Főoldal » Vizeink védelme

Vizeink védelme

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Magyarországon az ivóvíz 95%-a felszín alatti vízből (mélységi illetve parti szűrésű vízbázis) származik.

A kivett víz jelentős része elpárolog, vagy a felszíni vizekbe jut. A szikkasztásból vagy túlöntözésből származó beszivárgás a mennyiségi egyensúly fenntartása szempontjából kedvező, ugyanakkor potenciális szennyező forrás.

A hazai lefolyási viszonyok sajátossága, hogy a hazai vízfolyások nyári kisvízi hozamának fenntartásában meghatározó szerepe van a felszín alatti vizekből származó beszivárgásnak.

A fentiek alapján a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme egyaránt kiemelt fontosságú!

A legnagyobb problémát az arzén- illetve ammónium határértékek szigorodása jelenti. A régi ivóvízszabványban megengedett érték arzén tekintetében ötszöröse az új (10 ug/L-es) határértéknek. Ammónium tekintetében is jelentős a szigorodás, ugyanis az új szabvány nem veszi figyelembe, hogy a magyarországi a mélységi vízbázisokban található ammónium természetes folyamatok eredményeként jelenik meg.

Felszíni és felszín alatti vizek

1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

201/2001 (X.25.) Kormány rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

31/2004. (XII.30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

10/2010. (VIII.18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

A jogszabályok aktualitását a  Poligont oldalán találod meg. De nyomon követem én is a változásokat, és frissítek!

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.