Főoldal » Találmány: dinamó (Jedlik Ányos)

Találmány: dinamó (Jedlik Ányos)

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

A győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium diákjaként, győriként szinte kihagyhatatlan és kötelező látványosság a Győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban található állandó kiállítás, amely nem csupán néhány személyes tárgy alapján kívánt emléket állítani Jedlik Ányosnak, hanem a tudomány- és technikatörténeti emlékek bemutatásával megismerteti életművének legjelentősebb alkotásait is, mint a dinamó vagy a szódavíz. Az egyes kutatási területek olyan sorrendben szerepelnek, ahogyan azokkal hajdan Jedlik foglalkozott.

Dinamó fogalma: dinamónak nevezzük azokat a forgó átalakítókat, amelyek mechanikai energiából egyenáramú villamos energiát állítanak elő.

1831-ben Faraday kezdett el foglalkozni a galvánelemeket helyettesítő eszköz feltalálásával. Egészen a róla elnevezett indukciós törvényig jutott. A galvánelemek előállításának költésge, aprólékos munkafolyamatai és a villamosenregia fogyasztás rohamos növekedése a tudosókat arra ösztönözte, hogy új technológiát kifejlesztve megkönnyítség az elekromos áram előállítását, tárolását és továbbítását.

Faraday-féle indukció törvénye: Az indukált feszültség (U) arányos egy tekercs menetszámával (N) és a mágneses indukció fluxus változási gyorsaságával (DF/Dt)

Faraday-fél indukciós törvény

Az indukciós törvény alapján készített gépekben az állandó mágneses mezőt patkómágnes szolgáltatta. Sajnos ezzel a technológiával nem lehetett leváltani a galvánelemeket, mert váltóáramot generált.  Ampere tanácsára ellátta kommutátorral, amikek következtében létrehozta az első acélmágneses egyenáramú generátort. Jedlik több generátort is rendelt nemcsak saját használatra. Így több közoktatási intézményben is megkezdődhettek a kisérletezések az elekromos árammal.

A generátorok teljesítményének növelésé csak a mágnesek számának növelésével lehetséges, ezért a súlyuk 2-3 tonna is lehetett. A teljesítmény így is 1 KW körül járt csak az acálmágnes gyenge mágneses tere miatt. Gyakran táplálták galvánelemről, hogy fokozzák a teljesítményt. 1851-ben több acélmágneses egyenáramú generátort összekapcsolva az utolsón már jóval nagyobb teljesítményt értek el, mint ha szólóba működtek volna a generátorok. Egyetlen felismerés hiányzott csak. A z elektromágnes táplálható a generátor áramával is. Így jutottak el a dinamó-elvig.

Dinamóelv (öngerjesztés elve): az elektromágnesnek a gép által termelt árammal való táplálása. A világon először Jedlik Ányos (1861) fedezte ezt fel, de sajnálatos módon nem ő szabadalmaztatta, hanem a német Werner Siemens (1866). Siemenssel szinte egyidőben az angol Wheatstone és a szintén angol Varley is eljutott a megoldásig.

Jedlik Ányos ismerte fel elsőként, hogy az acélmágnest teljesen el lehet hagyni. Arra is rájött, hogy a vasanyag visszamaradó (remanens) mágnessége elegendő az öngerjesztési folyamat megindításához. “…a delej forgatása folytán a sokszorozó huzalban villanyfolyam indíttatik, mely a forgatott delej tekercsein átmenvén, a delejt erősebbé teszi, ez pedig ismét erősebb villamfolyamot indit s.i.t.” – írja 1859-ben.

Dinamó működése: A mozgási indukciót hasznosítja feszültség létesítésére, mert az erős mágneses térben mozgatott villamos vezetőben feszültség jön létre. A keletkező feszültség nagyságát állandó mágneses térerősségnél és távolságnál a mozgás sebessége határozza meg.

Jedlik forgonya: … mivel a villamdelej a multiplikátor delejes hatása alatt azon helyzetből, amelyben a hossza a multiplikátor huzalainak irányával egyenközű, ott megint nyugvó állapotba jönne, ahol a delej hossza a multiplikátor huzalainak irányával épszöget képez: tehát avégett, hogy azon helyeken meg ne állhasson, hanem forgó mozgásba jöjjön s azt megszakadás nélkül folytassa, a multiplikátor szerkezete úgy módosítandó, hogy a villamdelejen létező huzaltekercsben a villamfolyam ellenkező irányúvá vál-tozzék ott, ahol a villamdelej hossza a multiplikátor huzalainak irányával épszöget képez.

Jedlik forgonya

Az egysarki villamindító és a dinamoelektromos elv: Jedlik másik nagy felfedezése, a dinamó elektromos elv és ezzel kapcso-latban az unipoláris villamos generátor, vagy dinamó. Jedlik megnevezésével: egysarki villamindító.

Az egysarki villamindító és a dinamoelektromos elv

Az egysarki villamindító és a dinamoelektromos elv

A Jedlik dinamó gyakorlati megvalósítása:  Az a) és b). ábrával azt szeretném megmutatni, hogy Jedlik dinamó villamos elve és az egysarki villamindítója milyen formában vált gyakorlatilag valóban használatos szerkezetté. Ilyen elvet valósított meg Jedlik Ányos is az ő egysarki villamindítójában, hogy kommutátor nélkül is sima egyenáramot kapjon.

A Jedlik dinamó gyakorlati megvalósítása


Jedlik Ányosról mondták:

“Nagyságos rektorunk gondosan őrködött, hogy tudományos intézetünkön a rend, csend s illem fenntartassanak, annak úgy, mint tagjainak becsülete és méltósága a legszigorúbban megőriztessék … Tette ezt eréllyel párosult atyai szelídséggel; mert ha fölháborodott is a kihágás ellen, szíve mindig nyitva állott a hibázóknak; ha feddett, gyógyítani akart, nem bántani …

Ruzsicska János

“Előadása a kutató tudós előadása volt, ki hallgatóihoz úgy beszél, mint tudóstársakhoz, kik előtt nem rejt el titkot, hanem felhívja leplezetlenül a maga gondolatmenetét … Behozatta az eszközt, mûködésbe hozta hallgatóságának szemeláttára úgy, hogy a kísérlet nekik nemcsak mutatványul, hanem igazi tanulságul is szolgált. Valóban kísérleti előadásokat tartott már olyan időben, amikor még többnyire csak kréta és spongya járta.”

Eötvös Loránd

“Egyszerű mint ő maga, volt az ő hazafisága is, nem különös jutalomra jogosító, hanem csak köteles ség teljesítése, és mégis sokszorozva milliók szívében egy szervezet életének és felvirágzásának legszilárdabb biztosítéka.”

Eötvös Loránd

“Mi csak szellemünkben tudunk panteont készíteni nagy íróink, politikusaink, tudósaink emlékének. Ennek sorába kell, hogy méltó hely jusson Jedlik Ányosnak, a múlt évszázad csendben, önzetlenül dolgozó tudósának is.”

Holenda Barnabás

Forrás:

Írta: Sipőcz Norbert

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

HOZZÁSZÓLÁS

Ha nem hagy nyugodni az, amit a cikkben olvastál, akkor nyugodtan írd meg kérdésed vagy észrevételed kommentbe. Így szerzőnk könnyen tud neked válaszolni.