Főoldal » Nemzetközi Duna nap

Nemzetközi Duna nap

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Június 29. a nemzetközi Duna nap.

A Duna Európa második leghosszabb folyója, és a világon az egyetlen, amelynek vízgyűjtő területén 19 ország osztozik, így összesen 81 millió embert kapcsol össze. Már nyolcadik alkalommal hívjuk fel a figyelmet a folyó és vízgyűjtője értékeire a Nemzetközi Duna Napon, június 29-én a Duna medence minden országában.<--break->

A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére a Duna Védelmi Egyezmény aláírásának tizedik évfordulója alkalmából, tizenhárom Duna menti ország 2004. június 29-én rendezte meg az első NEMZETKÖZI DUNA-NAPot. A hagyományteremtő ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a tíz nemzet által naponta használt és gyakran kihasznált folyóra, és ezáltal egyfajta dunai szolidaritást alakítson ki. A nemzetközi Duna-napon számos helyen ünneplik Európa nagy folyóját a Fekete erdőtől a Fekete tengerig. A nemzetközi Duna-nap fontosságát kiemeli, hogy az Európai Unió bővülésével a várhatóan egyre nagyobb szerepet játszik majd a dunai hajózás.

A kezdeményezéssel a vízgyűjtő országai egyfajta dunai szolidaritás kialakítását tűzték ki célul. Azért ezt a napot választották, mert 1994. június 29-én írták alá a Nemzetközi Duna Védelmi Egyezményt Szófiában, amelyhez 14 ország csatlakozott, köztük Magyarország. Abban állapodtak meg a felek, hogy a folyó és vízgyűjtője védelmében együttesen lépnek fel a szennyezés ellen, valamint a fenntartható vízgazdálkodás érdekében.

A Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló – 1994. június 29-én, Szófiában aláírt – szerződés az aláíró országokat kötelezte, hogy működjenek együtt a vízgazdálkodás alapvető kérdéseiben, és tegyenek intézkedéseket a folyó és a vízgyűjtőjén található vizek jelenlegi környezeti és vízminőségi viszonyainak javítására, de legalábbis a fenntartására, az előforduló kedvezőtlen hatások és változások megelőzésére. Az elmúlt másfél évtizedben jelentős eredmények születtek a vízminőség javulása, a szervesanyag terhelés csökkentése, az árterek rekonstrukciója, a folyóvédelmi programok terén. Mindezeken a területeken nagy szerepet kapott az Európai Víz Keretirányelv, melynek célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti vizek “jó ökológiai állapotba” kerüljenek; a víz megfelelő mennyiségi, fizikai és kémiai állapota mellett biztosított legyen a vízhez kötődő élőhelyek és élőviláguk minél természetesebb, zavartalanabb állapota.
A Nemzetközi Duna Nap célja az is, hogy az elért eredmények közös ünneplése mellett felhívja mind a szakemberek, mind pedig a civil társadalom figyelmét a meglévő problémákra és azok jövőbeli közös és felelős megoldására. A közelmúltban látott napvilágot a Természetvédelmi Világalap (WWF) felmérés, mely a Dunát a 10 legveszélyeztetettebb folyója közé sorolja. 
A természetes folyóvizek – a kapcsolódó szárazfölddel együtt – a kontinensek legváltozatosabb, legdinamikusabb és legösszetettebb ökoszisztémái. Az ember, tevékenysége révén – fragmentáció (gátak, tározók), vízgyűjtő medencék közötti elterelés (átvezetés más vízrendszerbe, közvetlen átvágás a tenger felé), öntözés – jelentős és veszélyes mértékében képes módosítani ezt a természetes állapotot. A folyóvizek hasznosítása egyidejű az emberiséggel. Hagyományosan a folyókat számtalan különböző célra használták és használják ma is: ivóvíznyerés, házi és ipari vízfelhasználás, mezőgazdasági öntözés, halászat, hajózás, vízi energianyerés, rekreáció. Az évezredek során a népesség és az ezzel párhuzamosan növekvő igények miatt a ma divatos kifejezéssel „fenntarthatónak” nevezett hasznosítást felváltotta a kiaknázás, melynek – nyugodtan mondhatjuk – a teljes kihasználás, a kizsigerelés lehetnek a szinonimái. 

Európában már 1250 táján gátakat építettek a víz erejének hasznosítására, a XIV-XV. században pedig már csatornáztak, szabályoztak a hajózás érdekében. A XVI. században a folyószabályozás már, mint tudomány jelent meg és ezt követték a nagyszabású gyakorlati tettek. A XIX. század a nagy lecsapolások, intenzív árterület foglalások, a XX. század pedig a nagy gátak és tározók korszaka. Európa nagy alluviális folyóit a történelem során oly mértékben változtatták meg, hogy napjainkra csak nyomokban fedezhető fel természetes folyószakasz.

A múltbeli beavatkozások következtében a Dunát ma az Európai Víz Keretirányelv – négy kritérium együttes fennállása miatt – az erősen módosított felszíni vizek kategóriájába sorolja: 1/ a Duna 2170 kilométeres szakasza (a teljes hossz 78%-a) és számos mellékvízfolyás-szakasz (összesen 6300 kilométer) erősen módosított; 2/ a hidromorfológiai változások legfőbb oka a hajózás, második az árvízvédelem; 3/ a fizikai okok közül a Dunánál első helyen a duzzasztóművek, a mellékfolyóknál a partbiztosítás szerepel; 4/ a szakértői vélemények szerint a főág és a mellékágak, árterek közötti oldalirányú összeköttetés hiánya, a duzzasztás okozta áramlás csökkenés, és az élőlények – elsősorban a halak – vándorlásának akadályai miatt a folyam várhatóan nem éri el a jó ökológiai állapotot.
A jövő nagy kihívása és egyben felelősége is, hogy az Európai Duna Régió Stratégia keretében megfogalmazott fő célok (az európai fenntartható gazdaságfejlesztés, a dunai térség biztonságának megőrzése, a dunai identitás és együttműködés megerősítése) során az alprogramok – például a Dunai hajózáshatóságának javítása és a folyó ökoszisztéma szolgáltatásainak fenntartása – között rejlő konfliktusok oldódjanak. A legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatások közül csak egyet kiemelve: a parti szűrésű vízbázisok naponta jelenleg 20 millió európai lakos jó minőségű ivóvizét biztosítják!

A Duna Nap minden évben valamilyen téma jegyében zajlik, az idei esztendő jelmondata: „Tégy a folyókért”! 

Forrás:

  1. http://duna-nap.kormany.hu/
  2. http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_dunanap
  3. http://www.pecelinfo.hu/index.php/hirek/magazin/753-nemzetkoezi-duna-nap-2010

Kép: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/DonauknieVisegrad.jpg/250px-DonauknieVisegrad.jpg

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.