Főoldal » Nemzetközi vendégoktatói ösztöndíj 2011

Nemzetközi vendégoktatói ösztöndíj 2011

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Az Universitas-Győr Alapítvány Kuratóriuma a TÁMOP 4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0005 pályázati konstrukció keretében pályázatot ír ki a Széchenyi István Egyetem oktatói részére „Nemzetközi vendégoktatói ösztöndíj” elnyerésére

Az Alapítvány a TÁMOP 4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0005 pályázati konstrukció keretében a Széchenyi István Egyetem kiemelkedő tudományos tevékenységet végző oktatóit, „Nemzetközi vendégoktatói ösztöndíj” odaítélésével támogatja.

Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyújtson az oktatók tartós (legalább 5 hónapos) külföldi tapasztalatszerzéséhez, nyelvtudásának fejlesztéséhez – elősegítve oktatási és tudományos előrehaladását.

Az ösztöndíjra pályázhat az, aki:
–    az egyetemen közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docens, tudományos fokozattal rendelkező egyetemi adjunktus, tudományos főmunkatárs,
–    vállalja az ösztöndíj elnyerésével járó kötelezettségek teljesítését,
–    a pályázat beadási határidejéig nem tölti be a 50-ik életévét.

A pályázatnak az alábbi mellékleteket kell tartalmaznia:

–    részletes tudományos önéletrajz (min. 15 ezer leütés),
–    az elmúlt tíz év publikációinak jegyzék (javasolt, hogy a jegyzék jelenjen meg a MTMT- Magyar Tudományos Művek Tára honlapon)
–    a tudományos munkásságra történő hivatkozások (teljes életmű) jegyzéke
–    tudományos program (min. 15 ezer leütés),
–    a tanulmányút alatt tervezett oktatási/kutatási program részletes bemutatása,
–    a tudományos életpályája alakításának tervezett teljesítményei, s azok időbeni alakításának menete,
–    az illetékes tanszékvezető és dékán támogató nyilatkozata, amely kitér a külföldi tanulmányút alatt a helyettesítés biztosítására,
–    két hazai vagy külföldi a pályázó tudományterületén elismert (egyetemmel jogviszonyban nem álló) vezető szakember ajánlása,
–    a fogadó intézmény illetékes vezetőjének (tanszékvezető, dékán) nyilatkozata a befogadásról, az oktató-/kutatómunka feltételeinek biztosításáról.
–    nyilatkozat arról, hogy az ösztöndíj elnyerését követő 5 éven belül teljes állású (első főállás) oktatói jogviszonyban marad a Széchenyi István Egyetemmel.

A pályázat elbírálásának alapja a pályázó által vállalt tudományos teljesítmény, kutatási program, illetve a befogadás garantálása.

Az ösztöndíj legalább 5 hónapra szól, összege 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely tartalmazza az utazás és a kint tartózkodás teljes költségét. Az ösztöndíjat 2011-ben 6 fő nyerheti el, amely a 2010/2011-es tanév tavaszi ill. a 2011/2012. tanév őszi félévében realizálható.

A pályázatot kettő (egy eredeti és egy másolati) példányban az Alapítvány Kuratóriumához kell benyújtani 2011. január 31-ig valamint elektronikusan a szily@sze.hu Ez az e-mail cím védve van a spam robotok ellen. Megtekintéséhez engedélyezned kell a Javascriptek futását. Ez az e-mail cím védve van a spam robotok ellen. Megtekintéséhez engedélyezned kell a Javascriptek futását. címre.

A pályázatokat a Széchenyi István Egyetem tudományos rektor-helyettese által felállított Bíráló Bizottság 2011. február 8-ig rangsorolja. Az értékelést eljuttatja az Universitas-Győr Alapítvány Kuratóriumának. A Kuratórium a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az ösztöndíj odaítéléséről 2011. február 15-ig.

Az ösztöndíj elnyerésével járó kötelezettségek:
–    A Bíráló Bizottság értesítése a program megkezdéséről.
–    A külföldi tanulmányút lezárását követően (egy hónapon belül) beszámolót kell készíteni a Bíráló Bizottság részére (min. 15 ezer leütés).
–    A fogadó külföldi felsőoktatási intézménytől hivatalos igazolást szükséges benyújtani a végzett oktatói/kutatói tevékenységről.
–    Legkésőbb a külföldi tanulmányutat követő 1 éven belül legalább 2 külföldön megjelenő publikáció (szakcikk, könyvfejezet) elhelyezése és igazolása.
–    Legkésőbb a külföldi tanulmányutat követő 2 éven belül habilitációs eljárás indítása, vagy ha ilyen címmel már rendelkezik, akkor 5 éven belül akadémiai doktori címre pályázat beadása.
–    Legkésőbb a külföldi tanulmányutat követő 1 éven belül legalább 1 tantárgy tananyagának idegen nyelven történő feldolgozása, előadásainak kidolgozása és prezentáció benyújtása.

A nyertes pályázókkal az Alapítvány ösztöndíjszerződést köt. Amennyiben az ösztöndíjas a fenti kötelezettségnek nem tesz eleget, a Bíráló Bizottság javasolhatja az Alapítvány Kuratóriumának az ösztöndíjszerződés felbontását, illetve kezdeményezheti az ösztöndíj visszafizetését.

Győr, 2010. december 15-én

Dr. Szekeres Tamás s.k.
a Kuratórium elnöke

Forrás: Nemzetközi vendégoktatói ösztöndíj 2011

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.