Főoldal » Magyar Formatervezési Díj

Magyar Formatervezési Díj

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

– A nyilvános pályázatot a Nemzetgazdasági Miniszter a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.
– A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.
PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
– Termék | Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve termékrendszerek.
– Vizuális kommunikáció | Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is.
– Terv | Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.
– Diák | A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében részt vevő diákok által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
– A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.
– A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.
– Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
– Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely három évnél nem régebbi, más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.
– Érvénytelen a pályázat, amennyiben: a pályázati feltételeknek nem felel meg, hiányos a mellékelt dokumentáció, határidőn túl érkezik be.
A PÁLYÁZAT beadási határideje
– Beadási határidő: 2011. május 3. (postabélyegző szerint)
– A pályázatot egy példányban, kizárólag postai, ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, -Magyar Formatervezési Díj- jelöléssel ellátva, a következő címre:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Formatervezési Tanács Irodája, 1374 Budapest 5, Pf. 552
A diákkategóriára vonatkozó
egyéb, különös szabályok
– A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
– A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon és az adatlapon egyaránt fel kell tüntetni.
Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.
A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
– Az értékelés két fordulóban történik. I . forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II . fordulóra. II . forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve helyszíni szemle alapján történik.
– A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést.
A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.
– Értékelési szempontok. A pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja: formai minőség; újszerűség, eredetiség; versenyképesség;
a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
felhasználóbarát kialakítás; környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése.
A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI
– Dózsa-Farkas András | formatervező művész, Dózsa-Farkas Design Team, München, a bírálóbizottság elnöke
– Orosz István | Munkácsy-díjas grafikusművész, Érdemes Művész, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a M agyar Művészeti Akadémia tagja, egyetemi tanár, Nyugat-magyarországi Egyetem, a M agyar Formatervezési Tanács tagja, a bírálóbizottság elnökhelyettese
– Borkovics Péter | Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező iparművész
– Fodor Lóránt DLA | formatervező, egyetemi docens, Gép- és Terméktervezés Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyar Formatervezési Tanács tagja
– Gaszt Attila | ügyvezető, GIA Form Kft.
– Harmati Hedvig | textiltervező művész, tanszékvezető, egyetemi docens, Textiltervező Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
– Dr. Izsó Lajos | tanszékvezető, egyetemi tanár, Ergonómia és Pszichológia Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
– Mikko Kalhama | igazgató, Design Forum Finland, Finnország
– Koós Pál | formatervező művész, tanszékvezető, egyetemi docens, Formatervező Tanszék, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
– Pataky Dóra | Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész
Díjazás
– Kategóriánkét a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII . törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörösének megfelelő összeg. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.
BEMUTATÁS
– A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2011 őszén. A kiállítás költségét a kiírók fedezik.
– A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.
– A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a http://www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.
EREDMÉNYHIRDETÉS
– A pályázat nyertesei a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. A M agyar Formatervezés Tanács a díjazott alkotásoknak széles körű publicitást biztosít. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.
OLTALOM
– A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg.
– Bővebb információ: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Ügyfélszolgálat, telefon: (06 1) 474 5561
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
– A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III .26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a http://www.mft.org.hu honlapon.
– A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Szesztai Szonja (06 1) 474 5859, e-mailcím: szonja.szesztai@hipo.gov.hu
http://www.sztnh.gov.hu/

Pályázati felhívás (pdf)
Jelentkezési és adatlap (pdf)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.