Főoldal » TAKARÉKOSKODJ A FÖLD ENERGIÁJÁVAL! HALLGATÓI TERVPÁLYÁZAT

TAKARÉKOSKODJ A FÖLD ENERGIÁJÁVAL! HALLGATÓI TERVPÁLYÁZAT

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A Magyar Energia Hivatal országos, nyilvános, titkos építészeti és épületenergetikai komplex hallgatói tervpályázatot hirdet Magyarország valamennyi felsőfokú építészképző oktatási intézményének hallgatói részére.
A pályázat kiírója
A hallgatói tervpályázat kiírója a Magyar Energia Hivatal.
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.)

A pályázat tárgya:
Egy szabadon választott meglévő lakó épület (családi ház, társasház, nyaraló) fenntartható felújításának-bővítésének vagy egy új építésű lakó épület (családi ház, társasház, nyaraló) ökologikus szemléletű építészeti és épületszerkezeti tervezése.

A pályázat célja:
Figyelemfelhívás természeti környezetünk építőipari túlterhelésére és az energiatakarékosságra. Az építészhallgatók aktivizálása, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az energiatudatos/ökologikus szemléletmód alkalmazására, érdeklődésük felkeltése a megújuló erőforrások iránt.

A részvétel feltételei:
Az tervpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú építészképző oktatási intézményének hallgatója, aki jelezte részvételi szándékát a meh.palyazat@ymail.com e-mailcímen a http://www.eh.gov.hu weboldalról letölthető jelentkezési lap elküldésével. A pályázó személy vagy maximum kétfős csapatok a regisztrációval és a pályázat benyújtásával egyben elfogadják a pályázat feltételeit és hozzájárulnak a pályázati anyaguk nyilvános bemutatásához.

A pályázat ütemezése
– A pályázat hivatalos meghirdetése: 2012. március 6.
– Jelentkezés kezdete: 2012. március 6.
– Jelentkezések lezárása: 2012. március 30.
– Kérdések benyújtásának határideje: 2012. március 30.
– Kérdésekre adott válaszok határideje: 2012. április 6.
Pályaművek beadásának határideje: 2012. május 7. 12.00
– Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2012 májusában, a kiíró szervezésében konferenciával egybekötött rendezvényen.

A pályaművek benyújtásának módja:
A pályaműveket lezárt A3-as méretű borítékban a BME Épületszerkezettani Tanszék könyvtárában (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.épület II. emelet 40.) személyesen a határidő napján, vagy postai úton a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) címére küldve kell benyújtani az ütemezésben megjelölt napon, déli 12 óráig. A pályaműveket A3-as méretben, illetve elektronikus adathordozón (300dpi felbontásban, pdf formátumban) név nélkül, csupán a generált kódszámot feltüntetve kell benyújtani. A pályamű mellett kis méretű lezárt borítékban kell a weboldalról letölthető azonosító nyomtatványt mellékelni.

Tervezési feladat:
A kiíró kis léptékű, egyszerű lakó funkciójú épületek környezettudatos szemléletű épületszerkezeti megtervezését várja A3-as tablók formájában.
A fenntartható fejlődés stratégiáját szem előtt tartó építési módok bemutatásához a pályázó választhat egy meglévő épület vagy épületrész átépítése (állagvizsgálata, felújítása, átalakítása, bővítése), VAGY egy teljesen új épület megtervezése között. Az utóbbi esetben választható egy már meglevő építészeti koncepció/terv ökologikus gondolkodású szerkezeti kidolgozása is.
A felhasznált épületek, illetve tervek tervezőjének nevét – amennyiben ismert – szükséges feltüntetni.
A pályázat során el kell készíteni a fenntartható/ökologikus szemléletű beavatkozás megértéséhez szükséges rajzi dokumentációt, amely tartalmazza a teljes épület/épületrész kiviteli szintű szerkezeti terveit, épületenergetikai számításokkal. A feladatoknál cél az alacsony energiaszintű (A+) tervezése, a megújuló erőforrások minél bővebb alkalmazásával.

Beadandó munkarészek:
– vázlatos helyszínrajz (1:200)
– a pályázat megértéséhez szükséges alaprajz, metszet, homlokzat; felújítás-bővítés esetén meglevő és átalakított állapot dokumentálása, jelmagyarázattal (1:100, 1:50)
– 1:2, 1:5, 1:10 vagy 1:20-as léptékű részlettervek
– maximum 3000 karakter hosszúságú leírás a teljes épületről vagy épületrészről, igazolva a fenntartható szemlélet érvényesülését
– ökológiai értékelési űrlap kitöltés (letölthető a pályázat mellékleteként)
– energetikai, páratechnikai, akusztikai számítások eredményeinek grafikus megjelenítése
– távlati kép vagy látványterv, amelyen az energiatudatos szemléletmód megjelenik

Formai követelmények:
– maximum 8 db A3 tabló, amely látványosan bemutatja a tervezést, illetve tartalmazza az elvégzett számítások eredményeinek grafikus megjelenítését, valamint az épület műszaki leírását
– MEH fejléc használata minden tablón (letölthető a pályázat mellékleteként)

A Bíráló Bizottság:
– elnök: Horváth Péter, Magyar Energia Hivatal elnöke
– társelnök: Dr. habil Becker Gábor DLA okl. építészmérnök, a BME Épületszerkezettani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, BME Építészmérnöki Kar dékánja.
tagok:
Ertsey Attila okl. építészmérnök, Magyar Építész Kamara alelnöke
Varga Tamás DLA okl. építészmérnök, BME Építészmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese
Dr. Kontra Jenő okl. gépészmérnök, BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára
Dr. Magyar Zoltán okl. gépészmérnök, PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, egyetemi docens
Prof. Dr. Varga Mihály okl. gépészmérnök, NYME, FMK, Gépészeti és Mechatronikai Intézet, intézetigazgató egyetemi tanár
A bíráló bizottság titkára: Bodnár Tibor okl. építészmérnök

A pályamunkák értékelési szempontjai:
– minél hatékonyabb energiatudatos/ökologikus szemlélettel való tervezés, kiemelt hangsúllyal a környezettudatos anyag- és szerkezetválasztásra
– igazolás a fenntartható szemlélet érvényesüléséről (kiírás mellékletei között található táblázat alapján)
– építészeti érték
– a helyszíni adottságoknak megfelelő alternatív és “szelíd technikák” alkalmazása
– rajzi bemutatás minősége

A pályázat díjazása: A pályázat összdíjazása 500 000 forint.
A pályázati kiírás mellékletei letölthetők a http://www.eh.gov.hu honlapról.

Kiállítás:
Az arra érdemes pályaművek a Magyar Energia Hivatal székházában az eredményhirdetést követően kiállításra kerülnek.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
hallgatói pályázat 2012 – tájékoztató
Jelentkezési lap
Azonosító lap
Értékelő táblázat
Hivatalos lábléc a pályázathoz

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.