Főoldal » Bánki Kari Ösztöndíj

Bánki Kari Ösztöndíj

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Főigazgatója a Kari Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben- az OE hallgatói részére nyújtható támogatások és az általuk fizetendő díjak és térítések szabályzatának rendelkezései alapján– pályázatot ír ki azon hallgatóknak, akik tantervi követelményeken túlmenően, kiemelkedő sport, kulturális, szakmai vagy közéleti tevékenységet végeznek. Az ösztöndíjat félévenként meghirdetett pályázat alapján öt hónapra lehet elnyerni.

 

Pályázhatnak:

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói.

 

Pályázati kategóriák:

                        Szakmai és tudományos:Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik tantervi követelményeik megfelelő teljesítése mellett kiemelkedő (1 évnél nem régebbi országos ill. nemzetközi szinten jegyzett) szakmai és/vagy tudományos teljesítménnyel, eredménnyel rendelkeznek.

Kizáró ok: Elnyert köztársasági ösztöndíj.

                       

                        Kulturális és közéleti:Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik tantervi követelményeik érdemi teljesítése mellett  kiemelkedő kulturális és/vagy közéleti tevékenységet végeznek.

 

                        Sport: Támogatni kívánjuk azon hallgatókat, akik a tantervi követelmények érdemi teljesítése mellett, kiemelkedő- országos ill. nemzetközi szinten jegyzett, hat hónapnál nem régebbi- sporteredménnyel rendelkeznek.

Beadási határidő: 2011. február 24. 12:00

További pályázati feltételek:

Minden hallgató csak 1 kategóriában adhat be pályázatot.

A pályázatot a kuratórium csak eredeti, vagy hitelesített, igazolások mellékelésével fogad el.

A tanulmányi átlagot minden esetben igazolni kell!

További információk:

A pályázati felhívás és a pályázati lap letölthető a BGK HÖK (http://hok.banki.hu) honlapjáról.

A pályázatokat a kar  dékánja és a KHÖK által felkért bizottság bírálja el, legkésőbb 2011. február 28-ig . A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs kivéve formai hiba esetén.

OE ill. Kari ösztöndíj azonos kategóriában nem adható be.

A pályázat hivatalos eredménye, a HÖK hirdetőin és a BGK HÖK honlapján lesz elérhető legkésőbb 2011. február 28-ig.

A támogatás elveszíti az a hallgató, aki tanulmányait megszakítja.

A pályázatot a P3-as HÖK irodában kell leadni.

Pályázati kiírás

Szakmai és Tudományos, Kulturális és Közéleti pályázati űrlap

Forrás:  Bánki Kari Ösztöndíj

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.