Főoldal » Pályázat – Mobilitás

Pályázat – Mobilitás

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A mobilitási projektek célja a szakmai alap- és továbbképzés európai jellegének erősítése, valamint az elméleti és gyakorlati szakmai tudás és a szaknyelvi készségek fejlesztésének elősegítése. E pályázattípus többek között lehetővé teszi a szakképzés különböző szereplői, így az oktatási és a gazdasági szféra közötti együttműködést.

A mobilitási projektek különböző célcsoportjai, időtartama és pénzügyi támogatása:

 

célcsoport

fogadó fél

időtartam

szakmai gyakorlatok – szakmai alapképzésben részt vevő fiatalok szakképző intézmények, vállalatok min. 2, max. 39 hetes gyakorlatok
szakmai gyakorlatok – munkavállalók, munkanélküliek szakképző intézmények, vállalatok min. 2, max. 26 hetes gyakorlatok
tanulmányutak – szakképzési szakértők, oktatók
szakképző intézmények, vállalatok min. 1, max. 6 hetes tanulmányutak

A külföldi szakmai gyakorlat olyan gyakorlattal és/vagy képzéssel töltött időszak, amelyet a résztvevő (a kedvezményezett) egy külföldi fogadó intézményben (vállalat és/vagy szakképző intézmény) tölt. Ezalatt az időszak alatt a kedvezményezettnek alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamely idegen nyelv aktív gyakorlására – mindez jelentősen növeli munkaerő-piaci esélyeit.

A külföldi gyakorlatoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

– A kedvezményezett képzéséhez (illetve átképzéséhez) szorosan kapcsolódó vagy azt kiegészítő gyakorlat vagy szakmai képzés biztosítása.

– A fogadóintézménynél megszerzett készségek, tudás elismerése pl.: oklevél vagy a szakképesítés adott szintű megszerzését tanúsító okirat vagy Europass mobilitási igazolvány révén.

– A kedvezményezett fogadóintézményen belüli oktatói, mentori felügyeletének biztosítása és a küldő szervezet folyamatos tájékoztatása.

A tanulmányutak képzőintézmények és vállalatok közötti mobilitási tevékenységek, melyek a szakképzésben dolgozók számára nyújtanak lehetőséget arra, hogy tudásukat és tapasztalataikat más országokban, eltérő szervezeti körülmények között hasznosíthassák, illetve azokat tovább gyarapíthassák. A tanulmányutak célja továbbá az oktatási és gazdasági szféra közötti tapasztalatcsere, a technológiai és tudományos újítások átvitele. A program fontos eleme, hogy a külföldi út a kedvezményezettek számára szakmai továbbképzést jelent.

ÚJ!!! Elindult az Európai Bizottság mobilitást támogató honlapja “Gyakornokok mobilitása az EU-ban” elnevezéssel.
Az oldal az alábbi címen érhető el: www.euroapprenticeship.eu 


A mobilitási projektek alapfeltételei:


– A pályázó intézménynek minimálisan egy külföldi partnere legyen a programban részt vevő országok köréből.

– A projektek maximális időtartama 2 év, amely magában foglalja a külföldi gyakorlat/csere előkészítését, lebonyolítását és az eredmények értékelését, terjesztését. Kétéves futamidejű projektek támogatására akkor nyílik mód, ha a kiutazásokra több turnusban, egymást követő években kerül sor.

– A mobilitási pályázatok benyújtása a Leonardo Nemzeti Irodához történik, a pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértők végzik, a nyertes pályázókkal a Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda köt szerződést, és ennek megfelelően a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi.

– A Leonardo támogatás kiegészítő támogatás. A pályázati útmutató ugyan nem határoz meg kötelező önrészt a pályázók számára, a projekt megvalósításához azonban az esetek jelentős részében további források bevonása szükséges.

– A programban külföldről érkező diákok, fiatal munkatársak és a szakképzésben járatos kollégák, vállalati trénerek fogadására is mód nyílik, ezzel elősegítve egy más szemléletmód, munkakultúra, szakmai háttér megismerését. A magyar fogadó intézmény ebben az esetben partnerként szerepelhet a külföldi küldő intézmény által benyújtott pályázatban.

Támogatás az alábbi költségtételekre igényelhető:

– programszervezés és monitoring
– mobilitás (utazás, megélhetés, biztosítás)
– felkészítés

A megítélhető támogatás felső határa célcsoportonként eltérő összegű, és függ a résztvevők számától, a kinntartózkodás helyétől és időtartamától. (Részletes szabályok a pályázati kalauzban.)

Gyakorlati tudnivalók:

– Intézményenként több pályázat is beadható, de minden célcsoportra külön pályázatot kell benyújtani. 

– A pályázás on-line űrlapon (eForm) keresztül történik. A véglegesített,  on-line benyújtott pályázati űrlapot kell kinyomtatni és postán is beküldeni az alábbi módon:

– A pályázat egy eredeti és két másolati kinyomtatott példányát, és a pályázat mellékleteit az intézmény pecsétjével és hivatalos képviselőjének aláírásával ellátva, postai úton, ajánlva kell eljuttatni a Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda postacímére: 1438 Budapest 70, Pf. 508.

Beadási határidő: 2011. február 4.

A mobilitási pályázattal kapcsolatos kérdéseit felteheti a Nemzeti Iroda mobilitási programmal foglalkozó munkatársainak:

Hermándy-Berencz Judit (judit.hermandy{kukac}tpf.hu) – koordinátor

Levenda Judit (judit.levenda{kukac}tpf.hu) – koordinátor

Lukács Julianna (julianna.lukacs{kukac}tpf.hu) – asszisztens

Mátyus Edina (edina.matyus {kukac}tpf.hu) – koordinátor

Nagy Zsófia (zsofia.nagy{kukac}tpf.hu) – asszisztens (Europass mobilitási igazolvány)

Tóth Csenge (csenge.toth{kukac}tpf.hu)  – koordinátor

Forrás: Mobilitás

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.