Főoldal » Többet kell költeni és adminisztrálni a zöld közbeszerzéseknél

Többet kell költeni és adminisztrálni a zöld közbeszerzéseknél

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveknek, a központosított közbeszerzésre feljogosított szervezetnek (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, KEF), a közalapítványoknak és az állami tulajdonú szervezeteknek júliustól kötelező zöld közbeszerzési eljárást lefolytatniuk uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő vagy meghaladó, külön rendeletben meghatározott termékek, szolgáltatások vásárlása, illetve építési beruházások megvalósítása esetén − derül ki a kormány rendeletének tervezetéből.

Ezen termékek a következőek:

 • papíripari cikkek;
 • az irodatechnikai berendezések, irodaszerek és informatikai eszközök;
 • a bútorok;
 • a gépjárművek;
 • a gépjármű-üzemanyagok;
 • a tisztítószerek és takarítási szolgáltatás;
 • a kommunikációs eszközök (telefon);
 • a szállítási szolgáltatások;
 • az étkeztetési szolgáltatások;
 • és egyéb szolgáltatások − mint például a szennyvízzel kapcsolatos, a hulladékszállítási, -kezelési, és -ártalmatlanítási, a köztisztasági hulladékszállítással, a szennyezett talajjal kapcsolatos szolgáltatások, valamint a szeméttelep üzemeltetése.

Más termékek és szolgáltatások beszerzésére a szervezetek önként választhatják a zöld szempontok érvényesítését közbeszerzéseikben, és más intézmények és cégek is önként csatlakozhatnak a zöld közbeszerzéshez. (Az önként csatlakozók kedvezményt kapnak: a hirdetmények feladásához kapcsolódó ellenőrzés díjából 50%, míg az eredményről szóló tájékoztató ellenőrzési díjából 30%-ot.)

„Zöld közbeszerzés az az eljárás, amelyben az ajánlatkérő figyelembe vesz valamilyen környezetvédelmi, fenntarthatósági vagy energiahatékonysági követelményt, szempontot, vagy különböző környezetbarát megoldások alkalmazását írja elő. Zöld szempontot az eljárás öt elemében érvényesíthet: a közbeszerzési műszaki leírás, a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, az értékelési szempontok és a szerződési feltételek között. A kormányzati és állami szerveknek − az uniós értékhatár fölötti eljárásaikban − a felsorolt öt elemből legalább négyben kell környezetvédelmi szempontot figyelembe venniük, míg a KEF-nek és az önként csatlakozóknak mind az ötben.”

Azt is figyelembe kell venni, hogy a zöld közbeszerzés többletadminisztrációt is jelent az ajánlatkérőknek. Ez azért van, mert az előkészítéstől az ajánlatok értékeléséig az eljárás több szakaszában is biztosítania kell a “környezetvédelmi szakértelem rendelkezésre állását”. A kormányzati és állami szerveknek zöld közbeszerzési szabályzatot is készíteniük kell, amelyben meg kell határozniuk, hogy hogyan vonnak be környezetvédelmi szakértelmet az eljárások előkészítésébe.

A központi beszerző szervezetnek, a KEF-nek az úgynevezett kiemelt termékek (kommunikációs eszközök, információtechnológiai rendszerek, irodatechnikai berendezések, irodabútorok, papíripari termékek, irodaszerek, gépjárművek és üzemanyagok) központosított közbeszerzéseinél kell a zöld közbeszerzés szabályai szerint eljárni.

Az ilyen közbeszerzéseknél kizárólag az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdethetik ki győztesnek (az ár nem lehet egyedüli értékelési szempont). Legalább egy értékelési részszempontnak mindenképpen környezetvédelminek kell lennie. Az eljárás során kötött szerződésnek is tartalmaznia kell környezetvédelmi feltételt.

Ilyen feltétel lehet:

 • a dematerializáció (papír helyett elektronikus adathordozó alkalmazása),
 • a környezetbarát csomagolóanyagok használata és a hulladék begyűjtése,
 • a keletkező inert (nem lebomló) hulladék feldolgozásra vagy átadása,
 • az építési-bontási hulladék újrafelhasználása,
 • a csökkentett anyag- és energiafogyasztás,
 • a csökkentett károsanyag-, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátás,
 • a keletkező hulladék vagy veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése,
 • a várható ártalmas fizikai hatások (zaj, rezgés, sugárzás, elektromágneses tér) csökkentése,
 • a várható levegő-, víz-, talajszennyezés csökkentése vagy korlátozása,
 • valamint az ipari melléktermékek, másodnyersanyagok újrahasznosítása

A rendelet szabályait abban az esetben nem kell alkalmazni, ha az ajánlatkérők a védett foglalkoztatóknak minősülő szervezetek számára írnak ki közbeszerzést.

Az ilyen közbeszerzésből ki kell zárni azt a céget, amely tevékenységével kapcsolatban a bíróság − öt évnél nem régebben − jogerősen környezetvédelmi jogszabály megsértését állapította meg.

Vezérkép

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.