Főoldal » Bevezetés a vizuális kommunikációba- könyvajánló

Bevezetés a vizuális kommunikációba- könyvajánló

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A kötet szemléletes és közérthető útmutató a kommunikáció iránt érdeklődők számára. Bemutatja a médiához kapcsolódó legfontosabb vizuális szakterületeket, és elmagyarázza, miként építsük fel kommunikációnkat – a stratégiától és az üzenet megfogalmazásától a designig és a befolyásolás művészetéig – úgy, hogy elérje a megfelelő célcsoportot és a kívánt hatást.

Átfogó ismeretek

A könyv hasznos összefoglaló mindazok számára, akik saját szűkebb szakterületük ismeretén túl a vizuális kommunikáció tágabb összefüggéseit is meg szeretnék érteni.

A 16 fejezetre tagolt tartalom a történetmesélés technikáitól indulva a stratégia és az üzenet kialakításán, a grafikai tervezés eszköztárán keresztül az üzenet vevőjében kialakuló benyomásig követi nyomon a kommunikációs folyamatot.

A kötetet haszonnal forgathatja bárki, aki a tervezőgrafika, a reklám, az újságírás, az új médiumok, az információtechnológia, a tömegkommunikáció, a fotózás, a filmezés vagy a televíziózás területe iránt érdeklődik.

Miért szorul háttérbe a képek nyelve?

A szerző – Bo Bergström – kezdő mondataiban arról mesél, milyen kihívást jelentett számára, amikor felkérést kapott, hogy a Svédországi Látássérült Fiatalok Társasága előtt tartson előadást a vizuális kommunikációról. Az előadás döbbentette rá arra, hogy íráson és szóbeliségen alapuló társadalmunkban a képek nyelve sok látó számára is rejtélyes területnek számít, a vizuális kifejezőeszközök ismeretének hiánya pedig korlátozza lehetőségeinket az önkifejezés, az önfejlesztés vagy a társas kapcsolatok területén.

Azoknak a szakembereknek, akik a média világában a kommunikátor szerepét töltik be, mindennél fontosabb, hogy tisztában legyenek a vizuális üzenetek erejével és hatásmechanizmusával. Ebben segít nekik a nagyobb rálátás, amely növeli a kapcsolódási pontok számát mind a kommunikációs folyamat többi fázisához, mind az üzenetek által megcélzott közönséghez.

Hagyományos médiumok és új tendenciák

A szerző röviden bemutatja a médiában (újság, televízió, web) folytatott munkához szükséges klasszikus ismereteket és az egyes munkaköröket, de kitér a média új formáira is, amelyekben az olvasók, nézők, weboldal-látogatók és mobiltelefonhasználók is a kommunikáció (inter)aktív résztvevőivé, véleményük közreadásával pedig a tartalom előállítóivá válnak.

Az új tendenciákhoz kapcsolódó témakörökről, mint például a képalkotás új lehetőségeiről az amatőrizmus és az önkifejezés korszakában – legyen szó akár fotóról, filmről vagy illusztrációról –, szintén szó esik.

Az üzenetek környezete, hatása és alkotóelemei

A szerző külön fejezetben tér ki a kommunikációs stratégiára, amelybe minden egyes üzenetnek illeszkednie kell: a küldetés megfogalmazásától a marketingterven, a márkaépítésen, a kommunikáció célján keresztül a megfelelő média kiválasztásáig tekinti át e témakört.

Az üzenetek hatásmechanizmusának elemzése során megismerkedhetünk a befolyásolás módszereivel, az üzenet vevőjében működő védelmi szűrőkkel, a különböző kommunikációs modellekkel és a kontextus szerepével.

A könyv gerincét az üzenet vizuális megformálásában fontos szerepet betöltő „összetevők” részletes ismertetése adja: a kreativitás, a tipográfia, a szöveg, a kép, a design, a papír, a színvilág, a hang és az arculat, valamint ezek összjátéka mind ide sorolható.

Naprakész példák, fejezetvégi összefoglalók

A könyv olyan naprakész példák sorát vonultatja fel, amelyek már bizonyították működőképességüket, és amelyek jól illusztrálják az elmélet gyakorlati megvalósításának lehetőségeit.

Az egyes fejezetek záró hasábjában a szerző összefoglalja a tárgyalt témakör lényegét, címszavakkal és rövid emlékeztetővel.

Az előszóból idézve: „A könyv mindenekelőtt a vizuális kommunikáció célját szeretné világossá tenni – bemutatja az üzenetek környezetét és az általuk kiváltott hatásokat, ide értve a társadalmi vonatkozásaikat is. Eközben könnyedén lépi át a különféle területek és szakmák határait, mivel a mű szerkezete alapvetően azon a meggyőződésen alapul, hogy a végeredmény szempontjából a kommunikációs folyamat egészének ismerete fontos és hasznos. Így a folyamatban részt vevők könnyebben átlátják a saját szerepüket, és a feladataikkal szemben megfogalmazott követelmények, illetve a tevékenységük következményei is világosabbá válnak. Íly módon egyesülhet a stratégiai gondolkodás és a kreatív alkotás, hogy az üzenet létrehozásában részt vevők azt az egyre növekvő igényt, amely az integrált kommunikáció hatékony megoldásai iránt mutatkozik, ki tudják elégíteni.” (Ebben tökéletesen igaza is van. Minden kommunikációban csak az számít igazán, hogy a célközönség mit olvas ki a maga számára az üzenetből, hiszen ennek megfelelően reagál arra. Ezért abszolút mindegy, hogy a forrástól a hatás kiváltásáig hol és mitől, miben bicsaklik meg az üzenet, ha megbicsaklik, a küldője mindenképpen kudarcot vall. Abból tehát, hogy itt csak a végeredmény számít, törvényszerűen következik, hogy a kommunikáció folyamatát, egész megvalósítását a könyv e szemléletével megegyezően, integrált módon kell kezelni Ezt pedig nem is csak a folyamat résztvevőinek kell tökéletesen átlátniuk, hanem azoknak is, akik a kommunikációt eszközként használják.

„Tükör által homályosan”… mind többen képernyők és/vagy monitorok által látják, hogy milyen is a világ, amelyben élnek, legyen szó bár nagypolitikáról, gazdasági életről, idézőjeles vagy valódi kultúráról, divatról, a számukra mértékadó emberek világáról, vagy éppen az áruvilágról, amelyből az igényeiket és a szükségleteiket kielégíthetik, netán ráérezhetnek, hogy éppen mit is akarnak az élettől. Képernyők, monitorok harsogják, vagy éppen cselesen sugalmazzák, hogy miben milyen értékeket kövessünk – azokon pedig elsősorban a képi világ érvényesül és képes hatást gyakorolni.

A vizuális kommunikáció szerepét és jelentőségét növeli az is, hogy a kommunikációs üzenetek bevésésében és életben tartásában az ismétlés az eredmény anyja. A rövid idejű megjelenítésekben pedig a látvány általában hatékonyabb, mint az írott vagy akár elmondott szavak.

Manapság az emberek mind nagyobb hányada multimédiás eszközök révén intézi az információi beszerzését, s hozzájuk azokban is leginkább a vizuális üzenetek jutnak el. Ha szofisztikáltabb lelkekre nem is feltétlenül igaz, hogy “egy rózsaszál szebben beszél”, egy-egy mesteri vizuális kompozíció valóban jóval átütőbb lehet, mint az óhatatlanul is nyíltan agitálónak érződő szöveges üzenet. Ezeknek az üzeneteknek a hatásukat viszont csak a megalkotásukban megtestesülő mesterségbeli tudás adhatja meg. Ezért kritikus jelentőségűek az ismeretek, amelyeket ez a kitűnő szakkönyv kínál.

A gazdag, példaértékű képanyagot felsorakoztató, átfogó tanulmány elemzi és magyarázza a médiában megjelenő üzenetek megfogalmazásának és megtervezésének alapvető kérdéseit, elsősorban a hírekre, hirdetésekre és arculati elemekre összpontosítva. Tárgyalja a vizuális kommunikáció célját, az üzenetek környezetét, és az általuk kiváltott hatásokat, ide értve a társadalmi vonatkozásokat is. A különböző szak- és részterületeket egységben kezelve ad ismereteket az integrált kommunikáció hatékonymegvalósításáról, és segíti a kommunikációs folyamat egészének megértését.

A hatalmas és sokrétű, a magyarázó ábraszövegekkel önmagában is kiváló oktatóanyagként szolgáló képanyagot felsorakoztató, átfogó tanulmány elemzi és magyarázza a médiában megjelenő üzenetek megfogalmazásának és megtervezésének alapvető kérdéseit, elsősorban a hírekre, hirdetésekre és arculati elemekre összpontosítva. Olyan, a világ különböző tájairól származó, naprakész példák sorát vonultatja fel, amelyek már bizonyították működőképességüket, és amelyek jól illusztrálják az elmélet gyakorlati megvalósításának lehetőségeit. Kitűnő összefoglaló mindazok számára, akik képi és szöveges üzenetek célba juttatásával foglalkoznak, és a vizuális kommunikáció tágabb összefüggéseit is meg szeretnék érteni (és módfelett hasznos mindenkinek, aki érteni akarja, mit és hogyan művelnek velünk e kommunikátorok.

               szerző: Szabó Vivien   

http://osmanpeter.blogspot.com/2011/10/bo-bergstrom-bevezetes-vizualis.html

http://design.scolar.hu/vizualis-kommunikacio.html

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.