény- vagy állati faj felfedezése rendelkezhet potenciális használati értékkel. Potenciális használati érték: annak a lehetősége, hogy a jövőben esetleg az emberiség hasznára válik egy adott természeti erőforrás, pl új gyógyszer hatóanyagaként, új tápláléknövényként vagy genetikai erőforrásként. A létezési érték is ugyancsak egyfajta a biodiverzitáshoz köthető közvetett érték. (Standovár Tibor- Richard B. P: Természetvédelmi biológiai alapjai). Vagy is az erdőségek kíméletlen irtása akár olyan fajokat is veszélyeztethet, melyeket nem is ismerünk. Ezért fontos az erdők, mint élőhely védelme.

Az ember erdők, mint természeti erőforrás kizsákmányolásának, hasznosításának ( pl.: nyersanyagként, energiahordozóként)  következtében , alapvetően szinte teljes mértékben átalakította  az emberi civilizáció megjelenése előtti erdőképet. Ennek következtében Európa- szerte, beleértve hazánkban is az ősi erdők jelentős része elpusztult, összetételében, és szerkezetében átalakult, vagy éppen eljellegtelenedett. Ezért Európában és hazánkban is minden olyan területet indokolt erdőrezervátummá nyilvánítani, amelyek hosszabb ideje tudatos emberi beavatkozástól mentesek. Az adott erdőtársulásra jellemző erdők lehető legjobbjai, természetes referenciaként érdemesek megőrzésre és tanulmányozásra. Az erdők természetes folyamatainak megismerése a céljából erdőterületeket különítettek el, hogy megfigyelhetők legyenek bennük azok a természetes folyamatok, amelyek az emberi beavatkozások mellett nem érvényesülnek.  A munka az őserdő jellegű területekkel kezdődött, de hamarosan bevontak addig erdőgazdálkodás alatt álló, természetközei állományokat is, hiszen valódi őserdők Európában alig találhatók. 

Az erdőrezervátumok háborítatlan erdőállományokban lezajló dinamikus folyamatok megfigyelésére szolgáló, legszigorúbb természetvédelmi korlátozás alatt álló erdőterületek. Erdőrezervátumnak nevezzük az olyan jogszabályi oltalom alatt álló erdőterületet, amelynek jól meghatározott részén, az úgynevezett magterületen engedélyezett kutatás kivételével minden emberi tevékenységet beszüntettek annak érdekében, hogy az erdő természetes fejlődési folyamatai hosszú távon, szabadon érvényre jussanak, és tanulmányozhatóvá váljanak. Az erőrezervátum nélkülözhetetlen része a magterületet övező védőzóna, melynek feladata a közvetlen emberi behatások elleni védelem. Ideális esetben az erdőrezervátumokat kiterjedt erdőtömb belsejében elhelyezkedő, kellően nagy területű és hosszú ideje bolygatatlan, őserdőszerű állományokban kell kijelölni. 

Az erdőrezervátumokban a spontán erdődinamikai folyamatokat nem korlátozzák, így idővel a kiindulási állapottól lényegesen eltérő cönológiai és strukturális állapotok alakulhatnak ki.Az erdők természetes folyamatainak megismerése lehetővé teheti egy korszerű erdőgazdálkodás gyakorlatának kialakulását, mely az erdők természetes folyamatait jobban figyelembe veszi és a gazdaság érdekeket sem hagyja figyelmen kívül.

Ajánlott irodalom:

Horváth Ferenc és Prof. Borhidi Attila : A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei  A KvVM Természetvédelmi hivatalának tanulmánykötetei 8. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó Budapest 2002

 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.