Főoldal » Tavaszi gyalogosok

Tavaszi gyalogosok

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Minden év tavasz közepén, mikor a hőmérséklet kellemes magasságokba tör, megjelennek a gyalogcincérek képviselői. A városokban és a mezőkön is találkozhatunk velük. Településeinken is fellelhetőek tömegesen a fekete gyalogcincérek, kisebb és kevesebb egyedszámmal képviseltetik magukat a nyolcsávos gyalogcincérek és  kissé távolabb menve a település zajától, majd a fű közé tekintve a kétsávos gyalogcincérek sietnek előttünk, párjukat keresve.

Testük zömök, széles, szárnyfedőik többnyire megnyúlt tojásdadok. A hártyás szárnyak csökevényesek, ezért röpképtelenek, így az egyes fajok elterjedése többnyire kis területre korlátozódik. Csápjaik vastagok, rövidek, a nőstényeké fél testhosszúságú, a hímeké hosszabb. Lábaik erősek, zömökek, vastagok, lábfejeik szélesek. A gyalogcincérek több, mint 350 faja él a Földgolyón, ebből hat faj képviseli a magyarországi faunát.

A rovarvilág tavaszi megjelenési formáinak gyakori képviselői. Lárvakorukban a cincérek nagy többségétől eltérően nem elhalt fában, hanem fűgyökerek között fejlődnek, akár 2-4 évig is. A fotón három gyalogcincér faj látható. A legnagyobb a fekete gyalog cincér, amely egyszínű fekete, méretben utána a kétsávos gyalogcincér következik, melyen két fehér csík húzódik a varrat mentén, míg a legkisebb a nyolcsávos gyalogcincér, melynek szárnyfedőin fekete alapon, nyolc fehér szőrcsík látható. Magyar nevüket onnan kapták, hogy zavarás esetén, vagy épp kézbe fogva cincogó- ciripelő hangot hallatnak, és mivel röpképtelenek, csak gyalogolni tudnak.

A nyolcsávos gyalogcincérek földrajzi elterjedése (Dorcadion scopolii) Ausztria keleti felétől Magyarországon át, a Kárpát-medencében, Jugoszlávia északi részén át Bulgáriáig terjed. Magyarországon főleg a dombvidéken és az alföldön elterjedt, helyenként nagyobb száraz legelőkön gyakori.

A kétsávos gyalogcincér áreája (Dorcadion pedestre) Ausztria keleti részétől, a Cseh-medencétől a Kárpát-medencén, Románián, a Balkán-félsziget északi részén és Bulgárián át Ukrajnáig elterjedt. Magyarországon az alacsonyabb hegy-és dombvidéken, és az alföldi füves térségeken egyaránt előfordul.

A fekte gyalogcincér áreája (Dorcaidon aethiops) Ausztria keleti részétől a Pannón-medencén át Romániáig, Bulgáriáig és Macedónián át Albániáig elterjedt. Faunaterületükön az alacsony hegy-és dombvidékeken, megtalálható, az Alföldön azonban ritka. A bogár kora tavasszal jelenik meg, s száraz, füves hegy- és domboldalakon, kötött talajú alföldi réteken lelhető fel.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.