Főoldal » Vízgazdálkodás

Vízgazdálkodás

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

  Ha egy régi Lexikon segítségével szeretném elmondani mi is az a vízgazdákodás akkor a magyarázatom valahogy így szólna:

     Egy földrajzi (vízhyűjtő terület) vagy politikai területegységen körforgást végző vizek hasznosítására és kártevésük elhárítására irányuló tevékenység. Két ága van. 1, Aktív: A vizek hasznosítása (vízellátás, vízerőhasznosítás, hajózás, öntözés, halgazdasági építés) 2, Passzív: A vizek kártevése elleni védekezés, (árvíz mentesítés, belvízrendezés, lecsapolás, folyószabályozás, vízmosáskötés, szennyvízelvezetés)

     De valójában mit is a jelentősége a vízgazdálkodásnak? Mi a víz szerepe az életben? Mik a káros, veszélyes hatásai?

A vízgazdálkodás jelentősége:

néhány példa arra, hogy mi lenne ha nem lenne ?

      -egy-egy eső után a mélyebb területeken bokáig-térdig járhatnánk a vízben

 • -egy-egy eső után a mélyebb területeken bokáig-térdig járhatnánk a vízben
  -az áradások véletlenszerűen öntenének el kisebb-nagyobb területeket a folyók két partján
  -egyenként járhatnánk a kutakhoz vízért, igen korlátozott mértékben
  -a szennyvíz a városok utcáin, a mélyedésekben folyna a természetes vízfolyások felé
  -a szántóföldek csak akkor lennének megművelhetőek, ha a természetes kiszáradás azt lehetővé teszi
  -öntözésre csak a természetes vízforrások közvetlen közelében, jórészt gravitációs módon, felületi módszerekkel lenne lehetőség
  -a folyókon hajózni csak bizonyos időszakokban lehetne
  -a lejtős területeken a vízerózió vízmosásokat, talajelhordásokat okozna igen nagy mértékben, a mélyebb területeken hatalmas iszapfeltöltésekkel

 A víz szerepe az életben és a társadalomban:

       – sokrétű
       – meghatározó

 • -az élő szervezetek testének döntő fontosságú alkotórésze
 • -az élőlények táplálkozásának egyik legfőbb összetevője (mint ivóvíz és mint a táplálékok alkotórésze)
 • -a biológiai folyamatok nélkülözhetetlen közege és anyaga
 • -a termelési folyamatok egyik alapanyaga, fontos hűtő- és tisztítóanyag
 • -személyi tisztálkodásunk és általában a szennyezőanyag-eltávolítás fő anyaga és eszköze
 • -higiéniai szerepén kívül az üdülés, a vízi sportok és a gyógyvizek révén az egészségmegőrzés jelentős tényezője
 • -fontos és legkevesebb mellékhatással járó energiaforrás (vízenergia, termálvizek)
 • -nagy szerepe van a közlekedésben és áruszállításban (vízi út, üzemanyag-gőz, mozgási közeg)

A víz káros, veszélyes hatásai:

 • -a tartós, nagy intenzitású esőzések, havazások
 • -a folyók áradásai
 • -a belvizek okozta elöntések
 • -a víz által előidézett erózió (talajelhordás)
 • -az eredetileg is szélsőséges vízminőség (pl. agresszív talajvíz) korrodáló hatása
 • -a szennyező és fertőző anyagok terjesztése
 • -a tartós és nagyfokú vízhiány okozta aszály

A vízgazdálkodás mindenkori fő funkciói:

 • -a víz kitermelése és a fogyasztók rendelkezésére bocsátása
 • -a vízkészletekkel való racionális és hosszú távú gazdálkodás kialakítása, megszervezése
 • -a kitermelt víz legjobb hatásfokú felhasználásának ill. újrahasznosításának segítése
 • -a használt vizek összegyűjtése, kezelése, károkozás mentes visszavezetése a természetes vízkörforgásba
 • -a természetes vizek mennyiségi és minőségi védelme a más ágazatokból érkező veszélyeztetések, szennyezések ellen
 • -a speciális vízi ökoszisztémák és vízi élőhelyek védelme és fenntartása
 • -a vizek mennyiségi és minőségi kártételei ellen való védekezés és megelőzés megszervezése
 • -a vizek lefolyásának szabályozása, a folyómedrek karbantartása
 • -a vízi utak hajózásra alkalmassá tétele és fenntartása
 • -a vizek tározása
 • -a vízi energia nyerés és kihasználás lehetőségeinek megteremtése
 • -a különféle vízügyi műszaki létesítmények építése és fenntartása

  Általában: a vízzel kapcsolatos igények kielégítése a társadalmilag mindenkor elvárható és indokolt szinten.

S íme pár Vízgazdálkodással kapcsolatos fogalom.

  Vízgazdálkodás: az adott vízháztartási helyzet fönntartására vagy megváltoztatására – valamely társadalmi igény elvárható és indokolt szintű kielégítéséért – kifejtett céltudatos emberi tevékenységek ill. beavatkozások összessége.

  Mezőgazdasági vízgazdálkodás: a mg. célokra használt területeken a vízháztartás jelenségeinek vizsgálatával, a vízháztartási viszonyokba való céltudatos beavatkozás módjával és eszközeivel foglalkozó szakmai tevékenység, a mg. termelés céljai és eredményeinek fokozása érdekében, azt szem előtt tartva, hogy ne a víz váljék a termelés eredményességét korlátozó tényezővé.

Egy-egy gazdaságon belül: üzemi vízgazdálkodás

Gazdaságon kívüli vagy nagyobb területet érintően: nagytérségi vízgazdálkodás

  Területi vízgazdálkodás: településeken kívül

  Belterület vízgazdálkodás: településeken belül

Forrás: Új magyar lexikon, Akadémia kiadó, 1981

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.