Főoldal » NI Pályázati felhívás a 2012-es évre

NI Pályázati felhívás a 2012-es évre

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A pályázat célja
A korszerű, informatikai bázison nyugvó, hatékony méréstechnikák és adatgyűjtési eljárások megismertetése, illetve gyakorlati alkalmazások elősegítése a National Instruments a Virtuális Műszerezésért Alapítvány támogatásával.

A pályázók köre
A pályázaton felsőoktatási intézmények hallgatói, vagy hallgatóinak csoportjai vehetnek részt, akik a National Instruments (a továbbiakban: NI) hardver és/vagy szoftver erőforrásaival újszerű mérési vagy adatgyűjtési eljárást dolgoznak ki, illetve azt konkrét gyakorlati feladatok megoldására alkalmazzák.

A pályázat témája
A pályázat témaköre teljesen nyitott, így nem korlátozódik sem elektronikai mérésekre, sem más fizikai témakörökre. A teljesség igénye nélkül, csupán gondolatébresztőnek, az alábbi kiragadott témaköröket lehet megemlíteni:
– biológiai,
– orvos-biológiai,
– mikrobiológiai,
– épület-fizikai,
– atomenergetikai,
– környezetvédelmi mérések,
– mozgásérzékelés,
– mesterséges látás,
– vibráció analízis;
– elosztott mérőrendszerek és ipari folyamatirányítások;
– oktatási programok készítése mind laboratóriumi, mind távoktatási célra,
– egyéb téma.

A pályázat lehet diplomaterv, szakdolgozat, vagy TDK dolgozat. Nem szükséges a tanulmánynak feltétlenül eredeti, máshol még nem alkalmazott, független alkotásnak lennie.

Egy oktatási intézményen belül több pályázat is benyújtható, viszont a szorosan egybekapcsolódó témákat egyben kell kezelni, ilyenkor ajánlott csoportban pályázni. Egy témával csupán egyszer lehet indulni, illetve ugyanazon témában (akár újrafejlesztési céllal) egy hallgatónak egyszer van lehetősége pályázni.

A pályázat időbeli lefutása
A felhívást az NI a felsőoktatási intézmények számára küldi meg elektronikusan, hogy a hallgatók és oktatóik megismerhessék és készülhessenek rá. Ha a felkészülés során kiderül, hogy az oktatási intézmény nem rendelkezik a szükséges NI által forgalmazott hardver és szoftver eszközökkel, akkor ebben az NI segítséget tud nyújtani a rendelkezésére álló eszközök erejéig.

Regisztráció a pályázatra: 2012. április 30. (hétfő)

Az NI a regisztrációs lapok és az azokhoz csatolt maximum 10 oldalas összefoglalók beérkezése alapján előszűrést végez, melynek eredményéről 2012. május 18-ig küld értesítőt a résztvevők számára.

Azon hallgatók vagy hallgatói csoportok, akiknek az oktatási intézménye nem tud NI hardver és/vagy szoftver eszközöket biztosítani, a kutatási összefoglalójukkal és eszközigényükkel kérelmet küldhetnek a National Instruments a Virtuális Műszerezésért Alapítványhoz, az academic.nihungary@ni.com címre. A kérelmeket a hozzájuk mellékelt összefoglalók alapján elbírálva, az arra érdemesnek ítélt pályázatot benyújtó hallgatóval és oktatási intézményével haszonkölcsön szerződést köt az NI Hungary Kft., amelynek keretében 2012. december 31-ig korlátozott számban költségmentesen rendelkezésre bocsátja az igényelt eszközöket.

A pályázatok beadásának határideje 2012. október 31. A leadott pályázatokat egy bírálóbizottság fogja értékelni, amelybe 1-1 főt delegálhat a pályázó oktatási intézménye, illetve az NI. A bizottság elnökét az NI delegálja. A pályázatokat kiértékelve a bizottság dönt a helyezések odaítéléséről. A bíráló bizottság a dolgozatok beérkezése után dönt az elbírálás szempontrendszeréről.

Egy hallgató hasonló témában többször is nyújthat be pályamunkát, ebben az esetben feltétel, hogy a dolgozat nagy százalékban tartalmazzon új információkat, eredeti gondolatokat.
Az ünnepélyes eredményhirdetés 2012. utolsó negyedévében lesz.

Pályázati díjak
Első helyezés 150 000 Ft a hallgatónak és 80 000 Ft a konzulensnek.
Második helyezés 100 000 Ft a hallgatónak és 50 000 Ft a konzulensnek.
Harmadik helyezés 70 000 Ft a hallgatónak és 40 000 Ft a konzulensnek.

Több színvonalas dolgozat esetén a bizottság fenntartja a jogot, hogy több azonos helyezést is kiadjon.

Pályázati feltételek
1. Regisztrációs lap kitöltése és elküldése az academic.nihungary@ni.com e-mailcímre, illetve postai úton is a lenti címre legkésőbb 2012. április 30-ig.
2. Maximum kétoldalas összefoglaló elküldése angol, illetve magyar nyelven az academic.nihungary@ni.com e-mailcímre legkésőbb 2012. április 30-ig.
3. Pályamunkák elküldése pdf formátumban az academic.nihungary@ni.com e-mailcímre legkésőbb 2012. október 31-ig.

A regisztrációs lapokat a mellékletekkel együtt és a támogatási kérelmeket az alábbi címre kérjük benyújtani:
NI pályázat
National Instruments a Virtuális Műszerezésért Alapítvány
4031 Debrecen, Határ út 1/A
academic.nihungary@ni.com
http://hungary.ni.com

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.