Főoldal » Teendők szakterületenként (Hittudomány)

Teendők szakterületenként (Hittudomány)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Mit tehet a hittudomány a környezetért? A hit számomra elég semlegesnek tűnik környezetvédelem, környezetszennyezés, stb. szempontjából, és ahány vallás, annyi nézet mindenről, akár a környezetvédelemről is. Mást gondol egy keresztény, mint egy zsidó, megint mást gondol egy muzulmán, egy buddhista vagy egy hindu, stb. De még a kereszténységen belül is mást mond szinte mindenről egy katolikus, mint egy református vagy evangélikus, megint mást mond egy görög katolikus, egy ortodox, egy baptista vagy egy unitárius, és így tovább…

A kereszténység és a zsidó vallás tanításainak alapja a Tízparancsolat, amelynek egyes parancsait kiterjesztőleg értelmezve akár környezetvédelmi tanításokhoz is juthatunk. Pl.: Ne ölj! (Lehetőleg ártatlan élőlényeket sem!) Ne lopj! (A természeti javakból sem! Ne károsítsd meg a természetet!) Persze az ilyen kiterjesztő értelmezések ellen valószínűleg hevesen tiltakoznának a zsidó és keresztény egyházak, de ha észrevesszük, hogy a bibliai termetéstörténetben elhangzó “Sokasodjatok és szaporodjatok” parancs az állatokra, növényekre is vonatkozik, akkor így, hittudományi alapon is beláthatjuk, hogy ezt a sokasodást és szaporodást az embernek nincs joga megakadályozni, tehát nincs jogunk a környezetet szennyezni, és ezzek fajok sokaságát kipusztítani! Ha így nézzük, akkor a környezetvédelem fontossága akár a Bibliából is levezethető!

Hasonló megállapításokat tehetünk az iszlám vallás esetében is, akik hisznek a bibliai prófétákban (többek között Jézust is prófétának tekintik) is, bár Mohamed a fő prófétájuk. A Biblia egyes részeit a Korán is átveszi, tehát a zsidó és keresztény vallás esetében levezetett gondolatmenetet az iszlám vallásra is érvényesnek tekinthetjük.

A keleti vallásokban (hinduizmusban, buddhizmusban) általában nincs is szükség ilyen, a keresztény Biblia értelmezéséhez hasonló bonyolult (és talán belemagyarázás jellegű?) gondolatmenetekre, azokban ugyanis alapelv az ember és a természet harmónájának megtermetése; akár úgy, ahogy a buddhisták tanítják, hogy az ember a halála után újjászületést nyerhet akár állat képében is, ezért nem szabad állatokat pusztítani; vagy akár úgy, hogy szentnek tekintenek bizonyos állatokat (pl. a hinduk a teheneket); vagy akár a taoisták jin-jang elmélete szerint, amely az egyensúly fontosságát hirdeti (és a környezet szennyezése, pusztítása, állat- és növényfajok kipusztulása, pusztítása éppen az egyensúlyt veszélyezteti).

A kisebb, ősi természetvallások, akár az afrikai feketék, akár az ausztrál bennszülöttek, vagy az amerikai indiánok, esetleg az ősi ázsiai sámánhitű népek vallásai is mind azon alapulnak, hogy az ember a természet része, és egy vagy több isten vagy szellem formájában tisztelik a természetet, és nem ártanak neki. Egyes indián törzsek minden döntésük következményét 7 nemzedékre előre megbeszélik, mielőtt döntenek. Hol van még ettől a fejlettnek mondott nyugati társadalom?

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy szinte minden vallás elismeri és elfogadja, hogy az ember a természet része, és ezért az embernek harmóniában kell élnie a természettel, nem szabad a természetet pusztítani, a környezetet szennyezni, károsítani. Ezeknek az eszméknek a kihangsúlyozásával és minél szélesebb körű elterjesztésével sokat tehetnek a komoly társadalmi szemléletformáló hatású vallások és egyházak a környezetvédelemért. Még hatásosabb lehet az igehirdetés, ha a Somogy megyei Krisna-hívőkhöz hasonlóan a gyakorlatban is természet- és környezetbarát módon élnek az egyházi személyek és híveik. Így kapcsolódik össze a vallás és a környezetvédelem, és én hiszek benne, hogy a környezetvédő életmódnak el kell terjednie.

Kép forrása: természetesen most is blogmagazinunk egy másik cikke.

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.