Főoldal » Magyar UNESCO Bizottság, PLURAL 2012 videó pályázat

Magyar UNESCO Bizottság, PLURAL 2012 videó pályázat

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

PLURAL+ 2012 címmel, az Egyesült Nemzetek Civilizációk Szövetsége (UNAOC) és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) videó pályázatot hirdet migráció, diverzitás és szociális befogadás témakörökben.

Érdeklödni a következö címen: http://pluralplus.unaoc.org

A szervezet története

Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 4-én 20 ország írta alá: Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Csehszlovákia, Dánia, Dominikai Köztársaság, Egyiptom, Franciaország, Görögország, India, Libanon, Mexikó , Új-Zéland, Norvégia, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, Törökország, Egyesült Királyság és az Egyesült Államok. Az első közgyűlésre Párizsban került sor november 19 én.

Az UNESCO célja: “hogy a béke és biztonság fenntartását azáltal segíti elő, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra révén szorosabbra fűzi a nemzetek közötti együttműködést acélból, hogy faji, nemi, nyelvi vagy vallási megkülönböztetés nélkül mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és ama emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alkotmánya az összes népek javára elismer”.

Szervezet fő feladatai a globalizáció negatív társadalmi következményei elleni küzdelem szervezése, az oktatás, kultúra, tudomány és kommunikáció etikai aspektusainak vizsgálata, a pluralizmus erősítése, a kisebbségek jogainak elismertetése, az interdiszciplináris probléma-megközelítés “népszerűsítése” a döntéshozók körében, a regionális együttműködés erősítése.

 

Fontosabb események:

1948: Az UNESCO azt ajánlja a tagállamoknak, hogy ingyenes alapfokú oktatást kapjon mindenki.

1952 : A kormányközi konferencia az UNESCO által elfogadott, az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény.

1958 : Megalakul az UNESCO állandó székhelye Párizsban.

1968 : Az UNESCO szervezi az első kormányzati konferenciát, amelynek célja a “fenntartható fejlődés”. Létre jött a UNESCO Ember és Bioszféra programja.

1972: Az UNESCO égisze alatt a Világ Kulturális és Természeti Örökségének Megóvását Célzó Egyezmény (Convention Concerningthe Protection of the World’s  Culturaland Natural Heritage), melynek aláírói elsődleges célként a Világ-örökség definiálásán túl az emberiség kulturális és természeti örökségének védelmét határozták meg. Azok a kulturális és természeti értékek, melyek különös jelentőséggel bírnak az emberiség szempontjából, és amelyek megóvása államközi együttműködést érdemel, felkerülnek az UNESCO Világ örökség-listára. E jegyzék az évek során folyamatosan bővül.

1978 : UNESCO nyilatkozat a fajról és a faji előítéletekről.

1980 : Az első két kötet az UNESCO Afrika Általános Történetéről. Amikor 1964-re több afrikai ország is elnyerte függetlenségét, az UNESCO Afrika Általános Története címmel indított egy tudományos sorozatot, amely terveik szerint helyi nézőpontból mutatta volna be a térség történetét, előítéletektől, és rasszizmustól mentesen, érzékeltetve a rabszolga-kereskedelem és a gyarmatosítás hatásait is. A projekt 30 évig tartott, és abban több mint 350 történész vett részt – akik kétharmada afrikai volt a tanulmányok 1980 és 1999 között nyolc kötetben jelentek meg.

1984-1985: Az USA, Nagy-Britannia és Szingapúr kilépett a Szervezetből, mert nem értettek egyet az UNESCO céljaival, adminisztrációjának hatékonyságával, de Nagy-Britannia 1997., az USA 2003., és Szingapúr 2007. óta újra tagja a Szervezetnek.

1990 : A világkonferencia Oktatás mindenkinek, Thaiföld, elindítja a globális mozgalmat, hogy az alapfokú oktatás minden gyermek számára elérhető legyen.

1992: A világ emlékezet programja (Memory of the World Programme). célja a tagországokban fellelhető egyetemes értékkel bíró ritka és veszélyeztetett, írott vagy audiovizuális dokumentumok, gyűjtemények azonosítása, megőrzése, és a széles körű megismertetése. A Világörökséghez némileg hasonló.

Ezen a listán szerepel az a dokumentumokban meglévő örökség, amely a Nemzetközi Tanácsadó Bizottság (International Advisory Committee) szerint megfelelt a kiválasztás kritériumainak.

1998: Az UNESCO Közgyűlése elfogadta az Emberi Génállomány és Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Az országoknak meg kell tenniük a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a nyilatkozatban lefektetett elvekre tekintettel, megteremtsék az emberi génállomány területén való kutatás szabad gyakorlásának kereteit, az emberi jogok, alapvető szabadság és az emberi méltóság tiszteletben tartása és a közegészség védelme érdekében. Arra kell törekedniük, hogy a kutatási eredmények ne kerüljenek nem békés célú felhasználásra.

2001 : Kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló egyezmény. A Kulturális sokszínűségről szóló egyetemes nyilatkozat 2001-es elfogadása után 2005 Októberében született meg a Kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló egyezmény.

2003 : Az Amerikai Egyesült Államok visszatér az UNESCO – ba.

2007 : Montenegró és Szingapúr csatlakozik.

Magyar vonatkozások

Magyarország 1948. szeptember 14. óta tagja az UNESCO-nak. A Magyar UNESCO Bizottság az UNESCO programjainak, elveinek magyarországi megvalósítására alakult kormánytanácsadó testület. A Bizottság célja, hogy a világ többi nemzeti bizottságával, a kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, a civil társadalommal, intézményekkel, iskolákkal együttműködve segítse az UNESCO munkáját az oktatás, a tudomány, a kultúra valamint az információ-kommunikáció területén, és elősegítse a magyar tudománynak és kultúrának az UNESCO révén való népszerűsítését. Ennek megvalósítását szolgálják az UNESCO kétévente meghirdetett „Részvételi program pályázatai és az UNESCO-ösztöndíjak, melyek célja, hogy a kiemelt UNESCO-s területeken az emberi erőforrásokat és a nemzeti képességfejlesztést támogassák.

A Magyar UNESCO Bizottság kezdeményezésére 2003 óta a Magyar Tudományos Akadémián megalakult a Magyar Világemlékezet Nemzeti Bizottsága. Feladata, hogy szakértői munkájával kiválassza az ide sorolható magyar dokumentumokat és gyűjteményeket, és az előírt regisztrációs eljáráson keresztül felvételre ajánlja azt az UNESCO Világemlékezet Listájára.

2011 Az erdők éve

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése nyilvánította 2011-et az erdők évévé. Kifejezetten az erdők fontosságát, azok fenntartható kezelését és megőrzését szeretné kiemelni a nemzetközi évvel. Az erdők létfontosságú területek az emberiség és az élővilág számára.

 

 

 

Felhasznált irodalom:

Nagy Éva, Buris László, Domina István. 1997 A világ örökség GULLIVER KÖNYVKIADÓ,

http://whc.unesco.org/en/publications/

http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/segedanyagok/ekf/unesco_wh_history.pdf

http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/history/

http://www.vilagorokseg.hu/menu1-6.html

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Flag_of_UNESCO.svg&filetimestamp=20100814210749

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.