Főoldal » Támogatott (Ingyenes) Szakmódszertani Továbbképzés

Támogatott (Ingyenes) Szakmódszertani Továbbképzés

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.

Szervezetfejlesztés és kultúraváltás szeminárium
Pályázatíró – és figyelő Mesterkurzus
Vezetői készségfejlesztés Mesterkurzus
Hatékony pénzügyi gazdálkodás Mesterkurzus
Közbeszerzési Mesterkurzus
Csapatépítés – együttműködés fejlesztő Mesterkurzus
Tárgyalási technikák gyakorlata tréning
Vezetői és minőségirányítási szeminárium
Üzleti kommunikáció és etika Mesterkurzus
Rendezvényszervezés Mesterkurzus
Iskola és óvodatitkári hatékonyság szeminárium
Korszerű Oktatásszervezési technológiák tréning

1. Résztvevők köre
(Köz-) oktatási intézmények pedagógusai, munkatársai;
Közművelődési intézmények munkatársai,
Civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, egyesületek munkatársai,
Polgármesteri Hivatalok munkatársai.
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók.

2. A képzés általános céljai és moduljai
Szervezetfejlesztés és kultúraváltás szeminárium
A szervezetfejlesztés lehetőségei a hatékony működés érdekében, Sajátítsuk el a szervezeti kultúrák szervezésének módszertanát annak érdekében, hogy mind szakmailag, mind gazdaságilag hatékonyabban működjünk. A kurzus a HR szervezést és továbbképzést is érinti. A szemináriumot elvégzők nagyobb hatékonysággal tudják szervezetüket vezetni és működtetni. Az egyes változásokat könnyebben tudják érvényesíteni a munkatársak körében.
A képzés moduljai:
DM-050 Szervezeti kultúrák XXI. századi problémái
DM-051 Munkahelyi státusz létrehozása, kezelése
DM-052 Hatékony pályázatírási módszerek
DM-053 Munkahelyi motiváció
DM-054 Munkatársak ösztönzése

Pályázatíró – és figyelő Mesterkurzus
A pályázati forrásokhoz való hozzájutás lehetőségeinek elsajátítása. Az eljárásrendek és feltételrendszerek alapos ismerete. A gyakorlati pályázatírás szakmai feltételeinek, sajátosságainak, előkészítésének, szervezésének, hatékony végrehajtásának elsajátítása. Pályázatírási technikák, a szervezeti, személyi, informatikai és technikai feltételek megismerése. Különböző pályázati dokumentáció elkészítésének, összeállításának gyakorlata. Ismeretek szintjén alkalmazzák a képzést eredményesen befejező hallgatók: EU-s ismeretek, közösségi támogatási keretek, eljárásrendek, értékelemzés, kockázatbecslés és projekt optimalizáció, tervezés és előkalkuláció, monitorozás.
A képzés moduljai:
DM-001. A pályázati rendszerek és azok dinamikája
DM-002. Pályázatfigyelés szakmódszertana
DM-003. Projektszervezés pályázatmenedzselésben
DM-004. Pályázatírás módszertana, gyakorlati alkalmazásai
DM-005. Pályázati utógondozás
DM-006. Közbeszerzés, pályázatok elszámolása

Vezetői készségfejlesztés Mesterkurzus
Legyünk kimagaslóan jó vezetők. Értsünk a munkatársak nyelvén, lehetőség szerint oldjuk meg a szervezeti kultúrában bekövetkező problémákat és konfliktusokat és megfelelő módon motiváljuk, ösztönözzük munkatársainkat. Hogyan legyünk sikeres vezetők még akkor is, ha nincs megfelelő pénzforrás a munkatársak munkájának méltó elismerésére.
A képzés moduljai:
DM – 055 Vezetői koncepciók és praktikák
DM – 056 Hatékony HR szervezés
DM – 001 A pályázati rendszerek és azok dinamikája
DM – 053 Munkahelyi motiváció
DM – 054 Hatékony kommunikációs és tárgyalástechnikák
DM – 055 Konfliktuskezelés és problémamegoldás

Hatékony pénzügyi gazdálkodás Mesterkurzus
Tippek és trükkök a pénzügyi gazdálkodás vonatkozásában. Hogyan tudunk újabb forrásokat igénybe venni, hogyan tudunk partnereket, beszállítókat, szponzorokat találni? Jogszabályok ismerete, kapcsolati tőke fejlesztése és kialakítása.
A képzés moduljai:
DM – 056 Hatékony forrásteremtés
DM – 001 A pályázati rendszerek és azok dinamikája
DM – 002 Pályázatfigyelés szakmódszertana
DM – 056 Korszerű ügyviteli folyamatszervezés
DM – 057 Szponzoráció és partnerség kezelés
DM – 058 Közbeszerzési eljárások

Közbeszerzési Mesterkurzus
Hogyan kell szervezni a közbeszerzést? Kik járhatnak el? Hogyan lehet felgyorsítani a folyamatot? Milyen lehetőségeink vannak a pályázati rendszerek kapcsán? A képzés célja az értékesítők felkészítése a beszerzési tenderek menetére, buktatóira ill. a sikeres tárgyalásra a beszerzőkkel. Áttekintjük a beszerzési folyamatokat és tendereket azzal a céllal, hogy ebből tőkét és kompetitív előnyt kovácsolhassanak az értékesítők. Hetvenhét beszerzési tárgyalási taktikát és harminchárom piszkos tárgyalás trükköt, ill. ellenszerét ismertetjük. A képzést videós-gyakorlat támogatja, ami után a résztvevők személyre szabott fejlesztési tervet kapnak.
A képzés moduljai:
DM – 058 Közbeszerzési eljárások
DM – 059 A közbeszerzés ügymenete
DM – 060 A közbeszerzés folyamata
DM – 061 A közbeszerzés jogi háttere
DM – 062 Közbeszerzés a gyakorlatban

Csapatépítés – együttműködés fejlesztő Mesterkurzus
Megfelelő csapat kialakításának módszertana. Hogyan motiváljuk a kollégákat? Hogyan szervezzünk közös munkafolyamatokat? hogyan lehet olyan csapatot kialakítani, amely mind működésében, mind motiváltságában a leginkább megfelelő mind a tulajdonosok, mind pedig a vezetők számára. Korunk egyik jellegzetessége a teammunka térhódítása a munkahelyeken, a munkatársak többnyire csoportban, egy munkatársi csapat tagjaként végzik a tevékenységüket. A közös munka eredményessége szempontjából meghatározó jelentősége van a csoporton belüli emberi kapcsolatok minőségének, egy jól együttműködő team kialakításának. Tréningünk, egymás jobb megismerése és megértése által, hozzásegíti a vállalati csoportokat a csoporton belüli bizalom és a csoportkohézió erősítéséhez, végső soron az együttes teljesítmény növekedéséhez.
A képzés moduljai:
DM – 063 A csapatépítés rendszere
DM – 064 Csapatépítés a gyakorlatban
DM – 053 Munkahelyi motiváció
DM – 054 Hatékony kommunikációs és tárgyalástechnikák
DM – 055 Konfliktuskezelés és problémamegoldás
DM – 064 Kommunikációs készségfejlesztés

Tárgyalási technikák gyakorlata tréning
Hatékony és sikeres kommunikáció kialakítása. A meggyőzés és befolyásolás módszertana és technikái. Vezetői kompetenciák fejlesztése. A saját élmény megszerzésén alapuló tréning olyan gyakorlati megközelítésben vezeti rá a résztvevőket a megfelelő kommunikációs megoldások megtalálására, amelyen keresztül a technikát el is sajátítják. A jelentkezők nem mentesülhetnek a szerepjátékok, esetfeldolgozások alól, sőt a tréning teljes egészében nélkülözi az elméletet. A szokatlan módszer hatékonysága felülmúlja megszokott tréningekét.
A képzés moduljai:
DM – 054 Hatékony kommunikációs és tárgyalástechnikák
DM – 055 Konfliktuskezelés és problémamegoldás
DM – 063 Prezentációs technikák
DM – 064 Kommunikációs készségfejlesztés
DM – 070 Tárgyalásvezetés, mediáció

Vezetői és minőségirányítási szeminárium
Minőségirányítási rendszerek ismerete, szükségessége. A hallgató sajátítsa el a hatékony vezetői koncepciókat és technikákat. A résztvevők felismerik jelenlegi vezetői stílusukat, és megismerkednek egy új, a mai kornak és vállalati eredményességnek megfelelő vezetési stílussal az empatikus / vagy helyzetfüggő vezetéssel. Megismerkednek olyan vezetői eszközökkel, amellyel egyaránt lehet a beosztottakat motiválni (a megfelelő motivációs szintet fenntartani) illetve elérni, hogy a munkatársakból a lehető legtöbbet kihozzon, azaz a munkatársak képességeit a leghatékonyabban ki tudja használni.
A képzés moduljai:
DM – 065 Vezetői rendszerek
DM – 066 Minőségirányítási rendszerek
DM – 067 EU-s szabványok
DM – 068 Minőségirányítási szabályozások
DM – 069 Rendszerfelügyelet

Üzleti kommunikáció és etika Mesterkurzus
Prezentációs technikák alkalmazása, a megfelelő koncepció kiválasztása. Sikeres tárgyalások lebonyolítása, meggyőzés és befolyásolás technikái és eszközrendszere.
A szervezetek működése során úgy a vezetőknek, mint a munkatársaknak, nap, mint nap, feszültséggel terhelt helyzetekkel, emberi problémák sokaságával kell szembenézniük. A munkahelyi konfliktusok eredményes kezelése a sikeres szervezeti működés egyik alapvető tényezője. Tréningükkel ahhoz kívánunk segítséget nyújtani a vállalatoknak, hogy a munkahelyi, személyek közötti konfliktusok menedzselhető problémamegoldássá alakuljanak át. A résztvevők a konfliktusok sikeres megoldásához szükséges kommunikációs módszereket és eszközöket és a stressz kezelésének hatékony technikáit sajátítják el.
A képzés moduljai:
DM – 054 Hatékony kommunikációs és tárgyalástechnikák
DM – 055 Konfliktuskezelés és problémamegoldás
DM – 063 Prezentációs technikák
DM – 064 Meggyőzés és befolyásolás
DM – 065 Üzleti etika

Rendezvényszervezés Mesterkurzus
Hatékony rendezvényszervezés, művelődésszervezési ismeretek átadása. Hogyan rendezzünk, szervezzünk – ha minimális pénzforrás áll rendelkezésre.
A képzés moduljai:
DM – 066 Marketing ismeretek
DM – 067 PR ismeretek
DM – 068 Kampánytervezés
DM – 063 Prezentációs technikák
DM – 064 Meggyőzés és befolyásolás

Iskola és óvodatitkári hatékonyság szeminárium
A korszerű ismeretek átadása a megváltozott iskolai jogszabályok és követelmények vonatkozásában. Az iskolatitkári munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Minden iskolának szüksége van az adminisztratív, ügyviteli feladatok ellátásához magas szinten értő ügyintézőre. Az iskolatitkár képes az ügyvitelei-technikai eszközöket használni, iratokat, dokumentumokat kezelni, selejtezni, leltározni, dokumentumkezelési feladatokat, s gazdálkodással kapcsolatos részfeladatokat, feladatokat végezni.
A képzés moduljai:
DM-20 Iskolai ügyviteli rendszerek
DM-21 Pályázati rendszerek és pályázatfigyelés
DM-22 Megváltozott jogszabályi környezet a közoktatásban
DM-23 Korszerű oktatásszervezési ismeretek
DM-24 Hatékony titkári munkavégzés
DM-25 A vezetői munka optimális támogatása titkári munkavégzéssel
DM-26 Rendezvényszervezés és a PR a hivatali gyakorlatban

Korszerű Oktatásszervezési technológiák tréning
A jelen gazdasági viszonyokban kiemelkedő fontossággal bír egy-egy pályázati lehetőség ismerete, egy-egy szakmai és pedagógiai szakmódszertan alapos áttanulmányozása vagy éppen újabb Európai Uniós forrás feltérképezése. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a közoktatási intézmények többsége információ-hiányban szenved, az egyes információk késve, vagy erősen megszűrve, vagy egyáltalán nem jutnak el az adott közoktatási intézményekhez. Kezdeményezésünk lényege, hogy olyan “plusz” információkkal szolgáljunk ezen intézmények és vezetőik számára, amelyek birtokában nagyobb hatékonysággal tudják elvégezni feladataikat és érhetik el céljaikat.
A képzés moduljai:
DM-011 Európai Uniós iskolatámogatási lehetőségek és pályázati források
DM-012 Alternatív oktatásfinanszírozási lehetőségek a lokalitás jegyében
DM-013 Hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó intézmények pályázati lehetőségei
DM-014 A partnerközpontú intézmények plusz anyagi forrásai a kompetencia alapú oktatás vonatkozásában
DM-015 Hatékony és korszerű pályázatírási, figyelési technikák
DM-016 Projekttervezés módszertana és a kiemelt finanszírozási lehetőségek paradigmái
DM-017 A beiskolázást segítő marketingkoncepciók és az iskolai PR tevékenységek módszertana

3. Fontosabb tudnivalók
Képzés nyelve: Magyar, (megfelelő számú jelentkező esetén angol)
Képzés helyszíne: a kurzusbeosztások figyelembe vételével kerül meghatározásra, intézményi konferencia-bérleményben. A képzések akkreditáltak. Vizsgakötelesség nincs, a jelenléti regisztráció alapján kerül kiállításra a képzésen való részvételt igazoló Tanúsítvány. A beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság értékeli, sorrendet állítanak és ennek alapján készíti el a Programkoordinációs Iroda a kurzusbesorolásokat. A pályázati visszaigazolást postai úton küldjük meg a pályázónak; míg a bírálatot és a kurzusbesorolást e-mailben juttatjuk el a pályázók számára. Támogatott keretlétszám: 950 fő.

4. Képzési időpontok
A kurzusbesorolások és értékelések elkészítése folyamatosan történik. Program megvalósítás 2011. május, június, július és augusztus hónapban történik. A program megvalósítást megelőzően két héttel a kurzusbesorolásokat e-mailben megküldjük a pályázók számára. A továbbképzések tréningnapból és távoktatási képzés-megvalósításból áll. Mindennemű tananyagot, segédletet a program keretein belül a pályáztató biztosít a kedvezményezett számára.
5. A képzés előadói
Berze Mariann, Dr. Veress Lajos, Danyi Gyula, Dr. Kiss Irén, Dr. Tóth Tamás, Kovács Magdolna, Király Tamás

6. Pályázat benyújtásának módja, határideje
Mellékelt Pályázati Adatlap kitöltése és elektronikus megküldése az alábbi címre, legkésőbb 2011. július 31. éjfélig

Tárgy mezőben kérjük, tűntessék fel: “Továbbképzés”. dmkapcsolat@gmail.com

Pályázati regisztráció
A pályázaton való részvétel regisztráció köteles, amelynek díja 2000 Ft/fő, a szükséges adminisztrációs kiadások és dologi kiadások anyagi fedezetét nyújtja. A pályázati szakasz független a programszakasztól. A regisztrációs díj befizetésére a Pályázati lapok beérkezését követően elkészített “Pályázati visszaigazolás” postai megküldésével kézbesített postai csekk felhasználásával kerülhet sor, számla kiállítása mellett. Ezt a dossziét a pályázati adatlapok beérkezésének sorrendjében postázzuk a pályázók számára legkésőbb az adott kurzusnapig. A pályázaton való részvétel tehát a fentiek szerint díjköteles, a képzés 100%-ban támogatott; önköltség felmutatása nem szükséges.

Kérjük, információs központunkat e-mailben keresse a nyomkövetés és hatékony munkavégzés előmozdítása érdekében.

A Pályázat Koordinálója:
DM Oktatási Központ
F.képzési Akkr.szám: 0081-2011.
dmkapcsolat@gmail.com
Tel.:70/406-8208
http://www.dmokp.uni.hu/

 

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a cikk, akkor nyugodtan oszd meg ismerőseiddel, valószínű ők is örülni fognak neki.