Főoldal » Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Már kiskoromban biztos voltam benne, hogy jogi pályára nem fogok menni. Az ok? Nem vagyok képes a sok fogalom, paragrafus megtanulására. Gondolom ezzel nem vagyok egyedül :)

Remélem az alábbi lista segítséget nyújt azoknak, akiknek a hulladékgazdálkodáson belül jogszabályi háttérre van szükségük.

2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

4/2001. (II.23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

50/2001. (IV.3.) Kormány rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

213/2001. (XI.14.) Kormány rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

241/2001. (XII.10.) Kormány rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről

271/2001. (XII.21.) Kormány rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

3/2002. (II.22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

94/2002. (V.5.) Kormány rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről

23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet MÓDOSÍTOTTA a 10/2010. (II. 4.) FVM rendelet A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

71/2003. (VI.27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

103/2003. (IX.11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről

126/2003. (VIII.15) Kormány rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

164/2003. (X.18.) Kormány rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

15/2004. (X.8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

224/2004. (VII.22.) Kormány rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

264/2004. (IX.23.) Kormány rendelet az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak visszavételéről

267/2004. (IX.23.) Kormány rendelet a hulladékká vált gépjárművekről

20/2005. (VI.10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

91/2006. (XII.26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól

78/2007. (IV.24.) Kormány rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

180/2007. (VII.3.) Kormány rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról

14/2008. (IV.3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről

181/2008. (VII.8.) Kormány rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

A bővebb listát és a jogszabályok aktualitását a  Poligont oldalán találod meg. De nyomon követem én is a változásokat, és frissítek!

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.