Főoldal » Partnerként válaszolok a nekem adott válaszra: NEM! Ez nem válasz!

Partnerként válaszolok a nekem adott válaszra: NEM! Ez nem válasz!

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Köszönettel megkaptam meghívójukat az egyeztető tárgyalásra.

Személyesen nem tudok részt venni, ezért elküldöm a hozzászólásomat.

Beadványomban igyekeztem a koncepcionális kérdéseket megragadni, hogy ugyanis

– Törvénytelen, alaptörvény ellenes az egész eljárás és az egész terv.

– Amire most készülnek, hogy kivegyék a Városligetet a magyar jogrendszer, a főváros településfejlesztési terveinek hatálya alól, az is törvénytelen, ráadásul még a fővárosi terv sem lesz érvényes, ha darabokat kiszabdalnak belőle.

Az én beadványom címzettei, akikre a válaszadást kellett volna bízni:

– Tarlós István főpolgármester

– Szeneczey Balázs alpolgármester úr

– És amennyiben lehetséges a kormány, akinek a határozatát igyekeznek végrehajtani.

Ugyanis mind a fő-, mind az alpolgármester nyilatkozataikban hangsúlyozzák, hogy „Megalapozott stratégia kell a városfejlesztéshez” 2014.04.14. Helyi téma Fővárosi híradó…akkor hogyan fordulhat az elő, hogy

-előbb megtervezik a múzeumok raktárainak helyét,

– majd a (remélem soha a Ligetben meg nem épülő) múzeum negyedet

– majd köré tervezik a város 520 négyzetkilométernyi területét?

Ha a polgármester urak célja az „élhető város” felépítése, akkor hogyan járulhatnak hozzá, hogy az élhetőséget biztosító 1 km2 –nyi zöld területet pusztítsanak el egy olyan városban, ahol 1900 hektár üres, ingatlanfejlesztésre alkalmas terület van? (Nyilatkozta ugyanott Finta Sándor főépítész.)

Tavaly, márciusban, amikor elfogadták a Budapest 2030 tervet, még nem is tudtak a Városliget beépítéséről….most ezt akarják törvényesnek sminkelni? Sutba dobni egy körültekintően elkészített, valóban használható tervet egy ötletért?

 „Városfejlesztés és ingatlanfejlesztés egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A Városfejlesztéshez szükség van KONCEPCIÓRA-, Műszaki, jogi, pénzügyi előkészítésre, tervekre, forrásokra, KIÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁRA…” Eddig ebből semmi nem látszik, csak a mondat folytatása: „…egyszerű, gyors és következetes engedélyeztetési eljárásokra….” Ebből a gyorsaság elhamarkodottat jelent. Az egyszerű a senkire nem odafigyelést. A következetesség pedig azt, hogy konzekvensen azt csinálunk, amit akarunk, nem érdekel bennünket az 1,7 millió ember véleménye, egészsége? Vagy azt hiszik, hogy a város lakossága az újsághírbe vetett vak hitétől nem fogja észrevenni, hogy eltűnt a Városliget?

Hogyan szándékoznak biztosítani akár csak a múzeum negyed és kapcsolódó beruházások összehangolt tervezését és lebonyolítását, ha külön projektként kezelik őket?

Hogyan biztosítható itt „koncepció”, ha nem készült hatástanulmány mindezek együttes, egy helyre és éppen ide történő megépítésére?

NEM kommunikálták, NEM tudja, nem érti a lakosság, hogy a Városliget MEGSZÜNIK közpark lenni, hiszen beépítik. Azután besorolási övezeti mutatókkal bűvölik a felszabdalt ingatlan területét, hogy kisakkozható legyen a biológiai aktivitás növekvő értéke?!

 Ez, ami itt folyik csak a nevében partnerségi egyeztetés. Mert az igazi egyeztetés nem az, hogy lehetővé teszem, hogy bólogassanak a kész tervnek.

Ezért tisztelettel kérem Önöket, hogy jelen levelemet és a köztünk zajló levélváltásokat NE kommunikálják úgy, mint a lakossággal történt egyeztetést!

Velem, és a város lakosságával ugyanis nem egyeztettek. Nem egyeztetni kellene ugyanis, hanem konzultálni! Az ötlet felmerülésének fázisától kezdve folyamatosan!

Ha konzultáltak volna, ha a lakosságot nem szép ígéretekkel kábítják, hanem tényszerű adatokkal látják el, higgyék el, hogy tízezer számra lennének a tiltakozók.

Mint ahogyan egyre többen tudnak róla, és egyre többen tiltakoznak.

Nem lévén más fórumuk, kedvenc Városligetükben.

Ha ugyanis a tervezett fejlesztések nem illeszkednek a főváros településrendezési terveihez, igényeihez….akkor NEM a jogszabályokat kell módosítani, hanem a FEJLESZTÉSNEK KELL ÚJ HELYSZÍNT KERESNI!

 De ha a koncepció nem támadható, mert annak nem fóruma ez az összejövetel, van itt néhány említésre méltó dolog a számtalanszor módosított terven is.

A kiíráskori terv szerint fogják értékelni a pályázatokat vagy az nyer, aki eltalálta, hogy hol lesz az épületek új helye az eredményhirdetés napján?

– Ha Múzeum negyedet építenek a Ligetbe, mit keres benne a Pajta színház? Ha elszállítják a helyéről, miért nem viszik pl. a Népligetbe? Vagy akárhová, ahol bizonyára lesz Színházi negyed.

– Vajon a legújabb nyilvánosságra került „mobil tervnek” vagy a HVG-nek kell-e hinnünk, hogy lesz vagy nem lesz a Közlekedési múzeum térszint alatti bővítése?

– HATÁSTANULMÁNYOK nélkül? A hidrogeológiai vizsgálatok nélkül mernek tervezni bármit? Ez már a felelőtlenség határát súrolja.

– Egyszer már beszámították a Felvonulási teret a zöld felületbe és elkönyvelték, mint zöld nyereséget, majd kiszélesítik a Dózsa György utat? Ahol már a tervekben az szerepel, hogy a buszok nyírják oldalról a fákat? Ezek vajon a jelenleg ott lévő japán akácokat kell érteni ( 92 db), vagy kivágják őket és újat ültetnek?, melyek 50 év múlva magasodnak úgy a sétáló ember föl, mint ahogyan a rajzon bemutatott családmodell mellett látszik. Biztos, hogy egy 2×3 sávos (megnövelt forgalmú) út mellett van a legjobb helyen egy sétány?

– Az Ajtósi Dürer sort tovább szűkíti egy kerékpáros sáv és rázúdul az M3 forgalma…majd a rettenetesen megnyírt és ritkított fasoron túl lesz a futókör? Gondolt vajon arra a tervező, hogy élő, lélegző emberek, gyerekek sétálnak, futnak majd ott. Miért nem a Hungária körútra tervezték a futókört? Ott is lesz akkora szmog, amiben megfulladhat a futó.
– Nagyon tárgyilagosan feltárják és ismertetik, hogy a Városligeti tó büdös, elhanyagolt, kiszáradt….területenként változóan. Bevallják, hogy az egyetlen levegőzést biztosító szökőkutacska üzemeltetésére sincs pénz….de biztosan nyernek a lottón, hogy a megnövelt vízfelület gondozására lesz pénz? Lesz szándék? Lesz igény? Vagy minden parképítési munka elmarad, ha elfogyott a pénz?

Hol vannak a számítások, amelyekből az látszik, hogy a holdként változó milliárdokból mire mennyi jut majd? Egyetlen helyen látom, hogy „számítanak” a megnövekedett vízfelületre: a vízfelület is igen magas biológiai aktivitással bír. Sétáljanak el oda. Fogják érezni a szagán, hogy ez mennyire igaz!

– Jól látszik, hogy a tervezett közművezetékek nyomvonala milyen szépen keresztül – kasul átszeli majd a Ligetet. Miért nem ismertetik azt is, hogy hány száz fa fog annak áldozatul esni?

– Minden Liget-járó, minden Liget-rajongó tudja, hogy a RONDÓ-t 3 fasor veszi körül. 2 tölgyfasor és egy platánsor. Az új terven már csak 2 fasor van…de bejelölték a közé nőtt özönfajokat. Ez mit jelent? Nem áll szándékukba kertészt bevenni a munkába? Kivágják a 86 (évszázados) fát és ceruza vastagságú díszfák kerülnek a helyükre?

– Hatalmas, (sátáni) ötlet, az 56-os emlékművek betolni a Rondó virágágyásainak helyére! A hozzá tartozó felszakított kockakövekkel együtt nagyban hozzá fognak járulni a zöld felület növekedéséhez.

– Miért jó azzal hülyíteni a lakosságot, hogy nő a zöld felület? Amikor a megnövekedett felület értékben meg sem közelíti a régit? Amikor 24 ezer négyzetméteren 120 ezer négyzetméternyi múzeum létesül + 1000 dolgozó és a jelenlegi évi 4 millió látogató mellé érkezik még 1,5 millió….és mindezek káros anyag kibocsátásának ellensúlyozására + még egy Városligetnyi zöld terület/felület kellene, nem a (rosszul kiszámított) néhány százaléknyi számbűvészet! Ezerszeresére növő környezeti terhelést akarnak ellensúlyozni néhány százaléknyi (papíron) növő zölddel?

– Rémülettel tölt el a kedvcsinálónak bemutatott parkolóház oldala a párkányig felfutó vadszőlővel. Valóban lehet, hogy eléri a párkányt 40 év alatt. Addig nézzük a zöld hálót.

Ha időközben ki nem száradnak a vadszőlő tövek. (Javaslom, hogy látogassanak el a WEST end tetőkertjére és nézzék meg, mire lehet számítani. Mert a természet erői nem fognak az Önök szabályozási terveihez alkalmazkodni. Vagy a „megújult” lecsökkentett felületű park gondozására már több fog jutni?

– Ha jól olvasom a terület hasznosítási térképet, azt szűröm le belőle, hogy a jelenlegi Városliget területének csak kb. a harmada lesz közpark besorolású. Igazán nagyon sokat dolgoztak rajta, hogy ezt mindet megmentsék! Kérem, hogy ezt is hozzák a legszélesebb nyilvánosság tudomására. Bizonyára nagyon örülne neki a lakosság.

– Zöld felületnek fog számítani a parkolók gyeprácsos burkolata is 80 cm-es talajréteggel. Komolyan? Mekkora fa fog ott megmaradni? Vagy a fű is zöld felület? Akkor is, ha mindannyian tudjuk, látjuk, tapasztaljuk, hogy ezekben a téglákban maximum akkor marad meg a fű is, ha egy családi ház garázslejárója előtt napi 1-2 autó hajt át rajta? Nem egy intézmény, egy nagy forgalmú út mellett!

– Nem sorolom tovább, mert a tervek, térképek, látványelemek mind arról győznek meg, hogy előkészítetlen, elhamarkodott ötlet megvalósulásán dolgoznak. Ne tegyék!

Önök választhatnak:

– A lakosság jogait és érdekeit sértik meg, vagy a kormányhatározat végrehajtására kérnek haladékot.

Érdemes lehet várniuk kicsit.

Ugyanis Kövér László házelnök úr nyilatkozott úgy, hogy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb lesz a törvényalkotás.

Érdemes lenne megvárni, hogy hogyan dönt az új parlament az asztalán lévő beadvány tárgyában, mely szerint vissza kell vonni és újra tervezni ezt a projektet.

 A főváros, és lakosságának érdekeit képviselő, valódi ÖN-kormányzást, valódi helyzetfelmérést, igazi nyilvánosság által támogatott városfejlesztési stratégiát kívánok Önöknek.

Bizonyára rátalálnak a jövőben arra a területre, azokra az épületekre, ahol egy hasonló beruházás a város, az ország legnagyobb hasznára megvalósulhat.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.